PODRĘCZNIKI

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016-2017

KLASY PIERWSZE (Z DOTACJI RZĄDOWEJ)

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

1a1b  Edukacja wczesnoszkolna Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Współpraca autorska w zakresie edukacji przyrodniczej: Joanna Winiecka-Nowak Elementarz XXI wieku – podręcznik klasa 1, cz. 1-4 404/1/2011 (sem. 1), 404/2/2012 (sem. 2) Nowa Era, Warszawa 2014
Joanna Białobrzeska Moje ćwiczenia cz. A-D, Moja Matematyka cz. 1-2 Didasko 2009
1a1b  J. angielski Sarah M. Howell,Lisa Kester-Dodgson „YOUNG TREETOPS 1” podręcznik dla szkoły podstawowej+ ćwiczenia 728/1/2015 OxfordUniversityPress.2015
1a1b  Religia K. Mielnicki, E.Kondrak Żyjemy w Bożym świecie AZ-11-01/12-KI-1/12 Jedność. Kielce 2012

KLASY DRUGIE (Z DOTACJI RZĄDOWEJ)

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

 2a,2b 2c, 2d, 2e,2f

Edukacja wczesnoszkolna

E. Hryszkiewicz, B. Stępień, M. Ogrodowczyk, K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz, J. Winiecka-Nowak Elementarz XXI wieku 404/3/2013 (sem. 1), 404/4/2013 (sem. 2) Nowa Era Spółka z o.o 2015
E. Hryszkiewicz, B. Stępień, M. Ogrodowczyk, K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz, J. Winiecka-Nowak Elementarz XXI wieku – materiały ćwiczeniowe Nowa Era Spółka z o.o 2015
2a,2b 2c, 2d, 2e,2f J. angielski Sarah M. HowellLisa Kester-Dodgson YOUNG TREETOPS 2 Podręcznik z nagraniami + zeszyt ćwiczeń 2 728/2/2015 OxfordUniversityPress, 2015
2a,2b 2c, 2d, 2e,2f Religia J. Czerkawski, E. Kondrak Idziemy do Jezusa AZ-12-01/12-KI- 3/12 Jedność Katowice 2012

KLASY TRZECIE  (Z DOTACJI RZĄDOWEJ)

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

3a, 3b, 3c,3d, 3e, 3f

Edukacja wczesnoszkolna

Maria Lorek, monika Zatorska Nasza szkoła -podręcznik – edukacja zintegrowana cz. 1, 2, 3, 4Nasz szkoła- podręcznik – matematyka cz. 1, 2, 3, 4 Warszawa 2016
J. Brzózka, A. Jasiocha, J. Filipowicz, K. Harmak, K. Izbicka, E. Kłos, W. Kofta Ćwiczenia z pomysłem – edukacja zintegrowana cz. 1, 2, 3, 4Ćwiczenia z pomysłem – matematyka cz. 1, 2, 3, 4 WSiP 2016
3a, 3b, 3c,3d, 3e, 3f

J. angielski

Sarah M. HowellLisa Kester-Dodgson Treetops 3, podręcznik z nagraniami + zeszyt ćwiczeń 728/3/2016/3/2011 Oxford University Press  2016
3a, 3b, 3c,3d, 3e, 3f

Religia

J. CzerkawskiE. Kondrak Jezus jest z nami – podręcznikJezus jest z nami – zeszyt ćwiczeń AZ- 13-01/12-KI-4/13 Jedność Kielce 13

KLASY CZWARTE (Z DOTACJI RZĄDOWEJ)

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjne go

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

i rok wydania

4a,4b, 4c, 4d Język polski A. Łuczak, A. Murdzek Język polski 4. „Między nami” – podręcznik 445/1/2012/2015 GWO 2014
4a,4b, 4c, 4d Historia i społeczeństwo G. Wojciechowski „Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej” 443/1/2012 Nowa Era 2012
4a,4b, 4c, 4d Język angielski Tim Falla,Paul A. Davies, Sylvia Wheeldon,Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz Steps  Forward 1 podręcznik 741/1/2015 Oxford University Press 2015
Tim Falla, Paul A. Davies,  Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz Steps  Forward 1 Materiały ćwiczeniowe Oxford University Press 2015
4a,4b, 4c, 4d Matematyka H. Lewicka, M. Kowalczyk Matematyka wokół nas. Klasa 4 275/1/2010 WSiP Sp.z o.o 2014
Matematyka Zeszyt ćwiczeń 1-2
4a,4b, 4c, 4d Przyroda M. Masko-Worłowska, F. Szlajfer,J. Stawarz „Tajemnice przyrody”- podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej 399/1/2011/2014 Nowa Era Warszawa 2014
4a,4b, 4c, 4d Muzyka Bez podręcznika
4a,4b, 4c, 4d Plastyka St. StopczykB. Neubart Plastyka  podręcznik dla kl. 4 szkoły podstawowej+ ćwiczenia 440/1/2012 WSiP sp.z.o.o.2012
4a,4b, 4c, 4d Zajęcia techniczne E. Bubak, E. Królicka, M. Duda Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Klasy 4-6. 496/2.3/2012/2015 WSiP 2015
4a,4b, 4c, 4d Zajęcia komputerowe W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas,W. Kranas, A. Samulska,M. Wyczółkowski Lekcje z komputerem. Zajęcia komputerowe.  Klasa 4 453/1/2012 WSiP 2012
4a,4b, 4c, 4d Religia Ks. K. Mielnicki,E. Kondrak,B. Nosek Miejsca pełne BOGActw  (podręcznik i zeszyt ćwiczeń AZ-21-02/12-KI-1/12 Jedność Kielce 2012

KLASY PIĄTE (Z DOTACJI RZĄDOWEJ)

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

5a5b5c  Język polski A. ŁuczakA. Murdzek Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej 445/2/2013 Gdańskie Wyd. Oświatowe 2013
5a5b5c  Historia i społeczeństwo G. Wojciechowski „Wczoraj i dziś” podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej 443/2/2013 Nowa Era 2015
5a5b5c  Język angielski Tim Falla, Paul A. Davis, Sylwia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz Steps Forward 2 podręcznik 741/2/2016 Oxford University Press 2016
Tim Falla, Paul A. Davis, Sylwia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz Steps Forward 2 materiały ćwiczeniowe

