• BohaterOn

     • _

     • BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Akcja realizowana jest przez wrocławskie fundacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria.

       

      Nasza szkoła - już po raz trzeci - przystąpiła do realizacji projektu BohaterON - włącz historię! Na podstawie materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatora i własnych scenariuszy, nauczyciele na lekcjach historii i zajęciach edukacji polonistycznej oraz wychowania przedszkolnego przeprowadzili z uczniami zajęcia dotyczące Powstania Warszawskiego. Po zapoznaniu się z tematem, dzieci  przygotowały życzenia dla Powstańców Warszawskich w formie plakatów, książeczek złożonych z indywidualnych wpisów, rysunków, laurek oraz bardzo osobistych listów. Najbardziej zaangażowane w działania były dzieci z oddziałów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.                                         

        Udział w kampanii BohaterON dał szansę na nawiązanie dialogu pokoleń i pozwolił wyrazić wdzięczność, szacunek i pamięć – wartości, o których wobec walczących o wolną Polskę, nigdy nie powinniśmy zapomnieć.

      Tym samym udało nam się połączyć pokolenia i sprawić, że adresaci będą czuli, że pamięć o Nich, Ich odwadze nie zginie. Udział w akcji był piękną lekcją patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny.

                 Wszystkie zgromadzone materiały zostały wysłane na adres fundacji, która przekaże je honorowym odbiorcom.

                Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie oraz serce włożone w realizację akcji BohaterOn.

      Koordynatorzy szkolnego projektu

      Elżbieta Strumidło i Aneta Kaczmarczyk