• TYDZIEŃ PRZEDSIEBIORCZOŚCI
     • TYDZIEŃ PRZEDSIEBIORCZOŚCI

     • Uczniowie klas VI -VIII w dniach 16.11.2020 r. – 22.11.2020 r. wzięli udział  w Ogólnopolskim Programie  Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i  Młodzieży BAKCYL.  Lekcje Bakcyla były prowadzone przez wolontariuszy, na co dzień pracowników banków, w formule online na platformie webinarowej. 

      Tematem zajęć dla klas VI były „Twoje pieniądze”, natomiast klasy VII – VIII obejrzały i wysłuchały  lekcji „Od oszczędzania do inwestowania”.

      Podczas lekcji uczniowie poznali takie pojęcia, jak: odsetki, przelewy bankowe, lokaty, inwestowanie.  Dużą uwagę zwrócono na bezpieczeństwo podczas korzystania z karty płatniczej czy bankowości internetowej oraz korzyści płynących z oszczędzania.Przeprowadzone lekcje bankowości zostały wysoko ocenione przez uczniów. Tego typu zajęcia na pewno wprowadzą dzieci w podstawy codziennych finansów oraz ułatwią im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

      Elżbieta Strumidło

       

       

       

      W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie z klasy 3c wzięli udział w 

      Akcji SIĘ GRA SIĘ MA...- STWÓRZ ŚWIETLICĘ MARZEŃ.

      Dzieciaki wykazały się kreatywnością wykonując nie tylko projekty na papierze, ale także uaktywniły swoją wyobraźnię przestrzenną. Powstały fantastyczne budowle z klocków i kartonów.

      GRATULUJEMY TWÓRCZEJ WYOBRAŹNI !!!

      Beata Mętrak

    • CUDAKI Z WARZYW
     • CUDAKI Z WARZYW

     •  

       

       

       

       

      W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości w czasie edukacji zdalnej dzieci z klasy I b wykazały się swoją kreatywnością wykonując cudaki z warzyw

    • SZKOŁA DO HYMNU!
     • SZKOŁA DO HYMNU!

     • W dniu 10.11.2020 r. o godzinie 11.11 uczniowie z oddziałów zerowych i ich wychowawczynie, dyrekcja szkoły, wicedyrektor szkoły, inni nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni odśpiewali Hymn Polski.

      Następnie wszyscy mogli obejrzeć wystawę poświęconą odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, a także wykonane przez starszych uczniów wizerunki polskiego orła, którego wygląd zmieniał się na przestrzeni naszych dziejów.

      W dniu 10.11.2020 r. o godz. 11.11, podczas lekcji zdalnej, uczniowie klasy 3 B wzięli udział we wspólnym odśpiewaniu hymnu.

    • JESTEM BEZPIECZNYM UCZESTNIKIEM RUCHU DROGOWEGO
     • JESTEM BEZPIECZNYM UCZESTNIKIEM RUCHU DROGOWEGO

     • Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”

      Wyniki gminnego konkursu  plastycznego

      pod patronatem Burmistrza Miasta Józefowa

       

      Kategoria: ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 3-5 – LATKI

      I miejsce - Hanna Rudnicka –  Miejskie Przedszkole nr 2

      II miejsce - Gabriela Prodan, Mikołaj Żuk –  Miejskie Przedszkole nr 2

      III miejsce - Barbara Barankiewicz-Kaca – Publiczne Przedszkole  „Willa Jakubówka”

      Nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika konkursu plastycznego:

      dla Gabriela Madeja – Miejskie Przedszkole nr 2

       

      Kategoria: ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 6 – LATKI:

      I miejsce - Zuzanna Siedlecka –Publiczne Przedszkole „Willa Jakubówka”

      II miejsce - Zuzanna Trzaskowska – Szkoła Podstawowa nr 1

      III miejsce - Barbara Rogowska – Szkoła Podstawowa nr 1

      Dyplom za udział w konkursie plastycznym  otrzymuje:

      Tytus Citkowski – Szkoła Podstawowa nr 1

       

      Kategoria: KLASY I – III

      I miejsce - Rozalia Bartczak – Szkoła Podstawowa nr 1 – praca wykonana na konkurs w formie makiety

      II miejsce - Amelia Banak – Szkoła Podstawowa nr 1

      II miejsce - Aleksander Szwed – Szkoła Podstawowa nr 1

       

      Kategoria: KLASY IV – VIII

      I miejsce - Karolina Dudzicka – Szkoła Podstawowa nr 2

      I miejsce - Helena Bartczak – Szkoła Podstawowa nr 1

      II miejsce - Maja Sierakowska – Szkoła Podstawowa nr 1

      II miejsce - Maria Olkowska – Szkoła Podstawowa nr 1

      III miejsce - Maja Kwasiborska – Szkoła Podstawowa nr 2

       

      Dyplomy za udział w konkursie plastycznym otrzymują:

      Marta Adrich – Szkoła Podstawowa nr 1

      Iga Bykowska – Szkoła Podstawowa nr 2

      Wiktoria Gawrońska – Szkoła Podstawowa nr 1

      Daria Makowska – Szkoła Podstawowa nr 1

      Maria Pogonowska – Szkoła Podstawowa nr 2

      Tomasz Sedlin – Szkoła Podstawowa nr 2

      Maja Truszczyńska – Szkoła Podstawowa nr 2

       

      Organizatorzy gminnego konkursu plastycznego dziękują uczniom i nauczycielom przygotowującym wychowanków do konkursu, także rodzicom za współpracę i zaangażowanie swoich dzieci.

      Uczestnicy konkursu w każdej kategorii wiekowej udowodnili, że rozwijają poczucie odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.  Mogą pochwalić się znajomością zasad i przepisów ruchu drogowego.

    • III SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
     • III SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

     • 30.10.2020 r. odbył się szkolny etap Konkursu Pieśni Patriotycznej „Wszystko co mamy, Polsce oddamy”. Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw i pogłębianie uczuć patriotycznych oraz popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tej tematyce wśród społeczności szkolnej. W przeglądzie wzięli udział soliści  i duety z oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej.  Każdy uczestnik prezentował jeden utwór o treści patriotycznej. Jury wysłuchało 17 utworów.

      Skład jury:

      przewodniczący – Michał Roman, doświadczony nauczyciel muzyki, instruktor gry na gitarze, opiekun laureatów  konkursów muzycznych,

      członek – Aneta Kaczmarczyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, absolwentka szkoły muzycznej, organizator szkolnych i powiatowych konkursów wokalnych,

      członek – Elżbieta Strumidło,  wicedyrektor SP 1, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, organizator szkolnych i powiatowych konkursów wokalnych.

      Oceniając utwory, komisja brała pod uwagę: 

      • dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu
      • muzykalność i warunki głosowe wykonawców
      • oryginalność interpretacji
      • staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa)
      • ogólny wyraz artystyczny.

      Wszyscy uczestnicy wykazali się wspaniałym przygotowaniem. Jury bardzo wysoko oceniło poziom artystyczny wykonawców. Wszyscy otrzymali  dyplomy uczestnictwa w konkursie, a laureaci nagrody, które ufundowała Dyrekcja SP 1 w Józefowie.

      WYNIKI KONKURSU:

      I miejsce

      Zofia Zaręba (3c) - „Dziewczyna z granatem”

       

      II miejsce

      Rozalia Bartczak (3c) – „Zośka"

      Lena Burzymowska (3c) – „O mój rozmarynie”

      Aniela Dymińska (1a) – „Co to jest niepodległość”

       

      III miejsce

      Kinga Malec (1a) – „Jesteśmy Polką i Polakiem”

      Aleksandra Niedźwiecka (2a) – „Szara piechota”

       

      wyróżnienie

      Jagoda Florek (0a) - „Co to jest niepodległość”

      Nikola Pszczoła (3c)  - „Co to jest niepodległość”.

       

      Spośród uczestników wytypowano przedstawiciela do etapu powiatowego tego konkursu - Zofię Zarębę.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi, laureatom uzyskanych sukcesów i zachęcamy do dalszego udziału w podobnych konkursach.

      Elżbieta Strumidło i Aneta Kaczmarczyk

    • OBCHODY DNIA KRAJOBRAZU W SP1 W JÓZEFOWIE
     • OBCHODY DNIA KRAJOBRAZU W SP1 W JÓZEFOWIE

     • Trudno jest opisać różnorodność funkcji jakie pełnią lasy i drzewa w środowisku. Bez wątpienia są nieodłącznym elementem ekosystemów, stanowią schronienie dla zwierząt, „oczyszczają powietrze”, zyskują także znaczeń kulturowych, urastając nierzadko do rangi symbolu. Drzewa przez wieki inspirowały poetów i malarzy, przez co ich reprezentacja w tekstach kultury jest bardzo znacząca.