5a

5b

5c

 

Matematyka

275/2/2010

WSiP 2013

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Matematyka wokół nas + ćw. 1, 2
5a5b5c  Przyroda J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer „Tajemnice przyrody” podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej 399/2/2013 Nowa Era
5a5b5c  Muzyka Bez podręcznika
5a5b5c  Plastyka St.Stopczyk, B.NeubartB. Neubart Plastyka  Podręcznik Szkoła podstawowa. Klasa 5 440/2/2013 WSiP S. A. 2013
5a5b5c Zajęcia techniczne E. Bubak, E. Królicka, M. Duda Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Klasy 4-6. 496/2.3/2012/2015 WSiP 2015
5a5b5c  Zajęcia komputerowe W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas,W. Kranas, A. Samulska,M. Wyczółkowski Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 5 453/2/2013 WSiP 2014
5a5b5c  Religia  ks. K. Milnicki, E. Kondrak, E. Parszewska „Spotkania uBOGAcające” – podręcznik i ćwiczenia AZ-22-02/12-KI-1/13 Jedność Kielce 2013

KLASY SZÓSTE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyj –

nego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

6a, 6b,6c, 6d Język polski A. Łuczak, A.Murdzek Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej 445/3/2014 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
6a, 6b,6c, 6d Historia i społeczeństwo G. WojciechowskiT. Maćkowski „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej”Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla kl. VI „Wczoraj i dziś” cz. I i II 443/3/2014 Nowa Era 2015
6a, 6b,6c, 6d Język angielski Tim Falla, Paul A. Davis, Sylwia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Steps in English 3 podręcznik 302/3/2011 Oxford University Press 2011
Tim Falla, Paul A. Davis, Sylwia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Steps in English 3 –  materiały ćwiczeniowe Oxford University Press 2011
6a, 6b,6c, 6d Matematyka M.Dobrowolska, M Jucewicz,                M. Karpiński, P.Zarzycki Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej 340/3/2014 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Z. Bolałek, A Demby, M. Dobrowolska,M. Jucewicz, A. Sokołowska,P. Zarzycki Matematyka 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej.Cz. 1
A. Demby, M. Dobrowolska, M. JucewiczP. Zarzycki Matematyka 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz.2
M. Dobrowolska, M. JucewiczP. Zarzycki Matematyka 6. Geometria. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
6a, 6b,6c, 6d Przyroda J. Stawarz , F. Szlajfer, H. Kowalczyk „Tajemnice przyrody” Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej 399/3/2014 Nowa Era 2014
6a, 6b,6c, 6d Muzyka R. Rataj, W. Sołtysik Muzyka i my podręcznik 552/3/2014 WSiP
6a, 6b,6c, 6d Plastyka St.StopczykB.NeubartJ. ChołaścińskaB. Neubart Plastyka  Podręcznik Szkoła podstawowa. Klasa 6 440/3/2014 WSiP  S. A. 2014
6a, 6b,6c, 6d Zajęcia techniczne L. Łabecki,M. Łabecka „Jak to działa?”. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej 295/2010 Nowa Era 2010
6a, 6b,6c, 6d Zajęcia komputerowe Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski Lekcje z komputerem. Podręcznik z dostępem do zasobów WSiPnet.pl klasy 6 453/3/2014 WSiP 2016
6a, 6b,6c, 6d Religia ks. K. Milnicki,E. Kondrak,E. Parszewska „Tajemnice BOGAtego życia”- podręcznik i ćwiczenia AZ-22-03/12-KI-1/13 Jedność Kielce 2013

 

INFORMACJA W SPRAWIE DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH, DRUGICH I CZWARTYCH W ROKU SZKOLNYM 2015-2016

WARUNKI WYPOZYCZANIA PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I PRZEKAZYWANIA UCZNIOM MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 

 1. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki z obowiązkiem zwrotu.
 1. Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 1. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
 2. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
 3. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
 1. Pierwsze części podręczników będą wypożyczone uczniom 2 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu decyduje wychowawca. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki.
 1. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (np. nie pisanie wewnątrz).

Za: Zarzadzenie_nr_18_14

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811).

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015-2016

KLASY PIERWSZE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

1a1b1c1d1e1f Edukacja wczesnoszkolna Ed. polonistyczna i społeczna: E. Hryszkiewicz, B. Stępień,Ed. matematyczna: K. Bielenica, M. Bura, M.Kwil, B. LankiewiczEd. przyrodnicza: J. Winiecka-Nowak Elementarz XXI wieku – podręcznik klasa 1, cz. 1-4+ ćwiczenia 724/1/2014 Nowa Era, Warszawa 2014
1a1b1c1d1e1f J. angielski Sarah M. Howell,Lisa Kester-Dodgson „YOUNG TREETOPS 1” podręcznik dla szkoły podstawowej+ ćwiczenia 728/1/2015 OxfordUniversityPress.2015
1a1b1c1d1e1f Religia Red.:A. Frączak,R. Szewczyk W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – podręcznik AZ-11-01/10-WA-1/12 Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa 2011

KLASY DRUGIE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

2a,2b 2c, 2d, 2e,2f

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik

MEN

 MEN,

J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. WentĆwiczenia z pomysłem klasa 2 WSiP 2015

2a,2b 2c, 2d, 2e,2f

J. angielski

Sarah M. Howell

Lisa Kester-Dodgson

„YOUNG TREETOPS 2” podręcznik dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń 2728/2/2015

Oxford

University

Press, 2015

2a,2b 2c, 2d, 2e,2f

ReligiaA. Frączek, R. SzewczykA oto Ja jestem z wamiAZ-12-01/10-WA- 2/13Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

