• _

    • INNOWACJE PEDAGOGICZNE

     realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie

     w roku szkolnym 2020/2021

     1. „Komputer moim przyjacielem” – innowacja pedagogiczna dla dzieci z oddziału przedszkolnego 0A.

     2. „Poznajemy tajemnice Szachowego Królestwa” - innowacja pedagogiczna dla dzieci z oddziału przedszkolnego 0B.

     3. „Zostań sportowcem. Aktywnie i zdrowo” - innowacja pedagogiczna dla uczniów z klasy IA.

     4. „Zaczarowany ołówek” - innowacja pedagogiczna dla uczniów z klasy IB z edukacji plastycznej.

     5. „Malowane liczby. Magiczne zadania” - innowacja pedagogiczna dla uczniów z klasy IIA.

     6. „W Krainie Ortografii” – innowacja programowo – metodyczna dla uczniów klasy IIIC.

     7. Klub Czytelniczy "Łączy nas czytanie" - kontynuacja innowacji pedagogicznej dla uczniów klasy IIIC.

     8. „Młodzi pszczelarze” - innowacja pedagogiczna dla uczniów z klas IV – VIII.

      

     PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE

     realizowane w roku szkolnym 2020/2021

     1. „Młodzi w Akcji” - ogólnopolski program, którego celem jest inspirowanie nauczycieli oraz uczniów do podejmowania nieszablonowych działań promujących czytelnictwo wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

     2. „Szkoła Demokracji” - ogólnopolski program, który wspiera rozwój samorządu uczniowskiego w szkole.

     3. „Wychowanie to podstawa” – program wsparcia, którego celem jest przygotowanie i upowszechnienie w szkole modelu  planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających zadania wychowawcze szkoły nastawione na kształcenie u uczniów i nauczycieli kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych. Ma on również na celu podwyższenie umiejętności wychowawczych nauczycieli – wychowawców.

     4. „Uczymy się, jak uczyć Enter” - projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów, który ma na celu podwyższenie kompetencji cyfrowych poprzez różne formy doskonalenia zawodowego.

     5. „Obchody Dni Krajobrazu 2020” – projekt interdyscyplinarny pod hasłem

     O cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa”.

     Główną formą realizacji przedsięwzięcia jest spacer edukacyjny

     Sosna królowa józefowskich lasów”.

     6. „Mała książka – wielki człowiek” – projekt skierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych, którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych.

     7. „Z kulturą mi do twarzy” – ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie. Projekt jest zgodny z Podstawą Programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

     8. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – program edukacyjny skierowany do pierwszoklasistów, dotyczący wiedzy w zakresie bezpieczeństwa: w domu, w szkole, na drodze i w Internecie.

     9. „Bądź Superbohaterem” – akcja Komendy Stołecznej Policji o bezpiecznych zachowaniach na drodze, w domu, w cyberprzestrzeni – adresaci uczniowie klas 1-6.

     10. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program dla uczniów klas I – III, którego celem jest popularyzacja ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu przez uczniów, rodziców i nauczycieli, wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz uczenie dzieci kreatywnego i samodzielnego podejmowania inicjatyw.

     11. „ZUS” – projekt, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół podstawowych.

     12. BAKCYL – projekt realizowany w ramach programu „Bankowcy dla edukacji”, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktyk finansowych. W ramach projektu organizowany jest cykl lekcji dla uczniów klas VI – VIII o tematyce: „Twoje pieniądze”, „Od oszczędzania do inwestowania”.

     13. „Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie… skrzydeł natury”.

     Cele projektu: uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody.

     14. „Inspiruję do nauki i rozwoju” – udział nauczycieli przedmiotów edukacyjnych w realizacji projektów we współpracy z Uniwersytetem Dzieci.

     15. "Program z Pandą" - ogólnopolski projekt edukacyjny, opracowany przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF. Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat zmian klimatycznych.

      

     AKCJE CHARYTATYWNE

     1. „Rodacy Bohaterom. Wesprzyj Bohaterów w Polsce i na Kresach” – zbiórka żywności – październik 2020