• Priorytet I

    • PRIORYTET PIERWSZY:

     PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ODŻYWIANIA SIĘ

      

     GŁÓWNE ZADANIA:

      

     kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się wśród dzieci

     poprzez promowanie spożywania zdrowej żywności;

     propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania

     edukacyjne realizowane w naszej szkole;

     zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli

     drugiego śniadania w diecie dziecka;

     kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia jako wartości

     nadrzędnej;

     zwiększanie poziomu wiedzy uczniów oraz ich rodzin w zakresie

     zasad prawidłowego żywienia, zbilansowanej diety, estetyki

     spożywania posiłków;

     podniesienie stopnia świadomości uczniów oraz osób dorosłych

     w zakresie zawartości konserwantów i barwników w spożywanych

     produktach.

     Nasza szkoła uczestniczy w programach ustanowionych przez Komisję Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego: