Dydaktyka. Metodyka

 1. ABC testów osiągnięć szkolnych / pod red. Bolesława Niemierki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975
 2. Aby szkoła dała się lubić / Helena Izdebska. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1975
 3. Ach, ta szkoła! Julia Skorupska-Sobańska J.- Warszawa : Nasza Księgarnia, 1966
 4. Aktualne zagadnienia oświaty i wychowania / Bogdan Suchodolski. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1959
 5. Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży / Stanisław Popek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
 6. Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce / pod red. Krzysztofa Przecławskiego. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 7. Czas współpracy i czas zmian / Małgorzata Płócińska, Hanna Rylke. – Warszawa : WSiP, 2002. – 167 s. : brak ; 24 cm.. – ISBN 83-02-08283-X
 8. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne w klasach początkowych / Ryszard Więckowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
 9. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach V-VII / Karolina Porawska. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958
 10. Doskonalenie lekcji. Z problematyki optymalizacji kształcenia / Krystyna Kuligowska. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1984
 11. Drogi szkolne młodzieży a środowisko / Zbigniew Kwieciński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980
 12. Dydaktyczne przyczyny trudności w nauce domowej : na podstawie badań 5 i 8 klas szkół podstawowych / Anna Łukawska. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, dr. 1973. – 213, [3] s. : il. ; 23 cm. – Bibliogr
 13. Działalność wychowawcza szkoły. Wstęp do bada systemowych / Julian Radziewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983
 14. Dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce. Wpływ neurorozwojowych zaburzeń na naukę dzieci z prawidłową inteligencją / Jessie Francis-Williams. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1975
 15. Edukacja medialna i czytelnicza. Poradnik. Szkoła podstawowa IV-VI / Teresa Sawicka. – Toruń : Bea-Bleja s.c.
 16. Edukacja medialna i czytelnicza w gimnazjum I-III. Program / Teresa Sawicka. – Toruń : Bea-Bleja s.c.
 17. Edukacja wczesnoszkolna / pod red. Barbary Wilguckiej -Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
 18. Elementy systemu nauczania początkowego / Ryszard Więckowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976
 19. Film dydaktyczny w nauczaniu początkowym / Bohdan Korzeniowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980
 20. Funkcje dyrektora szkoły w teorii i praktyce / Władysław Kobyliński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981
 21. Funkcje wychowawcy klasy. Założenia i rzeczywistość / Julian Radziewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981
 22. Godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983
 23. Godziny wychowawcze IV. Zeszyt ćwiczeń / Barbara Bleja, Jadwiga Oporska, Maria Składanowska. – Toruń : Bea-Bleja s.c.
 24. Godziny wychowawcze IV-VI. Zeszyt ćwiczeń / Barbara Bleja, Jadwiga Oporska, Maria Składanowska. – Toruń : Bea-Bleja s.c.
 25. Godziny wychowawcze V. Zeszyt ćwiczeń / Barbara Bleja. – Toruń : Bea-Bleja s.c.
 26. Godziny wychowawcze VI. Zeszyt ćwiczeń / Barbara Bleja, Jadwiga Oporska, Maria Składanowska. – Toruń : Bea-Bleja s.c.
 27. Godziny wychowawcze w szkole podstawowej. Organizacja współżycia i współdziałania uczniów / Mieczysław Sobocki. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973
 28. Gry symulacyjne w szkole / Elżbieta Putkiewicz, Maria Ruszczyńska-Schiller. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983
 29. Historia wychowania wiek XX tom 1 / pod red. Józefa Miąso. – Warszawa : PWN, 1981
 30. Historia wychowania wiek XX tom 2 / pod red. Józefa Miąso. – Warszawa : PWN, 1981
 31. Improwizacje w klasach I-III / Barbara Mineyko. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982
 32. Inspirowanie wypowiedzi pisemnych w klasach I-III / Krystyna Lenartowska, Wacława Świętek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989
 33. Jak kierować samowychowaniem uczniów /Stefan Pacek. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1984
 34. Jak nauczyłam dzieci czytać i pisać / pod red. Franciszka Szednego. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967
 35. Jak oceniać? / Klemens Stróżyński, Marian Giermakowski. – Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1999
 36. Jak się uczyć? / [aut. Ewa Czerniawska, Maria Ledzińska]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, cop. 2007. – 257 s.. – ISBN 9788372666123
 37. Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów? / Małgorzata Babich. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002
 38. Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym / Emilia i Jan Frątczakowie. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979
 39. Kształcenie pojęć matematyki współczesnej w wychowaniu przedszkolnym. – Warszawa-Rembertów : Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, Rada Naukowa Postępu Pedagogicznego, 1973
 40. Kształcenie uczniów zdolnych / Tadeusz Lewowicki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980
 41. Kształtowanie pojęć geograficznych w nauczaniu początkowym / Bohdan Korzeniowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
 42. Listy do Młodego Nauczyciela / Maria Grzegorzewska. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957
 43. Matematyka 1. Przewodnik dla nauczyciela. Zeszyt 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986
 44. Metody stosowane w przedszkolu a efekty w klasie I / Halina Mystkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976
 45. Metodyka pracy higienistki szkolnej w placówkach oświatowo-wychowawczych. Podręcznik dla słuchaczy medycznych studiów zawodowych / Barbara Dębiec, Sławomir Radiukiewicz, Irena Chojnacka. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983
 46. Metodyka wychowania w przedszkolu. Część 1. Materiały pomocnicze dla zakładów kształcenia nauczycieli przedszkoli / praca zbiorowa pod red. Ireny Dudzińskiej. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981
 47. Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych / pod red. Stanisława Popka Jak się uczyć? / Jarosław Rodniański. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1984
 48. Mistrzowska retoryka. Sekrety przekonujących wystąpień / Wolfgang Mentel. – Flashbook.pl, 2009
 49. Młodzież szkolna wobec problemów kultury / Wiesława Pielasińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 50. Modele lekcji w nauczaniu początkowym / Helena Wichura. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984
 51. Nauczanie gramatyki / oprac. Włodzimierz Gałecki. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1953
 52. Nauczanie problemowe we współczesnej szkole / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975
 53. Nauczanie programowane w praktyce szkoły podstawowej. Pierwsze próby i propozycje / praca zbiorowa pod red. Czesława Kulisiewicza. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971
 54. Nauczanie rysunku w klasach I-IV. Wskazówki metodyczne i skrót wiadomości rzeczowych / Józef Mrożkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Oświatowe Wspólna Sprawa, 1960
 55. Nauczyciele – rodzicom; Spotkania klasowe prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej. / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. – Toruń : BEA-BLEJA, 2002. – 95 s. : brak ; 21 cm.. – ISBN 83-88862-03-0
 56. Nauczyciel klas początkowych / Maria i Ryszard Radwiłowiczowie . – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981
 57. Nauczycielem być … : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą / Ewa Góralczyk. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009. – ISBN 9788388839030
 58. Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych / Maria Cackowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984
 59. Nowa ocena zachowania uczniów. Od logiki wykroczeń do logiki osiągnięć / praca zespołowa pod red. Aleksandra Lewina. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1974
 60. Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu / pod red. Czesława Kupisiewicza. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982
 61. Ocenianie opisowe a rozwój dziecka. Poradnik dla nauczycieli / Krystyna Rau, Irena Chodoń. – Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, 1999
 62. Odbiór treści w procesie uczenia się / Ziemowit Włodarski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986
 63. Od czego zależą dobre wyniki nauczania. Pogadanka dla rodziców / A. Chmielewska i J. Szurek. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954
 64. Oddaję serce dzieciom / W. Suchomliński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 65. O dobrym wychowaniu i kształceniu. Kryteria moralne i prakseologiczne / Jarosław Rudniański. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 66. O doskonaleniu pracy szkoły podstawowej / Krystyna Kuligowska. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973
 67. Ogólne prawidłowości wychowania patriotycznego uczniów w szkole / Ferdynand Iniewski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
 68. O poprawność pisemnych wypowiedzi uczniów klas I-IV / Janina Malendowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974
 69. Organizacja czynności nauczycielskich. Zastosowanie teorii czynności i prakseologii do pedagogiki / Jan Poplucz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 70. Organizacja oświaty w Polsce w latach 1017-1977. Podstawowe akty prawne. – Warszawa : PWN, 1978
 71. Organizacja pracy domowej uczniów klas początkujących / Halina Kozak. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984
 72. Osobowość nauczyciela / oprac. i wstęp W. Okonia. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959
 73. O współdziałaniu między szkołą a domem / Anna Radziwiłł. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975
 74. O wychowaniu patriotycznym dzieci. Klasy I-IV / Irena Jundziłł. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969
 75. O wychowaniu patriotycznym w klasach V-VIII / Irena Jundziłł. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970
 76. Pisma pomniejsze  / Sergiusz Essen. – Warszawa : Wydawnictwo Żak, 1997
 77. Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym / Tadeusz Wróbel. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979
 78. Początkowa nauka czytania / Jan Zborowski. – Warszawa : PWN, 1959
 79. Początkowa nauka pisania. Badania nad rozwojem nawyków pisania w procesie ich kształtowania u uczniów kl. I i II / Maria Radwiłowiczowa. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1972
 80. Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kulisiewicz. – Warszawa : PWN, 1980
 81. Podstawy wykształcenia ogólnego / Wincenty Okoń. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1969
 82. Podstawy wiedzy o społeczeństwie. Wybór tekstów / Maria Gensler, Elżbieta Krakowiak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984
 83. Polubić szkołę : Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska. – Warszawa : WSiP, 1995. – 195 s. : brak ; 24 cm.. – ISBN 83-02-05685-5
 84. Poradnictwo jako wzmacnianie środowiska wychowawczego / Olga Czerniawska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1977
 85. Poradnik dydaktyczny : Godziny wychowawcze 4-6 / Barbara Bleja-Sosna. – Toruń : BEA-BLEJA, 2002. – 93, [ 2 ] s. ; 21 cm.. – ISBN 83-87303-65-8
 86. Poznawanie uczniów : zdobywanie informacji w pracy wychowawczej / Andrzej Janowski. – [Wyd. 3 popr.]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. – 247, [1] s. : rys., wykr. ; 20 cm. – ISBN 83-02-02850-9
 87. Praca wychowawcy klasy. Poradnik programowo-metodyczny / Julian Radziewicz. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980
 88. Praca wychowawcza w lasach I-III / Józef Galant. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983
 89. Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej / pod red. Anny Wiszniewskiej. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 90. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Poradnik nauczyciela-reedukatora. Część 1 – wprowadzenie. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984
 91. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Poradnik nauczyciela-reedukatora. Część 2 – zajęcia reedukacyjne. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 92. Pracownia biologiczna w szkole ogólnokształcącej / A. Podgórska i H. Sikorska. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954
 93. Pracownik – uczeń. Przywileje i obowiązki kształcących się w szkołach / Leonarda Dobrzecka, Barbara Koch. – Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980
 94. Pracujemy po cichu. Zbiór ćwiczeń z języka polskiego dla klasy II szkół o klasach łączonych / Janina Malendowicz. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965
 95. Problemy oceny pracy nauczyciela / Zdzisław Ratajek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981
 96. Problemy uwagi w pracy pedagogicznej / Witold Dobrołowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
 97. Proces kształcenia – podejście systemowe. Przewodnik dla nauczycieli. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986
 98. Proces nauczania / Wincenty Okoń. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1956
 99. Program nauczania ośmioklasowej szkoły podstawowej specjalnej. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970
 100. Program nauczania ośmioklasowej szkoły podstawowej (tymczasowy). – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964
 101. Propozycja programu pracy wychowawczej w klasach szkoły podstawowej / Sylwia Seidel. – Warszawa : Wydawnictwo Veda, 1993
 102. Propozycje zagadnień i działań wychowawczych w pracy wychowawcy klasowego / Maria Mstowska-Psiuk. – Warszawa : Wydawnictwo Veda, 1993
 103. Przewodnik metodyczny do Elementarza / Marian Falski. – Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954
 104. Rodzice w szkole / Irena Dzierzgowska. – Warszawa : Wydawnictwa CODN, 1999
 105. Rozwój i kształtowanie zainteresowań / Antonina Gurycka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 106. Rozwój pojęć technicznych u uczniów klas początkowych / Bolesław Rosa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982
 107. Samokształcenie nauczycieli studiujących. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 108. Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza / Aleksander Kamiński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
 109. Struktura i treść szkoły współczesnej. Zarys dydaktyki ogólnej / Sergiusz Essen. – Warszawa : Wydawnictwo Żak, 1997
