• Porządkujemy i odwiedzamy groby zasłużonych i cenionych osób

    • Klasa 6b

     Klasa 3b i 5d

      

      

      

     Klub gier historycznych

     Przygotowując się do Wszystkich Świętych i Zaduszek zorganizowaliśmy wyjście dzieci z Klubu gier historycznych.Odwiedziliśmy cmentarz parafialny, modliliśmy się nad grobami ofiar II wojny światowej, żołnierzy, sióstr zakonnych oraz nad mogiłami naszych bliskich zmarłych.