• Współpraca z instytucjami

     • Nagłówek

     • "WYJSCIA DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ"

       

      "Mapa Polski" - zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie

       

      "Poznajemy historię II wojny światowej" - wycieczka do Muzeum 2 Korpus Polskiego

      w Józefowie