MENU

MENU

  Dokumenty

  Dokumenty

  Zapraszamy do pobierania i zapoznawania się z dokumentami:

   

  1. STATUT_SZKOLY_PODSTAWOWEJ_NR_1_W_JOZEFOWIE_1pdf.pdf
  2. PROGRAM_WYCHOWAWCZO_PROFILAKTYCZNY_2018_2019.pdf
  3. REGULAMIN_SAMORZADU_UCZNIOWSKIEGO.pdf
  4. REGULAMIN_SZKOLNY_.pdf
  5. WEWNaTRZSZKOLNY_REGULAMIN_KORZYSTANIA_ZE_STOLOWKI_SZKOLNEJ.pdf
  6. ZASADY_ORGANIZOWANIA_NAUKI_RELIGII_I_ETYKI.pdf
  7. REGULAMIN_DYZUROW.pdf
  8. PROCEDURY_WSPOLPRACY__Z_POLICJa.pdf
  9. PROCEDURA_POSTEPOWANIA_W_SYTUACJI_WYPADKU_UCZNIA.pdf
  10. PROCEDURY_POSTEPOWANIA_W_SYTUACJACH_PROBLEMOWYCH.pdf
  11. REGULAMIN_DZIALALNOSCI_KOLA_TPD.pdf
  12. PROCEDURA_UZYSKANIA_ZWOLNIEN_Z_WYCHOWANIA_FIZYCZNEGO.pdf
  13. REGULAMIN_PRZEPROWADZANIA_EGZAMINOW.pdf
  14. PLAN_PRACY_SZKOLY.pdf
  15. REGULAMIN_WYCIECZEK_SZKOLNYCH.pdf
  16. REGULAMIN_WYJSC_POZA_TEREN_SZKOLY_W_TRAKCIE_TRWANIA_ZAJEC_LEKCYJNYCH.pdf
  17. REGULMIN_SWIETLICY_SZKOLNEJ.pdf
  18. PROCEDURA_PRZEKAZYWANIA_DANYCH_NA_WWW_SZKOLY.pdf
  19. REGULAMIN_BIBLIOTEKI.pdf
  20. PROCEDURA_OBSLUGI_I_KORZYSTANIA_Z_MONITORINGU_WIZYJNEGO.pdf
  21. REGULAMIN_SZKOLNEGO_KOLA_WOLONTARIATU.pdf

   

   

  PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA 2018/2019

  KLASY I - III

  1. EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA_KLASY_I_III.pdf
  2. EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA_ZALaCZNIK_KLASY_III.pdf
  3. ETYKA_KLASY_I_VIII.pdf

   

  KLASY IV - VIII

   

  1. BIOLOGIA_KLASY_V.pdf
  2. ETYKA_KLASY_I_VI.pdf
  3. GEOGRAFIA_KLASY_V.pdf
  4. HISTORIA_KLASY_IV_VIII.pdf
  5. INFORMATYKA_KLASY_IV_VIII.pdf
  6. JEZYK_ANGIELSKI_KLASY_IV_VIII.pdf
  7. JEZYK_PLOSKI_KLASY_IV_VI.pdf
  8. MATEMATYKA_KLASY_VI_VIII.pdf
  9. MUZYKA_KLASY_IV_VIII.pdf
  10. PLASTYKA_KLASY_IV_VIII.pdf
  11. POLSKI_KLASY_IV.pdf
  12. PRZYRODA_KLASY_IV_VI.pdf
  13. RELIGIA_KLASY_I_VIII.pdf
  14. TECHNIKA_KLASY_IV_VIII.pdf
  15. WYCHOWANIE_FIZYCZNE_KLASY_IV_VIII.pdf

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Mapa