• Dla dzieci i rodziców

     • ZDROWY STYL ŻYCIA
      • ZDROWY STYL ŻYCIA

      • Zdrowy styl życia

        

       Po długich godzinach spędzonych przed monitorami w czasie edukacji zdalnej, wracamy do szkoły, do tradycyjnego nauczania. W związku z tym zachęcamy do aktywności fizycznej w szkole i w domu. Jak wiadomo ruch korzystnie wpływa na dobre samopoczucie, prawidłową postawę ciała, lepszą kondycję fizyczną i właściwy rozwój umysłowy, sprzyja utrzymaniu odpowiedniej masy ciała.

       Nie zapominajmy także o innych zasadach dotyczących zdrowego stylu życia: prawidłowym i urozmaiconym odżywianiu, właściwym odpoczynku, odpowiedniej ilości snu, higienie ciała oraz ograniczaniu czasu spędzonego przed ekranem telewizora, komputera i telefonu.

       Rozwijajmy pasje i zainteresowania na miarę swoich możliwości. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa  i dbajmy o zdrowie.  Możliwości jest bardzo dużo, niech inspiracją będą nadesłane zdjęcia.

     • W PRACOWNI KRAWIECKIEJ
      • W PRACOWNI KRAWIECKIEJ

      • UCZNIOWIE 0B W PRACOWNI KRAWIECKIEJ

        

       19.05.2021 r. w oddziale przedszkolnym 0b odbyła się niezwykle ciekawa lekcja – dzieci przeniosły się do pracowni krawieckiej: miały szansę dowiedzieć się nieco o zawodzie krawcowej i poznały przybory potrzebne do jej pracy. Najciekawszymi okazały się maszyna do szycia i owerlok.

        

       Dzieci chętnie wzięły także udział w badaniu właściwości różnych materiałów, nauczyły się rozróżniać tkaniny i dzianiny. Na koniec miały za zadanie złożyć różne części garderoby z kawałków - poradziły sobie wyśmienicie.

        

       Po zajęciach każde dziecko miało możliwość, pod czujnym okiem nauczyciela, własnoręcznie zszyć woreczek z ryżem na maszynie. Wszyscy byli zachwyceni.

        

       Kinga Kwiatkowska

     • DBAJCIE O SIEBIE
      • DBAJCIE O SIEBIE

      • Tym razem 2a w Piosence o niebezpiecznym świecie. Uczniowie pokazują jak dookoła czyhają różne niebezpieczeństwa, ale oni, już od najmłodszych lat wiedzą jak należy się zachowywać w różnych sytuacjach. Dbajcie o siebie i bądźcie ostrożni.

       Zapraszam do wysłuchania.

       Kamila Bartczak

        

        

        

     • WIARA W SIEBIE
      • WIARA W SIEBIE

      • Jakże ważna jest wiara w siebie, zwłaszcza w aktualnej sytuacji. Klasa 2a przygotowała piosenkę. Zachęcamy do wysłuchania i obejrzenia teledysku. Kamila Bartczak

     • ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
      • ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

      • 7 kwietnia 2021 obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. Celem tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. W tym roku, już po raz drugi święto ma szczególny charakter, z uwagi na pandemię COVID-19, z którą mierzy się świat i która stała się najważniejszą kwestią w obszarze zdrowia publicznego. W Polsce uroczystościom Światowego Dnia Zdrowia towarzyszą również obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Z tej okazji uczniowie na zajęciach przyrody i biologii przygotowali podziękowania dla Medyków. Zachęcamy do obejrzenia galerii.

       Nauczycielki przedmiotów przyrodniczych oraz Zespół ds. Promocji Zdrowia

     • Z KULTURĄ MI DO TWARZY
      • Z KULTURĄ MI DO TWARZY

      • Nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym

       "Z kulturą mi do twarzy"

        Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  i respektowanie norm społecznych.

       Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej dla szkół podstawowych:

       1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
       2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  i etnicznej;
       3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. 
       4. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

       Cele szczegółowe:

       • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;
       • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
       • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
       • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
       • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
       • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku;
       • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
       • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki;

        

       Po zrealizowaniu wszystkich zadań wynikających z udziału w ww projekcie, otrzymaliśmy certyfikat.

        

     • ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
      • ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

      • 22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Hasło tegorocznej akcji to „Przywróć naszą Ziemię”. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Choć o planetę powinniśmy troszczyć się przez cały rok, to właśnie w Światowy Dzień Ziemi mamy ku temu więcej okazji. Uczniowie klas IV-VIII aktywnie przyłączyli się do działań. Zbierali śmieci, na które natknęli się podczas rodzinnych spacerów w okolicznych lasach, docenili również wartość otaczającej nas przyrody poprzez przytulanie się do drzew, pracy w ogrodzie, pobawienia się ze swoim pupilem, uporządkowania swojej okolicy. Pamiętajmy: „Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie”. Postępujmy tak, jakby każdy dzień był Światowym Dniem Ziemi. Zapraszamy do obejrzenia galerii.