KLASY TRZECIE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

Numer dopuszcze -nia

Wydawnictwo

3a, 3c,

3d

Edukacja wczesnoszkolna

A. Banasiak, E. Burakowska, A, Burdzińska, A.Danielewicz-Malinowska, A. Kamińska, R. Kamiński, E. Kłos, W. Kofta, B. NadarzyńskaE. Kłos, W. KoftaL.Frydzińska-Świątczak, B. Marcinkowska Tropiciele – Podręcznik klasa 3, cz. 1,2; Karty ćwiczeń cz.1,2; Matematyka cz. 1,2; Przyroda. Karty ćwiczeń 1 492/5/2014 WSiP Warszawa 2014
A. Banasiak, A, Burdzińska, A.Danielewicz-Malinowska, A. Kamińska, R. Kamiński, E. Kłos, W. Kofta, B. NadarzyńskaE. Kłos, W. KoftaL.Frydzińska-Świątczak, B. Marcinkowska Tropiciele – Podręcznik klasa 3, cz. 3,4,5 ; Karty ćwiczeń cz.3,4,5 ; Matematyka cz. 2, 3, 5; Przyroda. Karty ćwiczeń 2 492/6/2014
3b,

Edukacja wczesnoszkolna

K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, W. Lib, M.E. Piotrowska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder, M.A. Szymańska, W Walat, Nowe Już w szkole. Szkoła na miarę semestr 1. Podręcznik. Cz.1. Ćwiczenia 1,2. Matematyka cz. 1,2. Wycinanka Cz. 1 56/5/2011 Nowa Era, Warszawa, 2011
K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, M. Jasny, M. Kwil, B. Lankiewicz, W. Lib, M.E. Piotrowska, E. Sidorowicz-Adamska, B. Stępień, M. Szreder, M.A. Szymańska, W Walat, Nowe Już w szkole. Szkoła na miarę semestr 2. Podręcznik. Cz.2. Ćwiczenia 3,4. Matematyka cz. 3,4. Wycinanka Cz. 2 56/6/2011
3a, 3c,3d

Zajęcia komputerowe

A. Kulesza Galeria możliwości. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 3 518/3/2014 WSiP
3b,

Zajęcia komputerowe

M. Kęska „Nowe już w szkole”. Podręcznik z ćwiczeniami 228/3/2011 Nowa Era Warszwa 2014
3a, 3b, 3c,3d

J. angielski

Sarah M. Howell

Lisa Kester-Dodgson

Treetops 3, podręcznik + zeszyt ćwiczeń

311/3/2011

Oxford University Press 2011

3a, 3b, 3c,3d

Religia

J. CzerkowskiE. Kondrak Jezus jest z nami – podręcznikJezus jest z nami – zeszyt ćwiczeń AZ- 13-01/12-KI-4/13 Jedność Kielce 13

KLASY CZWARTE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjne go

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

i rok wydania

4a,4b, 4c Język polski A. Łuczak, A. Murdzek Język polski 4. „Między nami” – podręcznik 445/1/2012/2015 GWO 2014
4a,4b, 4c Historia i społeczeństwo G. Wojciechowski „Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej” 443/1/2012 Nowa Era 2012
4a,4b, 4c Język angielski Tim Falla,

Paul A. Davies, Sylvia Wheeldon,

Paul Shipton, Ewa Palczak

Steps Forward 1 podręcznik + zeszyty ćwiczeń

741/1/2015

Oxford University Press 2015

4a,4b, 4c Matematyka H. Lewicka, M. Kowalczyk Matematyka wokół nas. Klasa 4 275/1/2010/2014 WSiP Sp.z o.o 2014
Matematyka Zeszyt ćwiczeń 1-2
4a,4b, 4c Przyroda M. Masko-Worłowska, F. Szlajfer,J. Stawarz „Tajemnice przyrody”- podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej 399/1/2011/2014 Nowa Era Warszawa 2014
4a,4b, 4c Muzyka Bez podręcznika
4a,4b, 4c Plastyka St. StopczykB. Neubart Plastyka podręcznik dla kl. 4 szkoły podstawowej+ ćwiczenia 440/1/2012 WSiP sp.z.o.o.2012
4a,4b, 4c Zajęcia techniczne E. Bubak, M. Duda, E. Królicka Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Klasy 4-6. cz.1-2 496/2,3/2012/2015 WSiP 2015
4a,4b, 4c Zajęcia komputerowe W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas,W. Kranas, A. Samulska,M. Wyczółkowski Lekcje z komputerem. Zajęcia komputerowe. Klasa 4 453/1/2012 WSiP 2012
4a,4b, 4c Religia Ks. K. Mielnicki,E. Kondrak,B. Nosek Miejsca pełne BOGActw (podręcznik i zeszyt ćwiczeń AZ-21-02/12-KI-1/12 Jedność Kielce 2012

KLASY PIĄTE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

5a

5b

5c

5d

Język polski A. ŁuczakA. Murdzek Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej 445/2/2013 Gdańskie Wyd. Oświatowe 2013

5a

5b

5c

5d

Historia i społeczeństwo G. Wojciechowski „Wczoraj i dziś” podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej 443/2/2013 Nowa Era 2013

5a

5b

5c

5d

Język angielski Tim Falla, Paul A. Davis, Sylwia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz Steps in English 2 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

302/2/2011

Oxford University Press 2011

5a

5b

5c

5d

Matematyka M. Dobrowolska M. Karpiński, P. ZarzyckiM. Jucewicz Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. 340/2/2013 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2013
Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. MysiorS. Wojtan Matematyka 5. Liczby całkowite i ułamki część I. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. MysiorS. Wojtan Matematyka 5. Liczby całkowite i ułamki część II. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej
M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki Matematyka 5. Geometria. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej.

