MENU

MENU

  • PODZIĘKOWANIA DLA P.MARIANNY JAKUBOWSKIEJ

   PODZIĘKOWANIA DLA P.MARIANNY JAKUBOWSKIEJ

   __

    

    

    

    

    

  • TYDZIEŃ PRZEDSIEBIORCZOŚCI

   TYDZIEŃ PRZEDSIEBIORCZOŚCI

    

    

    

    

   W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie z klasy 3c wzięli udział w 

   Akcji SIĘ GRA SIĘ MA...- STWÓRZ ŚWIETLICĘ MARZEŃ.

   Dzieciaki wykazały się kreatywnością wykonując nie tylko projekty na papierze, ale także uaktywniły swoją wyobraźnię przestrzenną. Powstały fantastyczne budowle z klocków i kartonów.

   GRATULUJEMY TWÓRCZEJ WYOBRAŹNI !!!

  • KONKURS CZYTELNICZY

   KONKURS CZYTELNICZY
  • CUDAKI Z WARZYW

   CUDAKI Z WARZYW

    

    

    

    

    

   W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości w czasie edukacji zdalnej dzieci z klasy I b wykazały się swoją kreatywnością wykonując cudaki z warzyw

  • SZKOŁA DO HYMNU!

   SZKOŁA DO HYMNU!

   W dniu 10.11.2020 r. o godzinie 11.11 uczniowie z oddziałów zerowych i ich wychowawczynie, dyrekcja szkoły, wicedyrektor szkoły, inni nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni odśpiewali Hymn Polski.

   Następnie wszyscy mogli obejrzeć wystawę poświęconą odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, a także wykonane przez starszych uczniów wizerunki polskiego orła, którego wygląd zmieniał się na przestrzeni naszych dziejów.

   W dniu 10.11.2020 r. o godz. 11.11, podczas lekcji zdalnej, uczniowie klasy 3 B wzięli udział we wspólnym odśpiewaniu hymnu.

  • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2020

   NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2020

   Każdego roku, dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości, cała społeczność szkolna brała udział w uroczystej akademii. Tym razem 11 listopada obchodzimy nieco inaczej, ale PAMIĘTAMY.

  • JESTEM BEZPIECZNYM UCZESTNIKIEM RUCHU DROGOWEGO

   JESTEM BEZPIECZNYM UCZESTNIKIEM RUCHU DROGOWEGO

   Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”

   Wyniki gminnego konkursu  plastycznego

   pod patronatem Burmistrza Miasta Józefowa

    

   Kategoria: ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 3-5 – LATKI

   I miejsce - Hanna Rudnicka –  Miejskie Przedszkole nr 2

   II miejsce - Gabriela Prodan, Mikołaj Żuk –  Miejskie Przedszkole nr 2

   III miejsce - Barbara Barankiewicz-Kaca – Publiczne Przedszkole  „Willa Jakubówka”

   Nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika konkursu plastycznego:

   dla Gabriela Madeja – Miejskie Przedszkole nr 2

    

   Kategoria: ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 6 – LATKI:

   I miejsce - Zuzanna Siedlecka –Publiczne Przedszkole „Willa Jakubówka”

   II miejsce - Zuzanna Trzaskowska – Szkoła Podstawowa nr 1

   III miejsce - Barbara Rogowska – Szkoła Podstawowa nr 1

   Dyplom za udział w konkursie plastycznym  otrzymuje:

   Tytus Citkowski – Szkoła Podstawowa nr 1

    

   Kategoria: KLASY I – III

   I miejsce - Rozalia Bartczak – Szkoła Podstawowa nr 1 – praca wykonana na konkurs w formie makiety

   II miejsce - Amelia Banak – Szkoła Podstawowa nr 1

   II miejsce - Aleksander Szwed – Szkoła Podstawowa nr 1

    

   Kategoria: KLASY IV – VIII

   I miejsce - Karolina Dudzicka – Szkoła Podstawowa nr 2

   I miejsce - Helena Bartczak – Szkoła Podstawowa nr 1

   II miejsce - Maja Sierakowska – Szkoła Podstawowa nr 1

   II miejsce - Maria Olkowska – Szkoła Podstawowa nr 1

   III miejsce - Maja Kwasiborska – Szkoła Podstawowa nr 2

    

   Dyplomy za udział w konkursie plastycznym otrzymują:

   Marta Adrich – Szkoła Podstawowa nr 1

   Iga Bykowska – Szkoła Podstawowa nr 2

   Wiktoria Gawrońska – Szkoła Podstawowa nr 1

   Daria Makowska – Szkoła Podstawowa nr 1

   Maria Pogonowska – Szkoła Podstawowa nr 2

   Tomasz Sedlin – Szkoła Podstawowa nr 2

   Maja Truszczyńska – Szkoła Podstawowa nr 2

    

   Organizatorzy gminnego konkursu plastycznego dziękują uczniom i nauczycielom przygotowującym wychowanków do konkursu, także rodzicom za współpracę i zaangażowanie swoich dzieci.

