• Wystawa książek w bibliotece szkolnej

        • Zgromadzono na niej literaturę dla dzieci i młodzieży, dotyczącą dziejów Polski do odzyskania niepodległości w roku 1918.