5a

5b

5c

5d

Przyroda J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer „Tajemnice przyrody” podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej 399/2/2013 Nowa Era

5a

5b

5c

5d

Muzyka U. SmoczyńskaK. Jakóbczak-Drążek Muzyka i my podręcznik do kl. 5 552/2/2013 WSiP 2013

5a

5b

5c

5d

Plastyka St.Stopczyk, B.NeubartB. Neubart Plastyka Podręcznik Szkoła podstawowa. Klasa 5„Plastyka 5” – zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej 440/2/2013 WSiP sp.o.o

5a

5b

5c

5d

Zajęcia techniczne L. Łabecki,M. Łabecka „Jak to działa?”. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej 295/2010 Nowa Era 2010
L. Łabecki,M. Łabecka Do podręcznika powinien być dołączony dodatek: „Jak to działa?” – Rysunek techniczny. Zajęcia techniczne dla klas 4 – 6

5a

5b

5c

5d

Zajęcia komputerowe W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas,W. Kranas, A. Samulska,M. Wyczółkowski Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 5 453/2/2013 WSiP 2014
5a5b5c5d Religia ks. K. Milnicki, E. Kondrak, E. Parszewska „Spotkania uBOGAcające” – podręcznik i ćwiczenia AZ-22-02/12-KI-1/13 Jedność Kielce 2013

KLASY SZÓSTE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyj –

nego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

6a, 6b,6c Język polski A. Łuczak, A.Murdzek Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń cz.1 i 2. 445/3/2014 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
6a, 6b,6c Historia i społeczeństwo G. WojciechowskiT. Maćkowski „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej”Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla kl. VI „Wczoraj i dziś” cz. I i II 443/3/2014 Nowa Era 2014
6a, 6b,6c Język angielski

Tim Falla, Paul A. Davis, Sylwia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak

Steps in English 3 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 302/3/2011

Oxford University Press 2011

6a, 6b,6c Matematyka M.Dobrowolska, M Jucewicz, M. Karpiński, P.Zarzycki Matematyka 6. Podręczni dla klasy szóstej szkoły podstawowej 340/3/2014 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Z. Bolałek, A Demby, M. Dobrowolska,M. Jucewicz, A. Sokołowska,P. Zarzycki Matematyka 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej.Cz. 1
A. Demby, M. Dobrowolska, M. JucewiczP. Zarzycki Matematyka 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz.2
M. Dobrowolska, M. JucewiczP. Zarzycki Matematyka 6. Geometria. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
6a, 6b,6c Przyroda J. Stawarz , F. Szlajfer, H. Kowalczyk „Tajemnice przyrody” Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej 399/3/2014 Nowa Era 2014
6a, 6b,6c Muzyka R. Rataj, W. Sołtysik Muzyka i my. Podręcznik 552/3/2014 WSiP
6a, 6b,6c Plastyka St.StopczykB.NeubartJ. ChołaścińskaB. Neubart Plastyka Podręcznik Szkoła podstawowa. Klasa 6„Plastyka 5” – zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej 440/3/2014 WSiP sp.o.o
6a, 6b,6c Zajęcia techniczne L. Łabecki,M. Łabecka „Jak to działa?”. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej 295/2010 Nowa Era 2010
L. Łabecki,M. Łabecka Do podręcznika powinien być dołączony dodatek: „Jak to działa?” – Rysunek techniczny. Zajęcia techniczne dla klas 4 – 6
6a, 6b,6c Zajęcia komputerowe M.Gulgowski, J.Lipski Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy IV-VI szkoły podstawowej 271/2010 Czarny Kruk
6a, 6b,6c Religia ks. K. Milnicki,E. Kondrak,E. Parszewska „Tajemnice BOGAtego życia”- podręcznik i ćwiczenia AZ-22-03/12-KI-1/14 Jedność Kielce 2014

 

INFORMACJA W SPRAWIE DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014-2015

WARUNKI WYPOZYCZANIA PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I PRZEKAZYWANIA UCZNIOM MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 

 1. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki z obowiązkiem zwrotu.
 1. Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 1. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
 2. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
 3. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
 1. Pierwsze części podręczników będą wypożyczone uczniom 2 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu decyduje wychowawca. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki.
 1. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (np. nie pisanie wewnątrz).

Za: Zarzadzenie_nr_18_14

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811).

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014-2015

KLASY PIERWSZE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

1a1b1c1d1e1f Edukacja wczesnoszkolna M. LorekL. Wollman Nasz elementarz – podręcznik do szkoły podstawowej kl. i cz. 1, 2, 3, 4 rok dop. 2014 MEN
1a1b1c1d1e1f Edukacja wczesnoszkolna J. Brzózka,A. Borchard,K. Janiec,A. Jasiocha,M. Kieryłowicz, A. Królik,A. Namiecińska T. Nowak,M. Uba,B. Żebrowska Ćwiczenia z pomysłem cz. 1, 2, 3, 4 2014 WSiP
1a1b1c1d1e1f J. angielski M. Szpotowicz M. Szulc-Kurpaska          C. Graham        P. A. Devies Super Sarks 1 12/1/2011 z 1 OxfordUniversityPress
1a1b1c1d1e1f Religia Red.:A. Frączak,R. Szewczyk W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – podręcznik AZ-11-01/10-WA-1/12 Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa 2011

KLASY DRUGIE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

 2a, 2c, 2d     

Edukacja wczesnoszkolna

A. Banasiak,E. Burakowska,A. Burdzińska,A. Danielewicz-MalinowskaJ. Dymarska,A. Kamińska,R. Kamiński,M. Kołaczyńska,B. Nadarzyńska „Tropiciele” podręcznik cz.1, 2„Tropiciele” karty ćwiczeń cz.1, 2„Tropiciele” matematyka cz.1, 2„Tropiciele” podręcznik cz. 3, 4, 5„Tropiciele” karty ćwiczeń cz. 3, 4,5„Tropiciele” matematyka cz. 3, 4, 5„Tropiciele” Wyprawka cz.1 – 2„Tropiciele” Karty plastyczne 492/3/2013492/4/2013 WSiP
2b