   Uczestnicy konkursu w każdej kategorii wiekowej udowodnili, że rozwijają poczucie odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.  Mogą pochwalić się znajomością zasad i przepisów ruchu drogowego.

  • III SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

   III SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

   30.10.2020 r. odbył się szkolny etap Konkursu Pieśni Patriotycznej „Wszystko co mamy, Polsce oddamy”. Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw i pogłębianie uczuć patriotycznych oraz popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tej tematyce wśród społeczności szkolnej. W przeglądzie wzięli udział soliści  i duety z oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej.  Każdy uczestnik prezentował jeden utwór o treści patriotycznej. Jury wysłuchało 17 utworów.

   Skład jury:

   przewodniczący – Michał Roman, doświadczony nauczyciel muzyki, instruktor gry na gitarze, opiekun laureatów  konkursów muzycznych,

   członek – Aneta Kaczmarczyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, absolwentka szkoły muzycznej, organizator szkolnych i powiatowych konkursów wokalnych,

   członek – Elżbieta Strumidło,  wicedyrektor SP 1, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, organizator szkolnych i powiatowych konkursów wokalnych.

   Oceniając utwory, komisja brała pod uwagę: 

   • dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu
   • muzykalność i warunki głosowe wykonawców
   • oryginalność interpretacji
   • staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa)
   • ogólny wyraz artystyczny.

   Wszyscy uczestnicy wykazali się wspaniałym przygotowaniem. Jury bardzo wysoko oceniło poziom artystyczny wykonawców. Wszyscy otrzymali  dyplomy uczestnictwa w konkursie, a laureaci nagrody, które ufundowała Dyrekcja SP 1 w Józefowie.

   WYNIKI KONKURSU:

   I miejsce

   Zofia Zaręba (3c) - „Dziewczyna z granatem”

    

   II miejsce

   Rozalia Bartczak (3c) – „Zośka"

   Lena Burzymowska (3c) – „O mój rozmarynie”

   Aniela Dymińska (1a) – „Co to jest niepodległość”

    

   III miejsce

   Kinga Malec (1a) – „Jesteśmy Polką i Polakiem”

   Aleksandra Niedźwiecka (2a) – „Szara piechota”

    

   wyróżnienie

   Jagoda Florek (0a) - „Co to jest niepodległość”

   Nikola Pszczoła (3c)  - „Co to jest niepodległość”.

    

   Spośród uczestników wytypowano przedstawiciela do etapu powiatowego tego konkursu - Zofię Zarębę.

   Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi, laureatom uzyskanych sukcesów i zachęcamy do dalszego udziału w podobnych konkursach.

   Elżbieta Strumidło i Aneta Kaczmarczyk

  • OBCHODY DNIA KRAJOBRAZU W SP1 W JÓZEFOWIE

   OBCHODY DNIA KRAJOBRAZU W SP1 W JÓZEFOWIE

   Trudno jest opisać różnorodność funkcji jakie pełnią lasy i drzewa w środowisku. Bez wątpienia są nieodłącznym elementem ekosystemów, stanowią schronienie dla zwierząt, „oczyszczają powietrze”, zyskują także znaczeń kulturowych, urastając nierzadko do rangi symbolu. Drzewa przez wieki inspirowały poetów i malarzy, przez co ich reprezentacja w tekstach kultury jest bardzo znacząca.

