• Laboratoria Przyszłości

    • Laboratoria Przyszłości

    • Laboratorium Przyszłości 2021-2026 to program skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który umożliwia placówkom oświatowym wnioskowanie o dofinansowanie na zakup sprzętu, narzędzi i pomocy dydaktycznych. Prawem udziału objęto także szkoły kształcące uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co umożliwia doposażenie szkół w narzędzia i wzbogaca warsztat pracy nauczycieli i szkolnych specjalistów.

      

      "Laboratoria Przyszłości" to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podstawową misją tego projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

    • W 2022 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie przystąpiła do Programu Laboratorium Przyszłości

     Całkowita kwota wsparcia: 153 600 zł 

      

      

     Przydzielone środki finansowe szkoła przeznaczyła na zakup sprzętu, który jest niezbędny do obsługi multimedialnych materiałów i pomaga wprowadzać podczas zajęć działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

      

      

      

     W ramach projektu otrzymaliśmy bardzo przydatne pomoce dydaktyczne z szerokiego spektrum tematycznego, m.in.:

     • Drukarka 3D wraz z zapasem materiałów eksploatacyjnych,
     • długopisy 3D,
     • gogle VR,
     • Klasowa fizyka z walizki – magnetyzm, elektryczność i obwody elektryczne;
     • Zrozumiała fizyka – magnetyzm, siła i ruch,
     • STEAM projekt nauk – pogoda i klimat, oszczędzanie wody,
     • Mikroskop mikro z wyświetlaczem LED 7”,
     • STEAM  POLYDRON Konstrukcje,
     • Programy multimedialne CORINTH-  Chemia, Fizyka i astronomia, geometria,
     • Multimedialne ilustracje – biologia,
     • Szkolne laboratoria LaboLAB – Ziemia i kosmos,
     • Stacja lutująco – rozlutywująca
     • Oświetlenie i sprzęt do realizacji nagrań (mikroporty, statywy, mikrofony).

      

      

     W ramach programu „Laboratoria przyszłości” w naszej szkole powstała pracownia kulinarna wyposażana w:

     • szafki z kolekcji Grande,
     • stoły robocze kuchenne,
     • duży sprzęt AGD (kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym, lodówka),
     • robot wielofunkcyjny,
     • zestawy garnków wraz z patelnią,
     • asortyment dla pojedynczych stanowisk, taki jak kuchenka indukcyjna i akcesoria do przygotowania posiłków (gotowanych, smażonych, jak i na zimno),
     • naczynia, sztućce i akcesoria kuchenna m.in.: stolnice, wałki, obieraczki itp.
     • zestaw fartuszków i rękawic.

      

     Wyżej wymienione pomoce pozwolą na rozwijanie sprawności manualnej u uczniów, kreatywności i pomysłowości podczas realizowania zarówno podstawy programowej jak i zainteresowań dzieci podczas zajęć pozalekcyjnych.

      

       

     W ramach współpracy Laboratoriów przyszłości SP 1 będzie współpracowała ze szkołami lokalnymi: Szkołą Podstawową nr 2 im. Romualda Traugutta i Szkołą Podstawową nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie.