• Egzamin Ósmoklasisty

     • Egzamin Ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 – Komunikaty CKE

       

      Terminy egzaminu w roku szkolnym 2023/24

      w terminie głównym:

       

      1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00


      2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00


      3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:001.

       

      w terminie dodatkowym:


      1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00


      2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00


      3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

       

      Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom:

      3 lipca 2024 r.

       

       

      Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024:

       

      Egzamin próbny

      • listopad 2023
      • marzec 2024

       

      Na stronie internetowej >>CKE w zakładce Egzamin Ósmoklasisty<< znajdują się:

      1. Zestawy zadań powtórkowych.
      2. Przykładowe arkusze egzaminacyjne.
      3. Materiały dodatkowe m.in. filmy instruktażowe o organizacji egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów : języka polskiego, matematyki, języka obcego.
      4. Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych i podstawa programowa z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.