   Popularyzowanie wiedzy w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów było celem zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Olofa Palmego w Józefowie obchodów Dnia Krajobrazu – Drzewo w krajobrazie.  Hasłem tegorocznej edycji są słowa Leopolda Staffa: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!”. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, biblioteki oraz nauczyciele przedmiotowi zaangażowali się w realizację interdyscyplinarnego, szkolnego projektu. Na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej uczniowie podczas lekcji w terenie poznawali gatunki drzew, ich właściwości, piętra roślinności, a także zbierali liście i kasztany, z których później wykonywali prace plastyczne. Podczas zajęć plastycznych uczniowie, stosując różne techniki, wykonali prace, których motywem przewodnim było drzewo. Tematem prezentacji multimedialnych na zajęciach informatyki była „Sosna-królowa józefowskich lasów”. Uczniowie w ramach „żywej” lekcji biologii odbyli spacer edukacyjno-krajobrazowy, podczas którego dowiedzieli się w jaki sposób drzewa przyczyniają się do wzbogacenia krajobrazowego i kulturowego naszego miasta. Nauczycielki przedmiotów przyrodniczych i pani leśnik Róża Brytan z Nadleśnictwa Celestynów wzbogaciły wiedzę uczniów o wiadomości na temat charakterystyki sosny (jej systematyki, budowy), odmian, właściwości prozdrowotnych. Uczniowie zostali także zaznajomieni z technikami pomiaru drzew, które umożliwiają ocenę ich wieku. Na lekcjach języka polskiego ćwiczono jeden z elementów narracji – opis drzewa.

   W ramach obchodów Dnia Krajobrazu uczniowie w świetlicy szkolnej podziwiali  piękne widoki z najbliższego otoczenia podczas oglądania prezentacji  „Cztery pory roku nad Świdrem”, rozwiązywali zagadki pt. „Zgadnijcie dzieci, z którego drzewa listek leci” oraz zagadki przyrodnicze, uczyli się rozpoznawać i nazywać drzewa rosnące na szkolnym terenie. Obejrzeli także albumy ze szkolnej biblioteki o przyrodzie polskiej i światowej oraz dowiedzieli się o leczniczych właściwościach mikroklimatu powiatu otwockiego.

   Ugruntowanie wiedzy oraz budowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej dzieci jest jednym z priorytetowych działań grona pedagogicznego SP1 w Józefowie. Nasze działania dowodzą, że można czynić to na wielu przestrzeniach edukacyjnych.

   Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją:

  • BOHATERON - WŁĄCZ HISTORIĘ

   BOHATERON - WŁĄCZ HISTORIĘ

   BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Akcja realizowana jest przez wrocławskie fundacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria.

    

   Nasza szkoła - już po raz trzeci - przystąpiła do realizacji projektu BohaterON - włącz historię! Na podstawie materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatora i własnych scenariuszy, nauczyciele na lekcjach historii i zajęciach edukacji polonistycznej oraz wychowania przedszkolnego przeprowadzili z uczniami zajęcia dotyczące Powstania Warszawskiego. Po zapoznaniu się z tematem, dzieci  przygotowały życzenia dla Powstańców Warszawskich w formie plakatów, książeczek złożonych z indywidualnych wpisów, rysunków, laurek oraz bardzo osobistych listów. Najbardziej zaangażowane w działania były dzieci z oddziałów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.                                         

     Udział w kampanii BohaterON dał szansę na nawiązanie dialogu pokoleń i pozwolił wyrazić wdzięczność, szacunek i pamięć – wartości, o których wobec walczących o wolną Polskę, nigdy nie powinniśmy zapomnieć.

   Tym samym udało nam się połączyć pokolenia i sprawić, że adresaci będą czuli, że pamięć o Nich, Ich odwadze nie zginie. Udział w akcji był piękną lekcją patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny.

              Wszystkie zgromadzone materiały zostały wysłane na adres fundacji, która przekaże je honorowym odbiorcom.

             Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie oraz serce włożone w realizację akcji BohaterOn.

    

    

                                                                               Koordynatorzy szkolnego projektu

                                                                          Elżbieta Strumidło i Aneta Kaczmarczyk

    

    

  • CODE WEEK 2020

   CODE WEEK 2020

   CODE WEEK 2020

   SIECIOZGREDEK – ATAKUJE!

   W dniu 21 października 2020 r. grupa uczniów z klasy 3c i 6b brała udział w Europejskim Tygodniu Kodowania CODE WEEK 2020.

   Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Polska jest jednym z jej liderów.

   Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.

   Uczestnicy koła informatycznego z klasy 6b i koła matematyczno-informatycznego z elementami kodowania z klasy 3c, brali udział w zajęciach pt.”Sieciozgredek-atakuje!”

