• Specjaliści

     • Pedagog

     • Godziny pracy pedagoga szkolnego

      – Anety Łęczyckiej

                                                        (od 05.09)

       

      • Poniedziałek         08:00 – 10:00   
      • Wtorek                  10:30 – 16:00  
      • Środa                     8:00 – 13:30 
      • Czwartek               09:30 – 13:40 i  14:25 – 15:30   

      (13:40-14:25  zajęcia rozwijające komp. emocj.-społe)

      (KUS 9:45 – 10:30 i  pr. rekom. DDD- V a)

       

      • Piątek                    8:00 - 8:50  i  9:35– 13:30

      (pr. rekom. DDD - V b)

      (8:50 – 9:35 zajęcia rozwijające komp. emocj.-społe)