• Modernizacja Pracowni Informatycznej

          • ???

          • Zadanie pn: „Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej  nr 1 im. Olofa Palmego” zostało zrealizowane przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”