 110. System nauczania / Konstanty Lech. – Warszawa : PWN, 1968
 111. Szkoła angielska po drugiej wojnie światowej / Karol Kotłowski. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960
 112. Szkoła i demokracja na przełomie / Sergiusz Essen. – Warszawa : Wydawnictwo Żak, 1997
 113. Szkoła wychowująca / praca zbiorowa pod red. T. J. Wilocha. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 114. Szkoły eksperymentalne i wiodące / praca zbiorowa pod red. Wincentego Okonia. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966
 115. Teczka biograficzna ucznia / Tadeusz Nowacki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974
 116. Twórcza aktywność dziecka / Robert Gloton, Claude Clero. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
 117. Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży / praca pod red. Stanisława Popka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
 118. U podstaw problemowego uczenia się / Wincenty Okoń. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964
 119. Uczniowie zdolni. Psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć szkolnych. – Warszawa : PWN, 1979
 120. Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem / Ludwik Bandura. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1974
 121. Udane spotkania / Christine Newton ; [tł. Urszula Gradzi]. – Warszawa : „Arte”, cop. 2002. – 137 s. : 3 il. ; 24 cm. – ISBN 83-917006-0-7
 122. Umowa z klasą / Ewa Góralczyk. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009. – ISBN 9788388839979
 123. Urządzenie klasy szkolnej dla uczniów najmłodszych / Krystyna Lenartowska, Wacława Świętek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977
 124. Uwagi do Elementarza i Ćwiczeń elementarzowych / Marian Falski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975
 125. Vademecum młodego nauczyciela / Franciszek Filipowicz, Marian Rataj. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980
 126. Vademecum nauczyciela sześciolatków / praca zbiorowa pod red. Marii Dunin-Wąsowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980
 127. Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania / Mieczysław Sobocki. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1985
 128. Współpraca przedszkola z rodzicami / Antonina Sawicka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 129. Współpraca wychowawcza szkoły z rodzicami (w klasach I-VIII) / Amelia Rosnowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975
 130. Wychowanie i nauczanie w przedszkolu. Poradnik metodyczny / pod red. Ireny Dudzńskiej. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983
 131. Wychowanie i środowisko / praca zbiorowa pod red. Barbary Passini i Tadeusza Pilcha. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979
 132. Wychowanie obywatelskie w szkole podstawowej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli / Brunon Siwe, Adam Zajączkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976
 133. Wychowanie przez działanie w nauczaniu początkowym / pod red. Tadeusza Wróbla. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961
 134. Wychowawca i jego klasa. Książka dla młodych nauczycieli. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986
 135. Wykaz filmów dydaktycznych dla powszechnej szkoły średniej / praca zbiorowa pod red. Krystyny Bielickiej. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980
 136. Wzbogacanie doświadczeń uczniów klas początkowych w kontaktach ze środowiskiem / Maria Jakowicka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982
 137. Zagadnienia dydaktyki / wstęp i redakcja Wincentego Okonia. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960
 138. Z Agatką na drodze / Bronisław Szafarczyk. – Bielsko-Biała, 1998
 139. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. – [Wyd. 3]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – 232 s. : rys. ; 20 cm. – (Psychologia, Pedagogika). – Bibliogr. s. 230-232. – ISBN 83-02-06107-7
 140. Zarys dydaktyki ogólnej / Wincenty Okoń. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968
 141. Zarys dziejów wychowania przedszkolnego. Część 1 Teorie pedagogiczne i rozwój praktyki. Materiały pomocnicze dla zakładów kształcenia nauczycieli przedszkoli / Wanda Bobrowska-Nowak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 142. Zarys skutecznej organizacji pracy uczniów w nauczaniu początkowym / Ryszard Więckowski. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973
 143. Zasady nauczania / Bogdan Nawroczyński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961
 144. Z doświadczeń nad modernizacją nauczania początkowego matematyki / Henryk Moroz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 145. Z doświadczeń nauczania arytmetyki w klasie I / Józef Hawlicki. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1953
 146. Z doświadczeń nauczania rysunku w klasach I-IV / Edward Kurzyński. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954
 147. Z doświadczeń wychowawcy klasowego w szkole podstawowej. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1953
 148. Zielona szkoła : poradnik dla nauczycieli organizujących zajęcia w terenie / Wanda Łozińska, Beata Szczugiel. – Warszawa : „Sukurs”, 2001. – 129 s., [4] s. tabl. kolor. : rys ; 21 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-904529-6-0
 149. Z pamiętnika nauczycielki / Frida Widgorowa. – Warszawa : Czytelnik, 1954
 150. Z zagadnień psychodydaktyki nauczania początkowego / praca zbiorowa pod red. Marii Przetacznikowej i Tadeusza Wróbla. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977