• Priorytet II

    • PRIORYTET DRUGI:

      

     PROMOCJA ZDROWIA

     PRZEZ

     AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

      

     GŁÓWNE ZADANIA:

     w zakresie możliwości samodzielnego wpływania na poprawę własnej sprawności fizycznej oraz korzyści, jakie ona przynosi;

     rozpropagowanie i poszerzenie oferty zajęć rekreacyjnych, ruchowych dla dzieci w obrębie szkoły;

     zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych związanych z aktywnością ruchową.