Edukacja wczesnoszkolna

M.E. PiotrowskaM.A. SzymańskaM. SzrederB. StępieńE. HryszkiewiczM. JasnyE. Sidorowicz-AdamskaWojciech WalatW. LibK. BielenicaM. BuraM. KwilB. Lankiewicz „Nowe Już w szkole” podręcznik  klasa 2 cz. 1 i 2„Nowe już w szkole” ćwiczenia klasa 2 cz. 1, 2„Nowe już w szkole” ćwiczenia klasa 2 cz. 3, 4„Nowe Już w szkole” ćwiczenia cz.1, 2 matematyka„Nowe Już w szkole” ćwiczenia cz.3, 4 matematyka 56/3/201056/4/2010 Nowa Era
2b Zajęcia komputerowe M. Kęska Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami klas 2 228/2/2010 Nowa Era 2010
2a, 2c, 2d Zajęcia komputerowe A. Kulesza Galeria możliwości. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami 518/2/2013 WSiP sp z o.o
2a, 2b, 2c, 2d J. angielski Sarah HowellLisa Kester-Dodgson „TREETOPS 2” podręcznik dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń 2a 311/2/2011 OxfordUniversityPress
2a, 2b, 2c, 2d Religia D. KurpińskiJ. Snopek Idziemy do Jezusa AZ-12-01/12-KI- 3/12 Jedność Kielce 2012

KLASY TRZECIE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

 

Numer dopuszcze -nia

Wydawnictwo

3a, 3b, 3c

Edukacja wczesnoszkolna

M.E. PiotrowskaM.A. SzymańskaM. SzrederE. HryszkiewiczM. JasnyE. Sidorowicz-AdamskaW Walat,W. LibK. BielenicaM. BuraM. KwilB. LankiewiczM. Misiak „Nowe Już w szkole” podręcznik klasa 3 cz. 1„Nowe Już w szkole” podręcznik klasa 3 cz. 2„Nowe już w szkole” ćwiczenia klasa 3 cz. 1- 4„Nowe Już w szkole” Matematyka klas 3 cz.1 – 4„Nowe Już w szkole” wycinanka klasa 3 cz.1, 2 56/5/201156/5/201156/5/201156/5/201156/6/2011 Nowa Era
3a, 3b, 3c

Zajęcia komputerowe

M. Kęska „Zajęcia komputerowe” edukacja wczesnoszkolna. Podręcznik z ćwiczeniami 228/3/2011 Nowa Era
3a, 3b, 3c

J. angielski

M.SzpotowiczM.Szulc-Kurpaska,P.A. Davies,C. Graham New Sparks Plus 3. Podręcznik do szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń 12/3/2011/z 1 Oxford University Press  2011
3a, 3b, 3c

Religia

J. CzerkowskiE. Kondrak Jezus jest z nami – podręcznikJezus jest z nami – zeszyt ćwiczeń AZ- 13-01/12-KI-4/13 Jedność Kielce

KLASY CZWARTE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjne go

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

i rok wydania

4a,4b, 4c,4d Język polski A. Łuczak, A.MurdzekA. Łuczak, A.Murdzek Język polski 4. „Między nami” – podręcznik + multipodręcznikJęzyk polski 4. „Między nami” – zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2 445/1/2012 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2012
4a,4b, 4c,4d Historia i społeczeństwo G. WojciechowskiT. Maćkowski „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej”Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla kl. IV „Wczoraj i dziś” 443/1/2012 Nowa Era 2012Nowa Era 2012
4a,4b, 4c,4d Język angielski Tim Falla,Paul A. Davis, Sylwia Wheeldon,Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz Steps in English 1 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 302/1/2010 Oxford University Press 2010
4a,4b, 4c,4d Matematyka M. Dobrowolska,M. JucewiczP. Zarzycki Matematyka 4 Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 340/1/2011 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2011
S. WojtanP. Zarzycki Matematyka 4. Liczby naturalne. Zeszyty ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
S. WojtanP. Zarzycki Matematyka 4. Ułamki. Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
P. Zarzycki Matematyka 4. Figury geometryczne. Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowe.
4a,4b, 4c,4d Przyroda M. Masko-Worłowska, F. Szlajfer,J. StawarzJ. GolankoU. Moździerz,J. Stawarz „Tajemnice przyrody”- podręcznik z płytą CD-ROM„Tajemnice przyrody”- zeszyt ćwiczeń cz. I i II 399/1/2011 Nowa Era 2011
4a,4b, 4c,4d Muzyka U. Smoczyńska i K. Jakóbczak-Drążek Muzyka i my – podręcznik + zeszyt ćwiczeń 552/1/2012 WSiP sp.z.o.o.
4a,4b, 4c,4d, Plastyka St. StopczykB. NeubartB. Neubart Plastyka  podręcznik dla kl. 4 szkoły podstawowejPlastyka 4 zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej 440/1/2012 WSiP sp.z.o.o.
4a,4b, 4c,4d Zajęcia techniczne L. Łabecki,M. Łabecka „Jak to działa?”. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej 295/2010 Nowa Era 2010
L. Łabecki,M. Łabecka Do podręcznika powinien być dołączony dodatek: „Jak to działa?” – Rysunek techniczny. Zajęcia techniczne dla klas 4 – 6
4a,4b, 4c,4d  Zajęcia komputerowe W. Jochemczyk,I. Krajewska-Kranas,W. Kranas,A. Samulska,M. Wyczółkowski Lekcje z komputerem 453/1/2012 WSiP 2012
4a,4b, 4c,4d Religia Ks. K. Mielnicki,E. Kondrak,B. Nosek Miejsca pełne BOGActw  (podręcznik i zeszyt ćwiczeń AZ-21-02/12-KI-1/12 Jedność Kielce

