MENU

MENU

  • WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

   WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ
   1. W celu zapisania ucznia na obiady obowiązuje „Karta zgłoszeniowa dziecka” – do pobrania u intendenta lub na stronie internetowej. Ostatecznym terminem złożenia karty, by uczeń uczestniczył w posiłkach we wrześniu, jest 7-09-2018.
   2. Wydawanie obiadów  dla klas I - VI od dnia 10.09.2018 po wcześniejszym złożeniu karty zgłoszeniowej u intendenta szkoły oraz po uiszczeniu opłaty za obiad za m-c wrzesień. 
   3. Dzieci z oddziału przedszkolnego  rozpoczynają posiłki od dnia 04.09.2018.
   4. Opłaty za obiady należy wpłacać na konto bankowe szkoły do dnia 10 każdego miesiąca.
   5. W czasie przerw obowiązuje grafik ustalony przez intendenta stołówki – dzieci są zobowiązane do przestrzegania ustalonych zasad spożywania posiłku.
   6. Proszę o przekazanie przez wychowawców uczniom zasad jakie panują w stołówce.
   7. W przypadku zaległości w płatności pierwszym krokiem jest upomnienie rodzica – telefoniczne. Brak uregulowania należności skutkuje skreśleniem z listy dzieci spożywających posiłki w stołówce szkolnej.
  • NOC BIBLIOTEK

   NOC BIBLIOTEK

   NOC BIBLIOTEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

   IM. OLOFA PALMEGO W JÓZEFOWIE

   PIĄTEK 8.06.2018 – ZAPRASZAMY!

    

   Godz. 17.00-20.00 - prowadzi Agnieszka Laskowska

   Zabawy ruchowe - slalom z książką na głowie, możliwość przewiezienia książek wózkiem bibliotecznym.

   Bookcrossing – wymiana zbędnych książek (proszę przynieść je ze sobą).

   Informacja o zajęciach czytelniczych dla dzieci przebywających w świetlicy przed lekcjami.

   Wykonanie prac plastycznych - Bibliotekarz przyszłości.

   Zabawy słowne - Myślenie niestandardowe.

   Zabawa - Wylosuj sobie cytat.

   Przerwa na herbatę i ciastka.

    

   Godz. 20.00-7.00 - prowadzi Krzysztof Ślesicki

   Gry planszowe – w ramach Klubu Gier Historycznych oraz dla wszystkich chętnych. Po wcześniejszym zapisaniu się. Liczba miejsc ogranicza.

   Pragnę poinformować o zamknięciu listy osób chętnych na nocny maraton z grami historycznymi.

  • Wymiana uczniów z Czechami

   Wymiana uczniów z Czechami

   W październiku 2008 roku rozpoczęła się wymiana uczniów SP1 (klasy VI) z uczniami ze szkoły
   w Kyjovie w Czechach, w ramach projektu „Młodzież poznaje Europę”. Co roku jesienią na
   Morawy wyjeżdża grupa polskich uczniów wraz z opiekunami. Z kolei Czesi odwiedzają naszą
   szkołę w maju lub w czerwcu następnego roku. Dzieci i opiekunowie obu grup mieszkają w
   rodzinach, mają możliwość poznać nawzajem swoją kulturę, obyczaje, atrakcje turystyczne
   miejscowości oraz okolic, a także sposób nauczania. Każda ze stron przygotowuje prezentacje o
   swoim kraju, mieście i kulturze, uatrakcyjnia je np. tańcami narodowymi, piosenkami, różnymi
   wspólnymi zabawami.
   Również w tym roku odwiedziła nas grupa czeskich kolegów i koleżanek. Dzięki
   dofinansowaniu przez Urząd Miasta, nasi uczniowie mogli przeżyć niezapomniane chwile,
   nawiązać polsko – czeskie przyjaźnie i przeżyć życiowe doświadczenie z dala od rodziców.
   W spotkaniu z p. Burmistrzem uczestniczyło 28 uczniów w tym 14 Czechów i 14 Polaków oraz
   5 osób dorosłych (2 nauczycieli czeskich, 2 polskich i Dyrektor SP1).
   Uczniowie gościli w rodzinach józefowskich przez 5 dni (24 – 28.05.2018r.). W tym czasie poznali
   nasze miasto - Józefów, Warszawę oraz Kazimierz Dolny.
   B. Zawadka

  • Sprint w Józefowie - 2018

   Sprint w Józefowie - 2018

   Dnia 28.05.2018 roku odbyła się kolejna edycja zawodów
   lekkoatletycznych pod nazwą ,,Sprint w Józefowie - 2018,”. W imprezie wzięło
   udział około 250 uczniów. Uczestnikami wydarzenia było aż 8 zewnętrznych
   placówek oświatowych: SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8 z Otwocka, SP nr 2, SP nr 3 z
   Józefowa, SP nr 144 z Warszawy, Ośrodek Socjoterapii Jędruś, Klub Sportowy
   ,,Orzeł” Warszawa, UKS Herkules Sulejówek, UKS Smoki Glinianka. Naszą
   imprezę zaszczycili swoją obecnością między innymi Burmistrz Miasta
   Józefowa Marek Banaszek, złoty medalista olimpijski Dariusz Goździak,
   przyjaciele szkoły z MOPS-u Beata Piętka i Beata Koc. Uczniowie - w piękny,
   słoneczny dzień, w duchu sportowej rywalizacji - biegali na dystansie 60
   metrów. Najszybszych czterech sprinterów i niedoścignione cztery sprinterki w
   każdej kategorii wiekowej nagrodzono medalami. Nad porządkiem zawodów
   czuwali profesjonalni sędziowie oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

  • „Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

   „Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej
   W  drugim semestrze w naszej Szkole  ruszyła I edycja nowego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do uczniów  klas IV. Program powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. I edycja programu obejmie do 20% szkół podstawowych w Polsce, w tym naszejJ
   Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były  za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci  liczyły koszty jakie generuje palenie papierosów, pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzyli komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyjał identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywował do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w życiu codziennym.
  • „ BEZPIECZNA +”

   „ BEZPIECZNA +”

   PODSUMOWANIE PROGRAMU „ BEZPIECZNA +”

   W naszej Szkole od września do grudnia 2017 roku prowadzone były różne działania w ramach realizacji Rządowego Programu ”Bezpieczna +”. Od początku roku szkolnego dla wybranej grupy uczniów odbywają  się zajęcia z  Kształtowania Umiejętności Prospołecznych i zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne z elementami arteterapii.

    

   W dniach 7  i  8 listopada odbyły się warsztaty profilaktyczne służące przeciwdziałaniu agresji, pt. „Jaka myśl, takie uczucie i czyn – o znaczeniu asertywności”. Podczas spotkania ze specjalistami z firmy „PROGRESS”
   z Krakowa uczniowie uczyli się postaw asertywnych. W zajęciach tych wzięli udział uczniowie  klas IV, V i VI.

   Specjaliści z firmy „PROGRESS” spotkali się także 
   z rodzicami i poprowadzili szkolenie dotyczące uzależnień behawioralnych,
   w tym od gier, od Internetu, itp.

    

   W październiku harcerze ze Szczepu ZHP w Józefowie oraz Harcerskiego Klubu Ratowniczego z  Otwocka spotkali się z uczniami kl. V oraz VI
   i poprowadzili zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej i nauki bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia. Natomiast strażacy z Józefowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej z Józefowa podczas rady pedagogicznej 12 XII przeprowadzili szkolenie dla  nauczycieli z  właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń mogących pojawić się w szkole.


    

   W ramach realizacji Rządowego Programu „Bezpieczna +” pedagog szkolny wziął udział w kursie  nt. „Rozwiązywanie konfliktów w szkole”. Kurs ten organizowany był przez Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. Wiadomości zdobyte podczas szkolenia posłużyły min. do przygotowania scenariuszy zajęć dla wychowawców klas I – VI służących do przeciwdziałania przemocy w tym przemocy psychicznej.

    

   Do szkoły zakupione zostały materiały plastyczne i biurowe wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć oraz literatura fachowa wspomagająca prace nauczycieli i specjalistów szkolnych. Dla uczniów biorących udział w zajęciach Kształtowania Umiejętności Prospołecznych i socjoterapeutycznych
   z elementami arteterapii zostały zakupione nagrody książkowe.

