MENU

MENU

  Wyniki konkursu „Moja ulubiona potrawa z kuchni hiszpańskiej” / Resultados del concurso „Mi comida espańola favorita"

   

  Wyniki konkursu „Moja ulubiona potrawa z kuchni hiszpańskiej” / Resultados del concurso „Mi comida espańola favorita"

   

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

  Zapraszamy do obejrzenia prezentacji prac - proszę klinkąć w link.

  Agnieszka Laskowska, Matrcin Chaves

  https://www.canva.com/design/DAEa_26K7QQ/nZhmYRAlaoV9NHlfstQ4Wg/view?utm_content=DAEa_26K7QQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

   

  ZASADY KONKURSU

  Uczestnicy: Chętni uczniowie klas IV - VIII.
   
  Zawartość pracy (punkty obowiązkowe):
  • imię i nazwisko ucznia, klasa,
  • zdjęcie przepisu na dowolne danie z kuchni hiszpańskiej - przepis powinien być w formie pracy plastycznej (np. plakatu),
  • zdjęcie przygotowanej potrawy,
  • uwagi własne ucznia – dlaczego wybrał taki przepis, czy potrawa była trudna do wykonania, czy smakowała, czy będzie ją robił częściej.
   
  Sposób przekazania prac:
  • mailem do p. Agnieszki Laskowskiej na adres: panizbiblioteki@wp.pl,
  • w tytule maila proszę napisać „Konkurs - potrawa z kuchni hiszpańskiej” oraz podać imię i nazwisko ucznia.
   
  Termin przekazania prac: do 11.04.2021 r.
   
  Nagrody:
  • nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu,
  • punkty dodatnie z zachowania dla wszystkich uczestników,
  • cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre z języka hiszpańskiego dla uczniów klas siódmych.
   
  Ogłoszenie wyników: 23.04.2021 r.:
  • na stronie szkoły na Facebooku,
  • na stronie internetowej szkoły.
   
  Wręczenie nagród: po powrocie uczniów do szkoły.
   
  Cele konkursu:
  • promocja języka hiszpańskiego w środowisku szkolnym i lokalnym,
  • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
  • zaangażowanie uczniów w poznawanie kultury, literatury i kuchni krajów hiszpańskojęzycznych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz zdolności manualnych uczniów (wyszukiwanie i opracowywanie informacji w Internecie, wykonywanie zdjęć, wykonywanie prac plastycznych),
  • rozwijanie myślenia krytycznego uczniów (przedstawianie w pracy konkursowej własnych opinii i uwag),
  • promocja czytelnictwa.
   

  REGLAS DEL CONCURSO:

  Participantes: alumnos voluntarios de 4-7 clase.

  Contenido del trabajo (puntos obligatorios):

  • nombre y apellido, clase,
  • foto de la receta de cualquier comida de la cocina espańola la receta deberia estar presentada de forma artistica, por ejemplo un poster,
  • foto del plato ya preparado,
  • comentarios del participante: como fue la experiencia, sabroso, lo volverias a preparar?

  Forma de publicar el trabajo:

  • via mail Sra. Agnieszka Laskowska panizbiblioteki@wp.pl,
  • el tema del mail "concurso de cocina espańola" y nombre del participante.

  Ultimo dia para presentar el trabajo: 11 de abril del 2021.

  Premios:

  • regalos para los ganadores del concurso,
  • puntos de conducta extra para todos los participantes.

  Notas extras en espańol para todos los participantes publicacion de los resultados: 23 de abril del 2021:

  • en la pagina web de la escuela www.sp1.jozefow.pl,
  • en el facebook de la escuela.

  Entrega de premios: despues de la vuelta al cole.

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12
   (22) 789-14-95
   (22) 789-18-23

  Mapa