• Nagłówek

    • W roku szkolnym 2019/20 w naszej szkole będą odbywać się zajęcia dodatkowe w ramach pierwszej edycji Ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Partnerami projektu jest  5 najlepszych polskich uczelni technicznych. Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka.

     Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, a także aktywizacja uczniów uzdolnionych informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. 

     W ramach grantu od października 2019 r., do maja 2020 r., będą odbywały się zajęcia koła informatycznego w programie:

     • programowanie w Scratch, udział w godzinie kodowania – Dniu Scratcha
     • udział w Europejskim Tygodniu Kodowania
     • praca z zestawami robotycznymi – Ozobotami
     • przygotowanie i udział w konkursach informatycznych
     • wycieczki tematyczne rozwijające kompetencje informatyczne.