MENU

MENU

  • „ BEZPIECZNA +”

   „ BEZPIECZNA +”

   PODSUMOWANIE PROGRAMU „ BEZPIECZNA +”

   W naszej Szkole od września do grudnia 2017 roku prowadzone były różne działania w ramach realizacji Rządowego Programu ”Bezpieczna +”. Od początku roku szkolnego dla wybranej grupy uczniów odbywają  się zajęcia z  Kształtowania Umiejętności Prospołecznych i zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne z elementami arteterapii.

    

   W dniach 7  i  8 listopada odbyły się warsztaty profilaktyczne służące przeciwdziałaniu agresji, pt. „Jaka myśl, takie uczucie i czyn – o znaczeniu asertywności”. Podczas spotkania ze specjalistami z firmy „PROGRESS”
   z Krakowa uczniowie uczyli się postaw asertywnych. W zajęciach tych wzięli udział uczniowie  klas IV, V i VI.

   Specjaliści z firmy „PROGRESS” spotkali się także 
   z rodzicami i poprowadzili szkolenie dotyczące uzależnień behawioralnych,
   w tym od gier, od Internetu, itp.

    

   W październiku harcerze ze Szczepu ZHP w Józefowie oraz Harcerskiego Klubu Ratowniczego z  Otwocka spotkali się z uczniami kl. V oraz VI
   i poprowadzili zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej i nauki bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia. Natomiast strażacy z Józefowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej z Józefowa podczas rady pedagogicznej 12 XII przeprowadzili szkolenie dla  nauczycieli z  właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń mogących pojawić się w szkole.


    

   W ramach realizacji Rządowego Programu „Bezpieczna +” pedagog szkolny wziął udział w kursie  nt. „Rozwiązywanie konfliktów w szkole”. Kurs ten organizowany był przez Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. Wiadomości zdobyte podczas szkolenia posłużyły min. do przygotowania scenariuszy zajęć dla wychowawców klas I – VI służących do przeciwdziałania przemocy w tym przemocy psychicznej.

    

   Do szkoły zakupione zostały materiały plastyczne i biurowe wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć oraz literatura fachowa wspomagająca prace nauczycieli i specjalistów szkolnych. Dla uczniów biorących udział w zajęciach Kształtowania Umiejętności Prospołecznych i socjoterapeutycznych
   z elementami arteterapii zostały zakupione nagrody książkowe.

  • Zgłaszanie kontroli autobusów

   Zgłaszanie kontroli autobusów

   Aktualne informacje o zasadach obowiązujących przy zgłaszaniu kontroli autobusów wycieczkowych:
    

   Zgloszenia_autokarow_ZASADY_29_05_2018r.docx

   Zgloszenie.pdf

   Więcej informacji pod linkiem:

   http://kppotwock.policja.waw.pl/po/aktualnosci/79275,Zasady-zglaszania-autokarow-do-policyjnych-kontroli.html

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

   Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
   W dniu 7 maja 2018 r. reprezentacj klas 5 Magdalena Zawadzka, Katarzyna Nita, Kacper  Burzyński i Aleksander Orłowski brali udzial w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Konkurs odbyl sie w Komendzie Policji w Karczewie. Jako drużyna szkolna zajeliśmy 2 miejsce. 
   Malgorzata Kanabus-Zielińska
    
   Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej na stronie Policji. Dostępnej pod:
    

   http://kppotwock.policja.waw.pl/po/aktualnosci/78796,Powiatowe-eliminacje-Turnieju-BRD-wygrala-Szkola-Podstawowa-nr-2-z-Otwocka.html

   Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Obrazek 1 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Obrazek 2

   Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Obrazek 3 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Obrazek 4

  • "Bezpieczne wakacje" - konkurs plastyczny

   "Bezpieczne wakacje" - konkurs plastyczny

     

   Zapraszamy

   Uczniów szkół podstawowych i gimnazjum  do udziału w konkursie plastycznym ,, BEZPIECZNE WAKACJE ”.

