• Specjaliści

     • Pedagog

     • Godziny pracy pedagoga szkolnego

      – Anety Łęczyckiej

      (od 2.01. 23)

       

      Poniedziałek                   8.00-12.00

      Wtorek                              10.00-16.00

      Środa                                 8.00-12.30

      Czwartek                          11.30-13.40

                                                   14.25 - 15.00

                                                   13.40 - 14.25 - zaj. rozw. kompeten. emoc.- społ. z orzeczenia)

                                                   15.00 - 16.00 - godzina konsultacji

      Piątek                                8.00 - 10.40

                                                   11.25 - 13.30

                                                   10.40 - 11.25 - godzina wych. z 8b