• ZAPISY/REKRUTACJA

     •  

       

      W związku z rozpoczęciem przygotowań do nowego roku szkolnego 2023/2024 zapraszamy dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego do zapisu dziecka do klasy I w naszej szkole.


      Wypełnioną i podpisaną kartę zapisu należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w terminie od 24 stycznia do 17 marca 2023r. w godz. 7.30 – 15.30 lub wrzucić do skrzynki kontaktowej umieszczonej w budynku szkoły.

       

      Niezłożenie pisemnego zgłoszenia dziecka do klasy I rozumiane będzie jako rezygnacja z nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie.

      Zapisanie dziecka do szkoły rejonowej nie wyklucza możliwości wzięcia udziału
      w rekrutacji do innej szkoły, nierejonowej lub niepublicznej, w późniejszym terminie.

       

      W przypadku wyboru innej szkoły, prosimy o przekazanie takiej informacji do sekretariatu szkoły do końca sierpnia 2023 r. (telefonicznie pod numerem - 22 789 21 12 wew. 111, mailowo: sekretariat@sp1.jozefow.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły).

      Osoby, które nie mieszkają w obwodzie szkoły, będą mogły wziąć udział w rekrutacji, która rozpocznie się 23 marca 2023r. i będzie uzależniona od liczby wolnych miejsc w klasach pierwszych.

      Poniżej do pobrania znajduje się druk zgłoszenia i aktualny obwód szkoły.

       

      Wykaz_ulic_w_obwodzie_szkoly.odt

      zgloszenie_wniosek_23.pdf