   Celem zajęć było uwolnienie dostępu do pracowni komputerowej, która została przejęta przez wirusa komputerowego zwanego Sieciozgredkiem. Wirus sprawiał dzieciom niesamowite psikusy. Żeby się od niego uwolnić należało poprawnie wykonać szereg zadań w formie online (odczytywanie kodów QR, wykorzystanie wirtualnej maty do kodowania, szyfrogramów, sudoku, łamigłówek itp.). Każda rozwiązana zagadka zbliżała dzieci do uratowania pracowni z rąk groźnego wirusa. W końcu udało się pokonać Sieciozgredka, a pracownia szkolna została uratowana!

   Ambasador akcji CODE WEEK 2020 przesłał uczestnikom gratulacje i certyfikat uczestnictwa.

                                                                                Opiekunowie kół zainteresowań

                                                                                Beata Mętrak i Emilia Nielepko

    

    

    

  • PODZIĘKOWANIA PREZYDENTA RP

   PODZIĘKOWANIA PREZYDENTA RP

    

   Warszawa, 12 października 2020 roku

    

   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego w Jozefowie

    

   Szanowni Państwo!

    

   Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za Państwa udział w Narodowym Czytaniu Balladyny Juliusza Słowackiego. Dzięki zaangażowaniu wszystkich organizatorów i uczestników dziewiąta odsłona naszej wspólnej akcji odbyła się w przeszło trzech tysiącach miejsc w Polsce i na świecie. Dziękuje za to, że mimo trudnego czasu, w którym organizowaliśmy tegoroczną odsłonę Narodowego Czytania, udało nam się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa tradycyjnie spotkać razem i cieszyć wspólną lekturą.

    

   Chciałbym podziękować za Państwa inwencję? i pomysłowość, które wzbogaciły Narodowe Czytanie. Balladyna interpretowana była na różne sposoby, co jeszcze bardziej wzmocniło uniwersalny przekaz i przyczyniło się do lepszego zrozumienia tego arcydzieła. To wspaniały dowód, ze klasyka polskiej literatury jest żywa, skłania do refleksji i przysparza dużo

   radości.

    

   Raz jeszcze bardzo Państwu dziękuję za współtworzenie Narodowego Czytania w 2020 roku.

    

   Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda

    

  • EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 2020

   EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 2020

    

    

    

    

   Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2020

   Dysleksja inspiruje do  (nie)zwykłych działań”

   Fotoreportaż z realizacji działań

    

    

   Działania szkoły podejmowane na rzecz dzieci z dysleksją:

   Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają dzieciom kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, wyzwalają w wychowankach kreatywność i pomysłowość:

   - „Magiczny dywan” – podłoga interaktywna, zdobywanie  wiedzy i umiejętności poprzez odkrywanie, przeżywanie oraz praktyczne i twórcze działanie;

   - tablice/monitory  interaktywne – odpowiadające na potrzeby uczniów o różnych stylach uczenia się.

   - zestawy gier edukacyjnych usprawniających umiejętności pisania, czytania, ortografii, gramatyki, orientacji przestrzennej, twórczego myślenia;

   - wykorzystywanie pakietu edukacyjnego „Ortograffiti” publikacji zalecanej przez Polskie Towarzystwo Dysleksji;

    

   Różnorodne formy PPP dla uczniów: 

   - indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego – udział szkoły w programie Indywidualni.pl;

   - dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów, stosowanie się  do zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej  priorytetem szkoły;

   - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacja, wsparcie dla uczniów przez nauczycieli współorganizujących kształcenie, konsultacje ze specjalistami szkolnymi.

   - efektywna współpraca z rodzicami.

    

   Dzięki  działaniom szkoły uczniowie stają się samodzielni, odpowiedzialni i  osiągają sukcesy   na miarę swoich możliwości. Wszelkie trudności pokonują pod opieką nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych.

   Dzieci z dysleksją to nie tylko osoby z trudnościami w uczeniu się. Podobnie jak inni mają swoje talenty, pasje, unikalne umiejętności, które nasza szkoła pozwala im odkrywać.

   ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z FOTORELACJĄ:

   PODZIĘKOWANIA:

  • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

   DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

   Z najlepszymi życzeniami zdrowia, siły i miłości

  • SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020

   SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020

   We wrześniu po raz 27 odbyła się akcja Sprzątanie Świata. W tym roku nasze plany pokrzyżowała pandemia COVID-19, ale w myśl tegorocznego hasła „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję” przystąpiliśmy do działania. Uczniowie użyli swojej wyobraźni i wykonali prace „Drugie życie plastiku”. Coś co na pierwszy rzut oka wydaje nam się odpadem, może zyskać „drugie życie” i stać się np. skarbonką, miotłą, piórnikiem, doniczką, koralami. Dziękujemy za zaangażowanie uczniom klas: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6c, 7b i 8a.

   Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

    

  • RODACY BOHATEROM

   RODACY BOHATEROM

   Zachęcamy do udziału w zbiórce żywności w ramach akcji „Rodacy Bohaterom”.

    

   Jest to akcja stworzona w 2010 roku przez Stowarzyszenie Odra-Niemen na Białorusi. Zaczęło się od świątecznej zbiórki na święta (Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach) Obecnie Rodacy Bohaterom to nie tylko zbiórki darów dla weteranów, a także szeroki obszar edukacji historycznej, dbanie o polskie kwatery na Kresach, współpraca ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami.

    

   Zbieramy żywność z długim terminem ważności i niewymagające przechowywania w warunkach chłodniczych (np.: olej, cukier, ryż, makaron, kasza, konserwy, kawa, słodycze). Produkty można zostawić w specjalnych pudełkach za drzwiami do szkoły lub w sali nr 27. Można poprosić wychowawcę o pkt z zachowania za udział w akcji. Zbiórka trwa do końca października.

    

   Dziękujemy za pomoc

  • NARODOWY DZIEŃ SPORTU

   NARODOWY DZIEŃ SPORTU

    

   W piątek 18.09.2020 roku nauczyciele WF wraz z uczniami klas 7a i 7c postanowili uczcić w nietypowy sposób Narodowy Dzień Sportu. Wspólnie odbyliśmy wycieczkę na Górę Lotnika, gdzie w otoczeniu jeszcze letniego lasu rozmawialiśmy o sporcie i jego wybitnych przedstawicielach z Polski. Była to ciekawa i zupełnie inna lekcja. Zapraszamy na nasze zajęcia.

  • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

   MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

   15 września świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Dzieci z klas 2b i 2c oraz oddziału przedszkolnego 0b po wysłuchaniu inspirującej książki o Vasthi, przystąpiły do działań plastycznych, których motywem przewodnim była oczywiście kropka.

   Często rozmawiamy o zdrowiu, zapominając nieco o swoim samopoczuciu. A to właśnie zdrowie psychiczne, szczególnie w tych trudnych dla nas czasach, jest niezwykle ważne. Pamiętajmy o wyjątkowym przesłaniu „Kropki”. Do wszystkiego dochodzimy krok po kroku. Warto doceniać drobne postępy, bo właśnie one procentują i w przyszłości przeradzają się w wielkie sukcesy.

   Najważniejsza jest wiara we własne możliwości oraz wsparcie życzliwych nam osób.

  • KONKURS PLASTYCZNY

   KONKURS PLASTYCZNY
  • NARODOWE CZYTANIE

   NARODOWE CZYTANIE

   Narodowe Czytanie – „Balladyna” Juliusza Słowackiego


          5 września 2020 r. odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Wydarzenie, któremu patronuje Para Prezydencka,  nie mogło odbyć się, jak zazwyczaj, w skąpanym w słońcu ogrodzie naszej szkoły, dlatego wykorzystaliśmy narzędzia TIK i całość można było śledzić na szkolnym FB (>>TUTAJ<<).

           

              Relację rozpoczął list od Dyrekcji SP1, a do lektury zaprosił sam Juliusz Słowacki. W dalszej części pojawiły się filmy przygotowane przez uczniów i przyjaciół naszej szkoły, przedstawiające wybrane fragmenty dzieła. W Akcie I mogliśmy obejrzeć uczniów klasy 7b  a także  Justynę Sieńczyłło, Emiliana Kamińskiego i Adama Turniaka z Teatru Kamienica, Sławomira Koźlaka ze Szkoły Rzemiosł Artystycznych KamArti oraz Rodziców uczniów  kl. 8a. Akt II został przygotowany przez grupę artystyczną VENA działającą przy Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie, zaś pracownicy Urzędu Miasta Józefowa przeczytali Akt III. O Akt V zadbali uczniowie kl. 7b i 8a wraz z nauczycielami języka polskiego.


   Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym udało się zorganizować tegoroczne Narodowe Czytanie  w naszej szkole. Po raz kolejny udowodniliście, że możemy na Was liczyć.


   Na pamiątkę można pobrać zamieszczoną poniżej zakładkę:


   Magdalena Jedlińska

   Katarzyna Stachelska

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12
   (22) 789-14-95
   (22) 789-18-23

  Mapa