  • Zgłaszanie kontroli autobusów

   Zgłaszanie kontroli autobusów

   Aktualne informacje o zasadach obowiązujących przy zgłaszaniu kontroli autobusów wycieczkowych:
    

   Zgloszenia_autokarow_ZASADY_29_05_2018r.docx

   Zgloszenie.pdf

   Więcej informacji pod linkiem:

   http://kppotwock.policja.waw.pl/po/aktualnosci/79275,Zasady-zglaszania-autokarow-do-policyjnych-kontroli.html

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

   Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
   W dniu 7 maja 2018 r. reprezentacj klas 5 Magdalena Zawadzka, Katarzyna Nita, Kacper  Burzyński i Aleksander Orłowski brali udzial w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Konkurs odbyl sie w Komendzie Policji w Karczewie. Jako drużyna szkolna zajeliśmy 2 miejsce. 
   Malgorzata Kanabus-Zielińska
    
   Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej na stronie Policji. Dostępnej pod:
    

   http://kppotwock.policja.waw.pl/po/aktualnosci/78796,Powiatowe-eliminacje-Turnieju-BRD-wygrala-Szkola-Podstawowa-nr-2-z-Otwocka.html

   Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Obrazek 1 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Obrazek 2

   Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Obrazek 3 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Obrazek 4

  • "Bezpieczne wakacje" - konkurs plastyczny

   "Bezpieczne wakacje" - konkurs plastyczny

     

   Zapraszamy

   Uczniów szkół podstawowych i gimnazjum  do udziału w konkursie plastycznym ,, BEZPIECZNE WAKACJE ”.

   Organizator:

   Szkoła Podstawowa nr 1 im. O. Palmego ul. Mickiewicza 11 05- 420 Józefów

   Tel. 22 789 21 12

   www.sp1.jozefow.pl

   Zasięg terytorialny: gmina Józefów

   Cele konkursu:

   - promowanie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie prawidłowej postawy,

   -uświadomienie występowania różnorodnych zagrożeń podczas zabaw, wycieczek,

   - rozwijanie dziecięcej wyobraźni i świadomości- co może się wydarzyć , gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa,

   - kształtowanie kultury plastycznej, pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

   Informacje o konkursie

   Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Praca powinna przedstawiać sytuacje związane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas różnych zabaw, wycieczek lub zagrożenia na jakie narażone jest dziecko pozostawione bez opieki w okresie wakacyjnym np.( poruszanie się po drogach publicznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, korzystanie ze strzeżonych kąpielisk, gry i zabawy z dala od ruchliwych ulic, rozpalanie ognisk na wyznaczonym do tego celu terenie, unikanie przemocy w Internecie).

   Terminarz konkursu:

   Ogłoszenie konkursu: 23.05.2018 r.

   Czas trwania konkursu: 14.06.2018 r. – prace plastyczne należy złożyć w sekretariacie szkoły.

   Informacje szczegółowe:

   1. Z każdej placówki oświatowej należy złożyć organizatorowi po 3 prace uczniów z każdej wskazanej kategorii wiekowej.
   2. Format pracy A-3 , A-2, technika dowolna- płaska.
   3. Praca wykonana indywidualnie.
   4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie ul. Mickiewicza 11 do 14.06.2018 r.
   5. Do pracy należy dołączyć Oświadczenie/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.
   6. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody oraz wyróżnienia.

   Kategorie wiekowe:

   - szkoła podstawowa- kl. 1-3

   - szkoła podstawowa kl. 4-8

   - gimnazjum

   7. Wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników, wręczeniem nagród i dyplomów- o terminie zostaną powiadomione szkoły oraz ich laureaci- wyniki będą umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

   8. Uczestnik biorący udział w konkursie jednocześnie potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wyraża również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.

   9.Kryteria oceny prac plastycznych:

   - prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem, samodzielności, poziomu artystycznego oraz jakości i estetyki wykonania.

   Ustalenia końcowe:

   Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora. Organizator nie przewiduje zwrotu prac. Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.

  • REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

   REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

   REKRUTACJA DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. OLOFA PALMEGO W JÓZEFOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 TRWA OD 4.05 DO 21.05.2018 DO GODZ. 15.00

    

   DOKUMENTY DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY

    

   ZAPRASZAMY

  • WYPRAWKA DLA ZERÓWKI

   WYPRAWKA DLA ZERÓWKI

    

    

    

    

    

    

    

    

   Wyposażenie w oddziałach przedszkolnych

                    na rok szkolny 2018/2019

    

   Przybory, których nie podpisujemy:

    

    - 3 bloki techniczne A4 (biały, czarny, kolorowy)

    - blok rysunkowy kolorowy

    - temperówka

    - gumka do ścierania

    - 2 ołówki (trójkątne, grube)

   -  2 kleje w sztyfcie

    

   Przybory,które podpisujemy :

    

   - zeszyt czysty 60 kartkowy

   - 2 opakowania plasteliny (ASTRA)

   - 2 kolorowanki

   - farby plakatowe (ASTRA)

   - 2 pędzelki (cienki – numer 4 lub 6; gruby – numer 8 lub 10)

   - 2 teczki A4 z gumką na prace

   - kredki w drewnie (trójkątne, grube)

   - kredki Bambino

   - nożyczki

   - zeszyt 16 kartkowy w kratkę (do korespondencji)

   - flamastry 10 – 12 kolorów

   - kredki pastele
   - obuwie na białej podeszwie

  • Narodowe Święto Biegania

   Narodowe Święto Biegania

   Reprezentacja  uczniów SP nr 1 biorących udział w Narodowym Święcie Biegania ORLEN WARSAW MARATHON 2018 wraz z opiekunem  Marianem Podrażko.

  • BRAK PRACY DOMOWEJ W WEEKENDY?

   BRAK PRACY DOMOWEJ W WEEKENDY?

   BRAK PRACY DOMOWEJ W WEEKENDY? TO MOŻLIWE ! POZYTYWNE ZMIANY W NASZEJ SZKOLEJ

    

   Praca domowa jest nieodłącznym elementem nauki w szkole. Już od początku edukacji dzieci pojawia się ona jako obowiązek uczniowski. Bardzo ważne jest, aby już od samego początku wyrobić u dzieci nawyk – pewien rytuał odrabiania prac, który w przyszłości będzie owocował samodzielnością w nauce.

   Wśród społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr  1 w Józefowie Dyrekcja przeprowadziła badanie ankietowe dotyczące prac domowych zadawanych przez nauczycieli. Wyniki jednoznacznie pokazują, że w opinii większości uczniów klas III-VI i ich rodziców  treści zadań domowych są dostosowywane do ich możliwości i doświadczeń .

    

                   W odrabianie prac domowych naszych uczniów  angażującą się Rodzice, starsze rodzeństwo, dziadkowie…. ZA CO BARDZO DZIĘKUJEMY.

                                  Wyniki naszych badań zostały omówione na radzie rodziców,  z samorządem klasowym i na radzie pedagogicznej. Wspólnie wysunęliśmy wniosek, że najlepsze warunki do rozwoju osiągają dzieci, którym zapewni się równowagę między wysiłkiem a odpoczynkiem. Chcąc by nasi uczniowie rozwijali się jak najlepiej i w pełni wykorzystywali swoje możliwości wspólnie ustaliliśmy: W NASZEJ SZKOLE NIE BĘDĄ ZADAWANE PRACE DOMOWE NA WEEKENDY J Celem tej decyzji jest zadbanie o odpoczynek i relaks naszych uczniów i umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym.

   ŻYCZYMY OWOCNEGO ODPOCZYNKU

   ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYNIKAMI ANKIET W PLIKU ZAŁĄCZNIKA :

   WYNIKI_ANKIET.docx

  • ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

   ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

        Z okazji Światowego Dnia Zdrowia w SP1 odbyło się spotkanie klas IV z p. pielęgniarką

   D. Tetelewską. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy prawidłowo się odżywiać. Uświadomili sobie, że ważna jest nie tylko jakość, ale też ilość spożywanych pokarmów. Wskazywali produkty zawierające dużo cukru i takie, które mogą i powinni spożywać. Omawiając piramidę żywieniową, emocje uczniów były ogromne, gdyż każdy chciał podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Kończąc spotkanie p. pielęgniarka pochwaliła dzieci za posiadaną wiedzę i umiejętność dzielenia się nią podczas tego spotkania.

   D. Tetelewska

   B. Zawadka

  • "Józefów nad Świdrem" w SP1

   "Józefów nad Świdrem" w SP1

   W dniu 20.04.2018 w naszej szkole uczniowie klas piątych spotkali się z przedstawicielami redakcji gazety "Józefów nad Świdrem": redaktor naczelną, panią Wandą Zagawą, panią Katarzyną Marcinkiewicz i panem Jakubem Bajtlerem.

    

   Goście zapoznali uczniów ze specyfiką pracy w redakcji, zachęcali do interesowania się historią Józefowa i okolic. Kuba Bajtler, absolwent naszej szkoły, opowiedział o swoim pierwszym wywiadzie, zamieszczonym w gazetce "Szkolne echo", która ukazuje się do dziś w szkole. Przeprowadzono też błyskawiczny konkurs. Chętni uczniowie przedstawiali swoje propozycje tekstów do "kapsuły czasu": co chcieliby przekazać mieszkańcom naszego miasta za 50 lat, jak oceniają fakt, że mieszkają tutaj. Zgłosiło się 6 osób, a zwycięzcami zostali: Franek Wawer z kl. 5a i Kacper Burzyński z kl. 5d. Gratulacje!

    

   Przedstawiciele redakcji ogłosili także konkurs dziennikarski z trzema tematami do wyboru, który jest przedstawiony poniżej. Zachęcam uczniów do wzięcia w nim udziału, a rodziców - do wsparcia dzieci.

    

   Agnieszka Laskowska, nauczyciel bibliotekarz

    

    

   ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE DZIENNIKARSKIM

    

   TEMAT 1: Relacja ze spotkania uczniów klas V z redakcją Józefowa nad Świdrem.

   Objętość tekstu to maksymalnie 1500 znaków.

    

   TEMAT 2: Reportaż z Józefowiady 22.04.2018.

   Objętość tekstu to maksymalnie 2500 znaków.

    

   TEMAT 3: Fotorelacja z Józefowiady.

   Maksymalnie 5 zdjęć wielkości 1700x1200px

    

   Termin nadsyłania prac - do 27 kwietnia, na adres redakcja.jns@jozefow.pl

    

   Najlepsze prace zostaną opublikowane w gazecie samorządowej Józefów nad Świdrem.

   "Józefów nad Świdrem" w SP1 - Obrazek 1

   "Józefów nad Świdrem" w SP1 - Obrazek 2

   "Józefów nad Świdrem" w SP1 - Obrazek 3

    

  • KOLEJNY SUKCES NASZYCH SZACHISTÓW

   KOLEJNY SUKCES NASZYCH SZACHISTÓW

   24 kwietnia odbyły się w Otwocku Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w szachach kategorii dzieci. Reprezentacja naszej szkoły w składzie:

   Jakub Więcławik (5b)

   Adam Grotkowski (5b)

   Bartosz Kowalczyk (5b)

   Jeremi Ornoch (4d)

   Franciszek Tratkiewicz (4c)

   zajęła drugie miejsce.

   Gratulujemy sukcesu zawodnikom!

   Dziękujemy trenerowi p. Tadeuszowi Popis.

  • Tydzień dla Ziemi

   Tydzień dla Ziemi

    

   TYDZIEŃ DLA ZIEMI W SP1 W JÓZEFOWIE

    

   Ziemi nie dzie­dziczy­my po naszych rodzi­cach, pożycza­my ją od naszych dzieci.

   Antoine de Saint-Exupéry

                

                 Szkoła Podstawowa im. Olofa Palmego w Józefowie tegoroczny Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, postanowiła poprzedzić akcją edukacyjną pod hasłem „Tydzień dla Ziemi”. Jego założeniem było pogłębianie świadomości ekologicznej uczniów. W dobie rozwoju techniki i przemysłu ludzkość zapomniała o najważniejszym źródle życia - Ziemi. Coraz częściej dowiadujemy sie jak bardzo człowiek swą chciwością i zachłannością ograbił Ziemię, niszcząc jej równowagę ekologiczną poprzez m.in.: nadmierne wydobywanie zasobów naturalnych, wylesianie, nadużywanie pestycydów, zaśmiecanie i zanieczyszczanie środowiska. Niewłaściwe postępowanie nieuchronnie może doprowadzić ludzkość do katastrofy ekologicznej.

                 W ramach obchodów Tygodnia dla Ziemi w szkole zostały przeprowadzone następujące działania:

   • Prelekcje dla uczniów „Człowiek największym zagrożeniem dla środowiska”, ukazujące niszczycielski wpływ człowieka na środowisko naturalne;
   • Warsztaty „Biologia rodziny pszczelej”, na których uczniowie zgłębiali znaczenie pszczół w przyrodzie;
   • Wysiewanie roślin miododajnych oraz tworzenie szkolnego ogródka, w którym będą prowadzone warsztaty przyrodnicze;
   • Tworzenie plakatów pod hasłem „Ziemię mamy tylko jedną”;
   • Zbiórka odpadów w okolicy szkoły podczas zajęć koła ekologicznego.