      Popularyzowanie wiedzy w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów było celem zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Olofa Palmego w Józefowie obchodów Dnia Krajobrazu – Drzewo w krajobrazie.  Hasłem tegorocznej edycji są słowa Leopolda Staffa: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!”. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, biblioteki oraz nauczyciele przedmiotowi zaangażowali się w realizację interdyscyplinarnego, szkolnego projektu. Na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej uczniowie podczas lekcji w terenie poznawali gatunki drzew, ich właściwości, piętra roślinności, a także zbierali liście i kasztany, z których później wykonywali prace plastyczne. Podczas zajęć plastycznych uczniowie, stosując różne techniki, wykonali prace, których motywem przewodnim było drzewo. Tematem prezentacji multimedialnych na zajęciach informatyki była „Sosna-królowa józefowskich lasów”. Uczniowie w ramach „żywej” lekcji biologii odbyli spacer edukacyjno-krajobrazowy, podczas którego dowiedzieli się w jaki sposób drzewa przyczyniają się do wzbogacenia krajobrazowego i kulturowego naszego miasta. Nauczycielki przedmiotów przyrodniczych i pani leśnik Róża Brytan z Nadleśnictwa Celestynów wzbogaciły wiedzę uczniów o wiadomości na temat charakterystyki sosny (jej systematyki, budowy), odmian, właściwości prozdrowotnych. Uczniowie zostali także zaznajomieni z technikami pomiaru drzew, które umożliwiają ocenę ich wieku. Na lekcjach języka polskiego ćwiczono jeden z elementów narracji – opis drzewa.

      W ramach obchodów Dnia Krajobrazu uczniowie w świetlicy szkolnej podziwiali  piękne widoki z najbliższego otoczenia podczas oglądania prezentacji  „Cztery pory roku nad Świdrem”, rozwiązywali zagadki pt. „Zgadnijcie dzieci, z którego drzewa listek leci” oraz zagadki przyrodnicze, uczyli się rozpoznawać i nazywać drzewa rosnące na szkolnym terenie. Obejrzeli także albumy ze szkolnej biblioteki o przyrodzie polskiej i światowej oraz dowiedzieli się o leczniczych właściwościach mikroklimatu powiatu otwockiego.

      Ugruntowanie wiedzy oraz budowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej dzieci jest jednym z priorytetowych działań grona pedagogicznego SP1 w Józefowie. Nasze działania dowodzą, że można czynić to na wielu przestrzeniach edukacyjnych.

      Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją:

    • BOHATERON - WŁĄCZ HISTORIĘ
     • BOHATERON - WŁĄCZ HISTORIĘ

     • BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Akcja realizowana jest przez wrocławskie fundacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria.

       

      Nasza szkoła - już po raz trzeci - przystąpiła do realizacji projektu BohaterON - włącz historię! Na podstawie materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatora i własnych scenariuszy, nauczyciele na lekcjach historii i zajęciach edukacji polonistycznej oraz wychowania przedszkolnego przeprowadzili z uczniami zajęcia dotyczące Powstania Warszawskiego. Po zapoznaniu się z tematem, dzieci  przygotowały życzenia dla Powstańców Warszawskich w formie plakatów, książeczek złożonych z indywidualnych wpisów, rysunków, laurek oraz bardzo osobistych listów. Najbardziej zaangażowane w działania były dzieci z oddziałów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.                                         

        Udział w kampanii BohaterON dał szansę na nawiązanie dialogu pokoleń i pozwolił wyrazić wdzięczność, szacunek i pamięć – wartości, o których wobec walczących o wolną Polskę, nigdy nie powinniśmy zapomnieć.

      Tym samym udało nam się połączyć pokolenia i sprawić, że adresaci będą czuli, że pamięć o Nich, Ich odwadze nie zginie. Udział w akcji był piękną lekcją patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny.

                 Wszystkie zgromadzone materiały zostały wysłane na adres fundacji, która przekaże je honorowym odbiorcom.

                Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie oraz serce włożone w realizację akcji BohaterOn.

       

       

                                                                                  Koordynatorzy szkolnego projektu

                                                                             Elżbieta Strumidło i Aneta Kaczmarczyk