KLASY PIĄTE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

5a5b5c Język polski A. ŁuczakA. Murdzek Język polski 5. „Między nami.” Podręcznik. 445/2/2013 Gdańskie Wyd. Oświatowe 2013
5a5b5c Historia i społeczeństwo G. Wojciechowski „Wczoraj i dziś” podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej 443/2/2013 Nowa Era 2013
T. Maćkowski „Wczoraj i dziś” zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej
5a5b5c Język angielski Tim Falla, Paul A. Davis, Sylwia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz Steps in English 2 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 302/2/2011 Oxford University Press 2011
5a5b5c Matematyka M. Dobrowolska M. KarpińskiP. ZarzyckiM. Jucewicz Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. 340/2/2013 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe  2013
Z. BolałekM. DobrowolskaA. MysiorS. Wojtan Matematyka 5. Liczby całkowite i ułamki część I. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Z. BolałekM. DobrowolskaA. MysiorS. Wojtan Matematyka 5. Liczby całkowite i ułamki część II. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej
M. DobrowolskaA. MysiorP. Zarzycki Matematyka 5. Geometria. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej.
5a5b5c Przyroda J. ŚlósarczykR. KozikF. SzlajferJ. GolankoD. MarszałU. MoździerzD. MarszałT. PaczkowskaJ. Stawarz „Tajemnice przyrody” podręcznik z płytą CD-ROM„Tajemnice przyrody” zeszyt ćwiczeń kl. 5 cz. 1„Tajemnice przyrody” zeszyt ćwiczeń kl. 5 cz. 2 399/2/2013 Nowa Era
5a5b5c Muzyka U. SmoczyńskaK. Jakóbczak-Drążek Muzyka i my podręcznik do kl. 5 + zeszyt ćwiczeń 552/2/2013 WSiP 2013
5a5b5c Plastyka St.StopczykB.NeubartB. Neubart Plastyka  Podręcznik Szkoła podstawowa. Klasa 5„Plastyka 5” – zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej 440/2/2013 WSiP sp.o.o
5a5b5c Zajęcia techniczne L. Łabecki,M. Łabecka „Jak to działa?”. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej 295/2010 Nowa Era 2010
L. Łabecki,M. Łabecka Do podręcznika powinien być dołączony dodatek: „Jak to działa?” – Rysunek techniczny. Zajęcia techniczne dla klas 4 – 6
5a5b5c Zajęcia komputerowe M. Gulgowski,J. Lipski Komputerowe opowieści podręcznik dla SP kl. IV – VI 271/2010 Czarny Kruk 2010
5a5b5c Religia  ks. K. Milnicki, E. Kondrak, E. Parszewska „Spotkania uBOGAcające” – podręcznik i ćwiczenia AZ-22-02/12-KI-1/13 Jedność Kielce 2013

KLASY SZÓSTE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyj –

nego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

 

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

6a, 6b,6c, 6d Język polski A. Łuczak, A.Murdzek Język polski 6. „Między nami” – podręcznik + multipodręcznik później Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
6a, 6b,6c, 6d Historia i społeczeństwo G. WojciechowskiT. Maćkowski „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej”Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla kl. VI „Wczoraj i dziś” 443/3/2014 Nowa Era 2014
6a, 6b,6c, 6d Język angielski Tim Falla, Paul A. Davis, Sylwia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz Steps in English 3 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 302/3/2011 Oxford University Press 2011
6a, 6b,6c, 6d Matematyka M.Dobrowolska,M Jucewicz,M. Karpiński,P.Zarzycki Matematyka 6. Podręczni dla klasy szóstej szkoły podstawowej 340/3/2014 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Z. Bolałek,A Demby, M. Dobrowolska,M. Jucewicz,A. Sokołowska,P. Zarzycki Matematyka 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej.Cz. 1
A. DembyM. DobrowolskaM. JucewiczP. Zarzycki Matematyka 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz.2
M. DobrowolskaM. JucewiczP. Zarzycki Matematyka 6. Geometria. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
M. Braum Matematyka. Kalendarz  szóstoklasisty. Wydanie rozszerzone
6a, 6b,6c, 6d Przyroda J. StawarzF. SzlajferH. KowalczykD. MarszałM. MochnaczJ. StawarzD. MarszałM. Marko-WorłowskaJ. StawarzM. Mańska „Tajemnice przyrody” podręcznik z płytą CD-ROM„Tajemnice przyrody” zeszyt ćwiczeń cz. 1„Tajemnice przyrody” zeszyt ćwiczeń cz. 2 399/3/2013 Nowa Era 2014
6a, 6b,6c, 6d Muzyka R. Rataj, W. Sołtysik Muzyka i my podręcznik do kl. 6 + zeszyt ćwiczeń 555/3/2014 WSiP
6a, 6b,6c, 6d Plastyka St.StopczykB.NeubartJ. ChołaścińskaB. Neubart Plastyka  Podręcznik Szkoła podstawowa. Klasa 6„Plastyka 6” – zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej 440/3/2014 WSiP sp.o.o
6a, 6b,6c, 6d Zajęcia techniczne L. Łabecki,M. Łabecka „Jak to działa?”. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej 295/2010 Nowa Era 2010
L. Łabecki,M. Łabecka Do podręcznika powinien być dołączony dodatek: „Jak to działa?” – Rysunek techniczny. Zajęcia techniczne dla klas 4 – 6
6a, 6b,6c, 6d Zajęcia komputerowe M. Kęska „Lubię to!” podręcznik multimedialny pendrive + zbiór zadań klasa 4 – 6 583/m/2012 Nowa Era
6a, 6b,6c, 6d Religia ks. K. Milnicki,E. Kondrak,E. Parszewska „Tajemnice BOGAtego życia”- podręcznik i ćwiczenia Jedność Kielce 2014

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013-2014

KLASY PIERWSZE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

1a1b1c1d Religia K. MielnickiE. Kondrak Żyjemy w Bożym Świecie AZ-11-01/12-KI-1/12 Jedność Kielce
1a1c1d

Edukacja wczesnoszkolna

A. Banasiak,E. Burakowska,A. Burdzińska,J. Dymarska,M. Kołaczyńska,B. Nadarzyńska BOX: “Tropiciele”

 • Książka na dobry początek
 • Podręcznik (cz. 1-5)
 • Karty ćwiczeń (cz. 1-5)
 • Matematyka (cz. 1-5)
 • Wyprawka (cz. 1-2)
 • Karty plastyczne
 • Zeszyt do ćwiczeń w pisaniu
 • Zeszyt z ćwiczeniami matematycznymi
 • CD audio z lekturami do słuchania