   Organizator:

   Szkoła Podstawowa nr 1 im. O. Palmego ul. Mickiewicza 11 05- 420 Józefów

   Tel. 22 789 21 12

   www.sp1.jozefow.pl

   Zasięg terytorialny: gmina Józefów

   Cele konkursu:

   - promowanie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie prawidłowej postawy,

   -uświadomienie występowania różnorodnych zagrożeń podczas zabaw, wycieczek,

   - rozwijanie dziecięcej wyobraźni i świadomości- co może się wydarzyć , gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa,

   - kształtowanie kultury plastycznej, pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

   Informacje o konkursie

   Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Praca powinna przedstawiać sytuacje związane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas różnych zabaw, wycieczek lub zagrożenia na jakie narażone jest dziecko pozostawione bez opieki w okresie wakacyjnym np.( poruszanie się po drogach publicznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, korzystanie ze strzeżonych kąpielisk, gry i zabawy z dala od ruchliwych ulic, rozpalanie ognisk na wyznaczonym do tego celu terenie, unikanie przemocy w Internecie).

   Terminarz konkursu:

   Ogłoszenie konkursu: 23.05.2018 r.

   Czas trwania konkursu: 14.06.2018 r. – prace plastyczne należy złożyć w sekretariacie szkoły.

   Informacje szczegółowe:

   1. Z każdej placówki oświatowej należy złożyć organizatorowi po 3 prace uczniów z każdej wskazanej kategorii wiekowej.
   2. Format pracy A-3 , A-2, technika dowolna- płaska.
   3. Praca wykonana indywidualnie.
   4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie ul. Mickiewicza 11 do 14.06.2018 r.
   5. Do pracy należy dołączyć Oświadczenie/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.
   6. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody oraz wyróżnienia.

   Kategorie wiekowe:

   - szkoła podstawowa- kl. 1-3

   - szkoła podstawowa kl. 4-8

   - gimnazjum

   7. Wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników, wręczeniem nagród i dyplomów- o terminie zostaną powiadomione szkoły oraz ich laureaci- wyniki będą umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

   8. Uczestnik biorący udział w konkursie jednocześnie potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wyraża również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.

   9.Kryteria oceny prac plastycznych:

   - prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem, samodzielności, poziomu artystycznego oraz jakości i estetyki wykonania.

   Ustalenia końcowe:

   Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora. Organizator nie przewiduje zwrotu prac. Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.

  • REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

   REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

   REKRUTACJA DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. OLOFA PALMEGO W JÓZEFOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 TRWA OD 4.05 DO 21.05.2018 DO GODZ. 15.00

    

   DOKUMENTY DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY

    

   ZAPRASZAMY

  • WYPRAWKA DLA ZERÓWKI

   WYPRAWKA DLA ZERÓWKI

    

    

    

    

    

    

    

    

   Wyposażenie w oddziałach przedszkolnych

                    na rok szkolny 2018/2019

    

   Przybory, których nie podpisujemy:

    

    - 3 bloki techniczne A4 (biały, czarny, kolorowy)

    - blok rysunkowy kolorowy

    - temperówka

    - gumka do ścierania

    - 2 ołówki (trójkątne, grube)

   -  2 kleje w sztyfcie

    

   Przybory,które podpisujemy :

    

   - zeszyt czysty 60 kartkowy

   - 2 opakowania plasteliny (ASTRA)

   - 2 kolorowanki

   - farby plakatowe (ASTRA)

   - 2 pędzelki (cienki – numer 4 lub 6; gruby – numer 8 lub 10)

   - 2 teczki A4 z gumką na prace

   - kredki w drewnie (trójkątne, grube)

   - kredki Bambino

   - nożyczki

   - zeszyt 16 kartkowy w kratkę (do korespondencji)

   - flamastry 10 – 12 kolorów

   - kredki pastele
   - obuwie na białej podeszwie

  • Narodowe Święto Biegania

   Narodowe Święto Biegania

   Reprezentacja  uczniów SP nr 1 biorących udział w Narodowym Święcie Biegania ORLEN WARSAW MARATHON 2018 wraz z opiekunem  Marianem Podrażko.

  • BRAK PRACY DOMOWEJ W WEEKENDY?

   BRAK PRACY DOMOWEJ W WEEKENDY?

   BRAK PRACY DOMOWEJ W WEEKENDY? TO MOŻLIWE ! POZYTYWNE ZMIANY W NASZEJ SZKOLEJ

    

   Praca domowa jest nieodłącznym elementem nauki w szkole. Już od początku edukacji dzieci pojawia się ona jako obowiązek uczniowski. Bardzo ważne jest, aby już od samego początku wyrobić u dzieci nawyk – pewien rytuał odrabiania prac, który w przyszłości będzie owocował samodzielnością w nauce.

   Wśród społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr  1 w Józefowie Dyrekcja przeprowadziła badanie ankietowe dotyczące prac domowych zadawanych przez nauczycieli. Wyniki jednoznacznie pokazują, że w opinii większości uczniów klas III-VI i ich rodziców  treści zadań domowych są dostosowywane do ich możliwości i doświadczeń .

    

                   W odrabianie prac domowych naszych uczniów  angażującą się Rodzice, starsze rodzeństwo, dziadkowie…. ZA CO BARDZO DZIĘKUJEMY.

                                  Wyniki naszych badań zostały omówione na radzie rodziców,  z samorządem klasowym i na radzie pedagogicznej. Wspólnie wysunęliśmy wniosek, że najlepsze warunki do rozwoju osiągają dzieci, którym zapewni się równowagę między wysiłkiem a odpoczynkiem. Chcąc by nasi uczniowie rozwijali się jak najlepiej i w pełni wykorzystywali swoje możliwości wspólnie ustaliliśmy: W NASZEJ SZKOLE NIE BĘDĄ ZADAWANE PRACE DOMOWE NA WEEKENDY J Celem tej decyzji jest zadbanie o odpoczynek i relaks naszych uczniów i umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym.

   ŻYCZYMY OWOCNEGO ODPOCZYNKU

   ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYNIKAMI ANKIET W PLIKU ZAŁĄCZNIKA :

   WYNIKI_ANKIET.docx

  • ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

   ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

        Z okazji Światowego Dnia Zdrowia w SP1 odbyło się spotkanie klas IV z p. pielęgniarką

   D. Tetelewską. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy prawidłowo się odżywiać. Uświadomili sobie, że ważna jest nie tylko jakość, ale też ilość spożywanych pokarmów. Wskazywali produkty zawierające dużo cukru i takie, które mogą i powinni spożywać. Omawiając piramidę żywieniową, emocje uczniów były ogromne, gdyż każdy chciał podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Kończąc spotkanie p. pielęgniarka pochwaliła dzieci za posiadaną wiedzę i umiejętność dzielenia się nią podczas tego spotkania.

   D. Tetelewska

   B. Zawadka

  • "Józefów nad Świdrem" w SP1

   "Józefów nad Świdrem" w SP1

   W dniu 20.04.2018 w naszej szkole uczniowie klas piątych spotkali się z przedstawicielami redakcji gazety "Józefów nad Świdrem": redaktor naczelną, panią Wandą Zagawą, panią Katarzyną Marcinkiewicz i panem Jakubem Bajtlerem.

    

   Goście zapoznali uczniów ze specyfiką pracy w redakcji, zachęcali do interesowania się historią Józefowa i okolic. Kuba Bajtler, absolwent naszej szkoły, opowiedział o swoim pierwszym wywiadzie, zamieszczonym w gazetce "Szkolne echo", która ukazuje się do dziś w szkole. Przeprowadzono też błyskawiczny konkurs. Chętni uczniowie przedstawiali swoje propozycje tekstów do "kapsuły czasu": co chcieliby przekazać mieszkańcom naszego miasta za 50 lat, jak oceniają fakt, że mieszkają tutaj. Zgłosiło się 6 osób, a zwycięzcami zostali: Franek Wawer z kl. 5a i Kacper Burzyński z kl. 5d. Gratulacje!

    

   Przedstawiciele redakcji ogłosili także konkurs dziennikarski z trzema tematami do wyboru, który jest przedstawiony poniżej. Zachęcam uczniów do wzięcia w nim udziału, a rodziców - do wsparcia dzieci.

    

   Agnieszka Laskowska, nauczyciel bibliotekarz

    

    

   ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE DZIENNIKARSKIM

    

   TEMAT 1: Relacja ze spotkania uczniów klas V z redakcją Józefowa nad Świdrem.

   Objętość tekstu to maksymalnie 1500 znaków.

    

   TEMAT 2: Reportaż z Józefowiady 22.04.2018.

   Objętość tekstu to maksymalnie 2500 znaków.

    

   TEMAT 3: Fotorelacja z Józefowiady.

   Maksymalnie 5 zdjęć wielkości 1700x1200px

    

   Termin nadsyłania prac - do 27 kwietnia, na adres redakcja.jns@jozefow.pl

    

   Najlepsze prace zostaną opublikowane w gazecie samorządowej Józefów nad Świdrem.

