• Wystawa książek

          • Wystawa książek w bibliotece szkolnej

          • Zgromadzono na niej literaturę dla dzieci i młodzieży, dotyczącą dziejów Polski do odzyskania niepodległości w roku 1918.