BOX musi zawierać logo-kuferek Galeria możliwości

I semestr 492/1/2012II semestr 492/2/2012 WSiP sp. z o.o
1b M.A. SzymańskaM.E. PiotrowskaM.A. SzymańskaM.A. SzymańskaM.E PiotrowskaM. JasnyE. Sirodowicz-AdamskaB. StępieńM. SzrederM.A. SzymańskaB.StępieńM. SzrederM. E. PiotrowskaM.A. SzymańskaM. SzrederM. JasnyE. Sirodowicz-AdamskaJanchowskaB. Stępień Podręcznik cz. 1 “Nowe już w szkole”Podręczniki cz. 2 “Nowe już w szkole”Ćwiczenia cz. 1 “Nowe już w szkole”Ćwiczenia cz. 2 “Nowe już w szkole”Ćwiczenia cz. 3 “Nowe już w szkole” 56/1/200956/2/200956/1/200956/1/200956/2/2009 Nowa EraNowa EraNowa EraNowa EraNowa Era
1b Edukacja wczesnoszkolna K. BielenicaM. BuraM. KwilB. LankiewiczM.A.SzymańskaK. BielenicaM. BuraM. KwilB. LankiewiczM.A.SzymańskaM.E. PiotrowskaOpr. M. Hałucha-AdamkoOpr. M. Hałucha-Adamko Matematyka cz. 1 “Nowe już w szkole”Matematyka cz. 2 “Nowe już w szkole”Wycinanka cz. 1 z wyprawką “Nowe już w szkole”Wycinanka cz. 2 56/1/200956/2/200956/1/200956/2/2009 Nowa EraNowa EraNowa EraNowa Era
1a1c1d Zajęcia komputerowe A. Kulesza Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami z CD – ROM – EM 518/1/2012 WSiP sp. z o.o
1b Zajęcia komputerowe M. Kęska Zajęcia komputerowe – podręcznik z ćwiczeniami 228/1/2012/z 1 Nowa Era 2012
1a1b1c1d J. angielski Sarah HowellLisa Kester-Dodgson “TREETOPS 1” podręcznik dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń 1A 311/1/2011 OxfordUniversityPress

 

KLASY DRUGIE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

2a, b, c Edukacja wczesnoszkolna M.E. PiotrowskaM.A. SzymańskaM.E. PiotrowskaM.A. SzymańskaM. SzrederB. StępieńE. HryszkiewiczM. JasnyE. Sidorowicz-AdamskaWojciech WeletW. LibK. BielenicaM. BuraM. KwilB. Lankiewiczpraca zbiorowaM. Kęska “Nowe już w szkole” podręcznik klasa 2 cz. 1 i 2“Nowe już w szkole” ćwiczenia klasa 2 cz. 1, 2, 3, 4“Nowe już w szkole” Matematyka klas 2 cz.1, 2, 3, 4“Nowe już w szkole” wycinanka klasa 2 cz.1 i 2Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami klas 2 56/3/201056/4/201056/3/201056/4/2010228/2/2010 Nowa EraNowa EraNowa EraNowa EraNowa Era 2010
2a, b, c J. angielski M.SzpotowiczM. Szulc-KurpaskaCarolyn GrahamP.A. Davis New Sparks Plus 2.Podręcznik dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń 12/2/2011/z 1 Oxford University Press2011
2 a, b, c Religia D. KurpińskiJ. Snopek Idziemy do Jezusa AZ-12-01/12-KI- 3/12 Jedność Kielce

 

KLASY TRZECIE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

Numer dopuszcze -nia

Wydawnictwo

3a

Religia

J. CzerkowskiE. Kondrak Jezus jest z nami – podręcznik i ćwiczenia Jedność Kielce
3b,c, d A. KoszyckiE. KondrakB. Nosek Wzrastamy w przyjaźni z Jezusemi ćwiczenia „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem”
pod red. ks. T. Śmiecha
AZ-13-02/9-0 Jedność Kielce
3a,b,c,d Zajęcia komputerowe D. Kręcisz Razem w szkole. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami 137/3/2011 WSiP
3a,b,c,d J. angielski M.SzpotowiczM.Szulc-Kurpaska, P.A. Davies, C. Graham New Sparks Plus 3. Podręcznik do szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń 12/3/2011/z 1 Oxford University Press 2011
3a,b,c,d Edukacja wczesnoszkolna J. BrzózkaK. GlinkaK. HamakK. IzbińkaA. JasiochaT. PanekB. Lewandowska Semestr I – Razem w szkole. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik z ćwiczeniami cz. 1-5Semestr II – Razem w szkole. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Edukacja polonistyczna i społeczna cz. 1- 4, , Edukacja przyrodnicza, Edukacja artystycznaEdukacja matematyczna cz. 1-4 88/4/201088/5/2011 WSiPWSiP

KLASY CZWARTE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjne go

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

i rok wydania

4a,4b4c Zajęcia komputerowe M. Gulgowski,J. Lipski Komputerowe opowieści podręcznik dla SP kl. IV – VI do nowej podstawy programowej 271/2010 Czarny Kruk 2010
4a,4b4c Muzyka U. Smoczyńska i K. Jakóbczak-Drążek Muzyka i my – podręcznik do kl. 4 + zeszyt ćwiczeń 552/1/2012 WSiP sp.z.o.o.
4a,4b4c Przyroda M. Masko-Worłowska, F. Szlajfer, J. StawarzJ. GolankoU. Moździerz, J. Stawarz “Tajemnice przyrody”- podręczniknowa podstawa programowa“Tajemnice przyrody”- zeszyt ćwiczeń cz. I i II 399/1/2011 Nowa Era 2011
Nowy atlas przyroda – “Świat wokół nas” Nowa Era
4a,4b4c Matematyka M. Dobrowolska,M. JucewiczP. Zarzycki Matematyka 4 Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 340/1/2011 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2011
S. WojtanP. Zarzycki Matematyka 4. Liczby naturalne. Zeszyty ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
S. WojtanP. Zarzycki Matematyka 4. Ułamki. Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
P. Zarzycki Matematyka 4. Figury geometryczne. Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowe. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
4a,4b4c Język polski A. Łuczak, A.Murdzek “Język polski 4. Między nami” – podręcznik + Multipodręcznik 445/1/2012 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2012
A. Łuczak, A.Murdzek, Język polski 4. “Między nami” zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2 Nowa wersja
4a,4b4c Język angielski Tim Falla,Paul A. Davis, Sylwia Wheeldom,Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz Steps in English 1 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 302/1 Oxford University Press 2010
4a,4b4c Zajęcia techniczne L. Łabecki,M. Łabecka “Jak to działa?”. Podręcznik z ćwiczeniami, dodatkiem i płytą Niezbędnik rowerzysty. klasa 4-6 295/2010 Nowa Era 2010
4a,4b4c Plastyka St. StopczykB. Neubart Plastyka podręcznik dla kl. 4 szkoły podstawowejPlastyka 4 zeszyt ćwiczeń IV 440/1/2012440/1/2012 WSiP sp.z.o.o.
4a,4b4c Religia Ks. K. Mielnicki,E. Kondrak,B. Nosek Miejsca pełne BOGActw (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) AZ-21-02/12-KI-1/12 Jedność Kielce
4a,4b4c Historia i społeczeństwo G. WojciechowskiT. Maćkowski “Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej”Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla kl. IV “Wczoraj i dziś” 443/01/2012 Nowa Era 2012Nowa Era 2012