   "Józefów nad Świdrem" w SP1 - Obrazek 1

   "Józefów nad Świdrem" w SP1 - Obrazek 2

   "Józefów nad Świdrem" w SP1 - Obrazek 3

    

  • KOLEJNY SUKCES NASZYCH SZACHISTÓW

   KOLEJNY SUKCES NASZYCH SZACHISTÓW

   24 kwietnia odbyły się w Otwocku Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w szachach kategorii dzieci. Reprezentacja naszej szkoły w składzie:

   Jakub Więcławik (5b)

   Adam Grotkowski (5b)

   Bartosz Kowalczyk (5b)

   Jeremi Ornoch (4d)

   Franciszek Tratkiewicz (4c)

   zajęła drugie miejsce.

   Gratulujemy sukcesu zawodnikom!

   Dziękujemy trenerowi p. Tadeuszowi Popis.

  • Tydzień dla Ziemi

   Tydzień dla Ziemi

    

   TYDZIEŃ DLA ZIEMI W SP1 W JÓZEFOWIE

    

   Ziemi nie dzie­dziczy­my po naszych rodzi­cach, pożycza­my ją od naszych dzieci.

   Antoine de Saint-Exupéry

                

                 Szkoła Podstawowa im. Olofa Palmego w Józefowie tegoroczny Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, postanowiła poprzedzić akcją edukacyjną pod hasłem „Tydzień dla Ziemi”. Jego założeniem było pogłębianie świadomości ekologicznej uczniów. W dobie rozwoju techniki i przemysłu ludzkość zapomniała o najważniejszym źródle życia - Ziemi. Coraz częściej dowiadujemy sie jak bardzo człowiek swą chciwością i zachłannością ograbił Ziemię, niszcząc jej równowagę ekologiczną poprzez m.in.: nadmierne wydobywanie zasobów naturalnych, wylesianie, nadużywanie pestycydów, zaśmiecanie i zanieczyszczanie środowiska. Niewłaściwe postępowanie nieuchronnie może doprowadzić ludzkość do katastrofy ekologicznej.

                 W ramach obchodów Tygodnia dla Ziemi w szkole zostały przeprowadzone następujące działania:

   • Prelekcje dla uczniów „Człowiek największym zagrożeniem dla środowiska”, ukazujące niszczycielski wpływ człowieka na środowisko naturalne;
   • Warsztaty „Biologia rodziny pszczelej”, na których uczniowie zgłębiali znaczenie pszczół w przyrodzie;
   • Wysiewanie roślin miododajnych oraz tworzenie szkolnego ogródka, w którym będą prowadzone warsztaty przyrodnicze;
   • Tworzenie plakatów pod hasłem „Ziemię mamy tylko jedną”;
   • Zbiórka odpadów w okolicy szkoły podczas zajęć koła ekologicznego.

                 Kształtowanie postawy proekologicznej poprzez wrażliwość i poczucie obowiązku oraz uzmysłowienie znaczenia przyrody dla wszystkich ludzi stanowi niezbędny element edukacji. Można to osiągnąć poprzez wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska.  Musimy pamiętać, że każdorazowy sprzeciw człowieka wobec działań degradujących planetę wpływa na poprawę jakości naszego życia i zdrowia oraz zapewnia perspektywy egzystencji przyszłym pokoleniem. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas „Tygodnia dla Ziemi” będą skutkowały stanowczym powiedzeniem „nie” degradacji przyrody.

   Zespół nauczycieli przyrody

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 1

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 2

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 3

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 4

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 5

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 6

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 7

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 8 Tydzień dla Ziemi - Obrazek 9 Tydzień dla Ziemi - Obrazek 10 Tydzień dla Ziemi - Obrazek 11 

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 12 Tydzień dla Ziemi - Obrazek 13 Tydzień dla Ziemi - Obrazek 14

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 15 Tydzień dla Ziemi - Obrazek 16

   Tydzień dla Ziemi - Obrazek 17  Tydzień dla Ziemi - Obrazek 18

    

    

    

  • III Turniej w Dwa Ognie

   III Turniej w Dwa Ognie

   Uczniowie naszej szkoły zwyciężyli w III Turnieju dwóch ogni klas czwartych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Józefowie. Zawody odbyły się 26.03. 2018 r. Nasi uczniowie w sportowej walce pokonali wszystkich przeciwników : Szkołę Podstawową z Czaplinka, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  „Jędruś” oraz Gospodarzy.  Naszym sportowcom serdecznie gratulujemy wyniku, a Gospodarzom dziękujemy za wspaniałą zabawę w duchu sportowej rywalizacji.

