• Nasze Priorytety

     • Priorytet I

     • PRIORYTET PIERWSZY:

      PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ODŻYWIANIA SIĘ

       

      GŁÓWNE ZADANIA:

       

      kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się wśród dzieci

      poprzez promowanie spożywania zdrowej żywności;

      propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania

      edukacyjne realizowane w naszej szkole;

      zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli

      drugiego śniadania w diecie dziecka;

      kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia jako wartości

      nadrzędnej;

      zwiększanie poziomu wiedzy uczniów oraz ich rodzin w zakresie

      zasad prawidłowego żywienia, zbilansowanej diety, estetyki

      spożywania posiłków;

      podniesienie stopnia świadomości uczniów oraz osób dorosłych

      w zakresie zawartości konserwantów i barwników w spożywanych

      produktach.

      Nasza szkoła uczestniczy w programach ustanowionych przez Komisję Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego: