MENU

MENU

  Stołówka

  Naliczenia miesięczne

                  S z a n o w n i    P a ń s t w o!

  Uprzejmie informuję, że w II półroczu  roku szkolnego 2019 r. opłaty za wyżywienie będą mogli Państwo  uiszczać  na konto bankowe szkoły do 10-go dnia  każdego miesiąca.

  W związku z powyższym przekazuję Państwu miesięczne wykazy opłat za wyżywienie dzieci od 3 stycznia 2019 r. Wpłaty muszą być zgodne z poniższym wykazem.

  Styczeń’ 19

  •    Cały obiad       17 dni x 4,50 = 76,50zł
  •    Drugie danie    17 dni x 3,50 = 59,50zł
  •    Zupa                17 dni x 1,00 =  17,00zł
  •    Wyżywienie w „całodziennej zerówce 17 dni x 7,00 = 119 zł

  Luty’19

  •    Cały obiad      14 dni x 4,50 = 63,00 zł 
  •    Drugie danie   14 dni x 3,50 = 49,00 zł 
  •    Zupa               14 dni x 1,00 = 14,00zł  
  •    Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 14 dni x 7,00 =  98,00 zł       

   

   

  Numer konta: BS Karczew    68  8023 0009 2004 00087229 0004

   

   

   

  Na druku przelewu w miejscu „tytułem” proszę wpisywać: imię i nazwisko dziecka, klasę, krótką informację za co jest opłata (np.: „zupa”, „całodzienne wyżywienie”) i nazwę  miesiąca, za który wpłata jest dokonywana.

  Przykład: Jan Kowalski, kl. V d, cały obiad, kwiecień 2018

  Co zrobić w przypadku absencji ucznia w szkole?

  1. Tak jak zwykle należy zgłosić fakt nieobecności dziecka i odwołać obiady w kuchni szkolnej w godz. 7.00 – 8.00. (nr tel. 0 22 789 21 12 w. 122)

                                                                                                       Dyrektor szkoły                           

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Mapa