  • POLITECHNIKA - NASZ POMYSŁ NA WEEKEND

   POLITECHNIKA - NASZ POMYSŁ NA WEEKEND

   SP1 NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

    

   W niedzielę 8.04.2018 uczniowie SP1 uczestniczyli w Festiwalu Nauki „Skołowany Weekend". Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów warszawskich i podwarszawskich szkół. Ma na celu zainteresowanie młodzieży i dzieci różnymi dziedzinami nauki, poszerzenie ich wiedzy, a przede wszystkim przekazanie jej w ciekawy, zrozumiały i interesujący dla nich sposób. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie „Przyszłość jest teraz”  Radka Brzózki -  autora programu popularnonaukowego „Jak to działa?”. Gość specjalny Skołowanego Weekendu opowiedział uczestnikom o tym jakie technologie i trendy z dziś wyznaczą kierunki rozwoju jutra. Drugim wykładem były Standardowe techniki kryminalistyczne – jak nie dać się złapać? Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta na wykładach stanie się motywacją do dalszego poznawania świata.

   Małgorzata Kaniewska

  • STOP SMOGOWI

   STOP SMOGOWI

   W marcu działania skoncentrowane zostały na przygotowaniu i przeprowadzaniu kampanii informacyjnej wśród rodziców uczniów SP1 i mieszkańców Józefowa. Celem powyższej akcji było budowanie świadomości ekologicznej na temat obecnego stanu powietrza w Polsce i zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie jego zanieczyszczenie, a także wskazywanie sposobów, w jaki każdy może walczyć z tym problemem. Dzieci na zajęciach przyrody stworzyły ulotki, które zawierały wiadomości na temat skutków i sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom atmosfery.

   Ulotki zostały wręczone rodzicom podczas dnia otwartego oraz umieszczone w skrzynkach pocztowych okolicznych mieszkańców.

   Uczniowie przygotowali także filmy edukacyjne na temat przyczyn powstawania smogu, jego wpływu na nasze zdrowie oraz na środowisko.

    

   Małgorzata Kaniewska

   ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA NASZEGO FILMU:

   KLIKNIJ TUTAJ => Film_o_smogu.MP4

    

   STOP SMOGOWI - Obrazek 1

   STOP SMOGOWI - Obrazek 2

    

    

  • WIOSNA 0-1-2-3 START

   WIOSNA 0-1-2-3 START

   Powitanie wiosny w oddziałach 0-3

    

   21 marca to dzień, na który czekają wszyscy uczniowie – szczególnie Ci najmłodsi.

   Dzieci z oddziałów 3e i 3f postanowili hucznie zakomunikować społeczności szkolnej, iż wiosna jest już między nami. Pod bacznym okiem wychowawców, przygotowali przedstawienie o tematyce wiosennej.

   WIOSNA 0-1-2-3 START - Obrazek 1

    

   WIOSNA 0-1-2-3 START - Obrazek 2

    

   WIOSNA 0-1-2-3 START - Obrazek 3

    

   WIOSNA 0-1-2-3 START - Obrazek 4

    

   WIOSNA 0-1-2-3 START - Obrazek 5

    

   WIOSNA 0-1-2-3 START - Obrazek 6

  • ROBOTYKA

   ROBOTYKA

   20 marca uczniowie oddziału 3e mieli ogromną przyjemność wziąć udział w lekcji dotyczącej tworzenia oraz programowania robotów. Zajęcia okazały się niezwykle interesujące. Zapraszam do fotorelacji.

    

   ROBOTYKA - Obrazek 1  ROBOTYKA - Obrazek 2

     ROBOTYKA - Obrazek 3  ROBOTYKA - Obrazek 4

  • PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

   PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Na pierwszy dzień wiosny każdy czeka z utęsknieniem. Zatem, gdy nadejdzie, należy go odpowiednio uczcić.

   W tym roku uczniowie powitali wiosnę w różnobarwnych strojach. Każda klasa miała określony kolor, dlatego uczniowie wszystkich klas A byli ubrani na żółto, klas B na niebiesko, klas C na zielono, klas D na czerwono, klasy E na pomarańczowo, klasy F na fioletowo. Samorząd Uczniowski przygotował  dla uczniów naszej szkoły karaoke, które cieszyło się dużą popularnością podczas przerw. Dla młodszych wychowanków został  przygotowany papier, na którym tworzyli obraz związany z tematyką wiosenną wykorzystując kolorowe kredki.

