• REGUŁY KLUBU

     • WIEDZA = INFORMACJA + UMIEJĘTNOŚĆ JEJ PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA
     • LISTA GRACZY ZAMYKANA JEST WE WRZEŚNIU KAŻDEGO ROKU
     • BUDUJEMY ZAUFANIE
     • TYLKO RAZ MOŻEMY WYKORZYSTAĆ DANĄ CHWILĘ W GRZE
     • NOWE GRY TESTUJEMY 4 RAZY
     • GRY I MATERIAŁY SŁUŻĄ INNYMI PODCZAS LEKCJI