KLASY PIĄTE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

5a5b5c5d Zajęcia komputerowe M. Kęska “Lubię to!” Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych klasa 4 – 6 583/m/2012 Nowa Era 2012
5a5b5c5d Muzyka U. SmoczyńskaK. Jakóbczak-Drążek Muzyka i my (podręcznik do kl. 5 + zeszyt ćwiczeń) 552/2/2013 WSiP 2013
5a5b5c5d Przyroda J. ŚlósarczykR. KozikF. SzlajferJ. GolankoD. MarszałU. MoździerzD. MarszałT. PaczkowskaJ. Stawarz “Tajemnice przyrody” – podręcznik dla kl. 5Nowa podstawa programowa“Tajemnice przyrody” zeszyt ćwiczeń kl. 5 cz. 1“Tajemnice przyrody” zeszyt ćwiczeń kl. 5 cz. 2 399/2/2013 Nowa Era
5a5b5c5d Matematyka M. Dobrowolska M. KarpińskiP. ZarzyckiM. Jucewicz Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.Nowa wersja. 34/2/2013 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2013
Z. BolałekM. DobrowolskaA. MysiorS. Wojtan Matematyka 5. Liczby całkowite i ułamki część I. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej.Nowa wersja. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Z. BolałekM. DobrowolskaA. MysiorS. Wojtan Matematyka 5. Liczby całkowite i ułamki część II. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowejNowa wersja Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
M. DobrowolskaA. MysiorP. Zarzycki Matematyka 5. Geometria. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej.Nowa wersja Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
5a5b5c5d Religia Z. Marek SJ “Obdarowani przez Boga” – podręcznik i ćwiczenia AZ-22-01/1-1 WAM Kraków 2010
5a5b5c5d Język angielski Tim FallaPam A. DavisSylvia WmeeldonPaul ShiptonEwa Polczak Steps in English 2 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 302/2/2011 Oxford University Press 2011
5a5b5c5d Język polski
 1. Łuczak
 2. Murdzek
 3. Łuczak

A. Murdzek

“Język polski 5. Między nami. Podręcznik. Nowa wersja”“Język polski 5 Między nami. Zeszyt ćwiczeń Cz. 1 i 2 Nowa wersja 445/2/2013 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe2013
5a5b5c5d Plastyka St.StopczykB. Neubart “Plastyka 5” – podręcznik do kl. 5 szkoły podstawowej“Plastyka 5” – zeszyt ćwiczeń 440/2/2013440/2/2013 WSiP sp.o.o
5a5b5c5d Historia i społeczeństwo G. Wojciechowski “Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej” 443/2/2013 Nowa Era 2012
T. Maćkowski “Wczoraj i dziś. Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej” Nowa Era 2013
5a5b5c5d Zajęcia techniczne L. Łabecki, M. Łabecka “Jak to działa?”. Podręcznik z ćwiczeniami, dodatkiem i płytą Niezbędnik rowerzysty. klasa 4-6 295/210 Nowa Era 2010

 

KLASY SZÓSTE

Klasa

Nazwa zajęcia edukacyj –

nego

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

6a6b6c Informatyka Marek GulgowskiJarosław Lipski Komputerowe opowieści – Podręcznik do edukacji informatycznej dla starszych klas szkoły podstawowej (klasy IV – VI) 171/05 Czarny Kruk 2008
6a6b6c Przyroda E. GromekE. KłosW. KoftaE. Laskowska

 1. Melson

E. Gromek

E. Kłos

W. Kofta

E. Laskowska

A. Melson

Przyrodo witaj! – Podręcznik Szkoła Podstawowa klasy 6“Przyrodo witaj!” Zeszyt ćwiczeń 101/07 WSiP 2007
6a6b6c Język polski M. Nagajowa “Słowa i świat” podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej 361/00 WSiP
P. Borys, A. Halasz Język polski 6. Nauka o języku. Część 1 i 2 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
6a6b6c Matematyka M. Dobrowolska,M Jucewicz,M. Karpiński,P.Zarzycki Matematyka 6.Podręczni dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa wersja 61/3/10/S Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2008
Z. Bolałek, A Demby, M. Dobrowolska,M. Jucewicz,A. Sokołowska,P. Zarzycki Matematyka 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej.Cz. 1 Nowa wersja 61/3/10/S Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2001
A. DembyM. DobrowolskaM. JucewiczP. Zarzycki Matematyka 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz.2 Nowa wersja 61/3/10/S Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2001
M. DobrowolskaM. JucewiczP. Zarzycki Matematyka 6. Geometria. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa wersja 61/3/10/S Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2001
6a6b6c Język angielski Tim FallaPam A. DavisSylvia WmeeldonPaul ShiptonEwa Polczak New English Zone 3 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 302/1/2010 OUP 2010
6a6b6c Historia i społeczeństwo M. Błaut Moja historia 6. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej część I 269/04 Nowa Era 2007
M. Szymański Moja historia 6. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej część II 159/05
6a6b6c Religia red. B. Nosek, T. Śmiech Z Jezusem idziemy do Boga- podręcznik i ćwiczenia AZ-23-03/6-0 Jedność Kielce