                 Kształtowanie postawy proekologicznej poprzez wrażliwość i poczucie obowiązku oraz uzmysłowienie znaczenia przyrody dla wszystkich ludzi stanowi niezbędny element edukacji. Można to osiągnąć poprzez wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska.  Musimy pamiętać, że każdorazowy sprzeciw człowieka wobec działań degradujących planetę wpływa na poprawę jakości naszego życia i zdrowia oraz zapewnia perspektywy egzystencji przyszłym pokoleniem. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas „Tygodnia dla Ziemi” będą skutkowały stanowczym powiedzeniem „nie” degradacji przyrody.

   Zespół nauczycieli przyrody

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 1

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 2

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 3

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 4

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 5

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 6

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 7

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 8 Tydzień dla Ziemi - Obrazek 9 Tydzień dla Ziemi - Obrazek 10 Tydzień dla Ziemi - Obrazek 11 

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 12 Tydzień dla Ziemi - Obrazek 13 Tydzień dla Ziemi - Obrazek 14

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 15 Tydzień dla Ziemi - Obrazek 16

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 17  Tydzień dla Ziemi - Obrazek 18

    

    

    

  • III Turniej w Dwa Ognie

   III Turniej w Dwa Ognie

   Uczniowie naszej szkoły zwyciężyli w III Turnieju dwóch ogni klas czwartych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Józefowie. Zawody odbyły się 26.03. 2018 r. Nasi uczniowie w sportowej walce pokonali wszystkich przeciwników : Szkołę Podstawową z Czaplinka, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  „Jędruś” oraz Gospodarzy.  Naszym sportowcom serdecznie gratulujemy wyniku, a Gospodarzom dziękujemy za wspaniałą zabawę w duchu sportowej rywalizacji.

  • POLITECHNIKA - NASZ POMYSŁ NA WEEKEND

   POLITECHNIKA - NASZ POMYSŁ NA WEEKEND

   SP1 NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

    

   W niedzielę 8.04.2018 uczniowie SP1 uczestniczyli w Festiwalu Nauki „Skołowany Weekend". Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów warszawskich i podwarszawskich szkół. Ma na celu zainteresowanie młodzieży i dzieci różnymi dziedzinami nauki, poszerzenie ich wiedzy, a przede wszystkim przekazanie jej w ciekawy, zrozumiały i interesujący dla nich sposób. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie „Przyszłość jest teraz”  Radka Brzózki -  autora programu popularnonaukowego „Jak to działa?”. Gość specjalny Skołowanego Weekendu opowiedział uczestnikom o tym jakie technologie i trendy z dziś wyznaczą kierunki rozwoju jutra. Drugim wykładem były Standardowe techniki kryminalistyczne – jak nie dać się złapać? Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta na wykładach stanie się motywacją do dalszego poznawania świata.

   Małgorzata Kaniewska

  • STOP SMOGOWI

   STOP SMOGOWI

   W marcu działania skoncentrowane zostały na przygotowaniu i przeprowadzaniu kampanii informacyjnej wśród rodziców uczniów SP1 i mieszkańców Józefowa. Celem powyższej akcji było budowanie świadomości ekologicznej na temat obecnego stanu powietrza w Polsce i zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie jego zanieczyszczenie, a także wskazywanie sposobów, w jaki każdy może walczyć z tym problemem. Dzieci na zajęciach przyrody stworzyły ulotki, które zawierały wiadomości na temat skutków i sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom atmosfery.

   Ulotki zostały wręczone rodzicom podczas dnia otwartego oraz umieszczone w skrzynkach pocztowych okolicznych mieszkańców.

   Uczniowie przygotowali także filmy edukacyjne na temat przyczyn powstawania smogu, jego wpływu na nasze zdrowie oraz na środowisko.

    

   Małgorzata Kaniewska

   ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA NASZEGO FILMU:

   KLIKNIJ TUTAJ => Film_o_smogu.MP4

    

   STOP SMOGOWI - Obrazek 1

   STOP SMOGOWI - Obrazek 2

    

    

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Galeria zdjęć