   Uczniowie pokazali, że to szczególne święto można miło spędzić w szkole i niekoniecznie trzeba iść na wagary.

    

   Magdalena Jedlińska

   Małgorzata Kaniewska

   Opiekunki SU

    

   PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Obrazek 1  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Obrazek 2

   PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Obrazek 3 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Obrazek 4

   PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Obrazek 5 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Obrazek 6

    

  • NA SPORTOWO W SP1

   NA SPORTOWO W SP1

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1 marca 2018 r.  w  Szkole Podstawowej nr 1 w Józefowie odbyły się VIII Halowe Igrzyska Sportowe  w skoku  wzwyż. W organizację imprezy zaangażowała się cała społeczność  szkolna – uczniowie i nauczyciele.  W zmaganiach wzięło udział około 100 zawodników  z klas II – VI.

   Koordynatorem przedsięwzięcia był pasjonat lekkiej atletyki , nauczyciel wychowania fizycznego –  Marian Podrażko.

   Rozgrzewkę dla uczniów poprowadziła Urszula Kielan – srebrna medalistka olimpijska w skoku wzwyż.  Do współzawodnictwa  zagrzewały sportowców  szkolne czirliderki z klasy 1a i utalentowana wokalnie uczennica z klasy 5a. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:  Jacek Wszoła – mistrz olimpijski w  skoku wzwyż,  Roman Wszoła – trener,  Dariusz Goździak  (Polski Komitet Olimpijski) – złoty medalista w pięcioboju nowoczesnym, Zenon Kwiatkowski – organizator Czwartków Lekkoatletycznych w Gliniance. Wojciech Siergiejuk – dziennikarz  lokalnej prasy dokumentował przebieg imprezy.  Na uroczystość przybyły  także przyjaciółki szkoły: Elżbieta Turek i Beata Piętka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prezes UKS  „Jedynka” –Artur Gągała i  przewodnicząca Rady  Rodziców  – Agnieszka Walkiewicz.  Goście czynnie włączyli się w przebieg imprezy, obdarowali zwycięzców medalami  i upominkami.

   Skoki wzwyż przyniosły  uczestnikom zawodów dużo radości. Odbywały się zgodnie z zasadą fair play pod okiem sędziów - absolwentek naszej szkoły.

   Dyrekcja

   PISZĄ O NAS: KLIKNIJ W OBRAZEK

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 1

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 2 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 3

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 4 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 5

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 6 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 7

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 8 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 9

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 10 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 11

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 12 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 13

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 14 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 15

    

    

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 16

  • SP 1 MÓWI STOP SMOGOWI

   SP 1 MÓWI STOP SMOGOWI

   Nazwa smog pochodzi z połączenie dwóch angielskich słów „smoke” i „fog” czyli
   „dym” i „mgła”. Według naukowców smog to „bomba chemiczna w aerozolu”. Jego skład
   może się zmieniać, ale najczęściej znajdują się w nim tlenki siarki, azotu i węgla oraz sadza.
   Jednak najbardziej niebezpieczne są zawarte w nim mikroskopijne pyłki. To cząsteczki
   ołowiu, niklu, arsenu, rtęci. Co roku w Polsce przedwcześnie umiera 45 tys. osób z
   powodu smogu, który negatywnie wpływa na układ oddechowy. Pyłki dostające
   się do naszych płuc sprzyjają rozwojowi zapalenia górnych dróg oddechowych,
   zahamowaniu rozwoju płuc. Powodują też astmę i raka płuc. Smog także
   przedostaje się do układu krwionośnego. Może powodować nadciśnienie,
   zakrzepice żył i doprowadzać do zaburzenia rytmu serca.
   W naszej szkole podejmowanie są liczne działania, które służą budowaniu
   świadomości ekologicznej zarówno wśród dzieci, jak i grona pedagogicznego.
   Poniedziałek (26 lutego) zaczynamy hasłem „SP 1 mówi stop smogowi”. W
   ramach akcji organizowane będą lekcje tematyczne, wystawy prac plastycznych,
   informacje dla całej społeczności szkolnej, umieszczone na stronie internetowej.
   Fotorelacja z działań zostanie zamieszczona w późniejszym terminie.

   Małgorzata Kaniewska
   Emilia Nielepko

    

   Źródło zdjęcia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKrakow_Wawel_i_Leg_przed_wschodem_Slonca.jpg

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Galeria zdjęć