• Podręczniki

     • Darmowe podręczniki

     •  

      Szanowni Państwo,

      Podręczniki do szkoły podstawowej zostaną wypożyczone uczniom bezpłatnie w pierwszych dniach września. Zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji MEN organizuje szkoła.

       

      Regulamin biblioteki
      Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie
      w roku szkolnym 2022/2023, podczas nauki stacjonarnej

       

       

      1. Informacje ogólne.

      1. W bibliotece pracuje nauczyciel bibliotekarz Agnieszka Laskowska.
      2. Godziny pracy biblioteki: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00-15.00, wtorek 7.40-9.40.

       

      2. Wypożyczanie lektur.

      1. Nauczyciele języka polskiego ustalają z nauczycielami bibliotekarzami termin  wypożyczenia lektur przez uczniów poszczególnych oddziałów.
      2. Do biblioteki uczniowie przychodzą po lektury całą grupą, wraz z nauczycielem.
      3. Uczniowie wchodzą po dwie osoby, z zachowaniem dystansu. Pozostali uczniowie oczekują na zewnątrz, także zachowując wymagany dystans społeczny.
      4. Dwudniowa kwarantanna zwróconych lektur oznacza, że uczniowie kolejnego oddziału będą mogli je wypożyczyć dopiero po jej ustaniu.

       

      3. Wypożyczanie podręczników.

      1. Wychowawcy poszczególnych oddziałów ustalają z nauczycielami bibliotekarzami terminy wypożyczenia podręczników.
      2. Do biblioteki uczniowie przychodzą całą grupą wraz z nauczycielem.
      3. Uczniowie wchodzą po dwie osoby, z zachowaniem dystansu. Pozostali uczniowie oczekują na zewnątrz, także zachowując wymagany dystans.
      4. Uczniowie wypożyczają jednocześnie wszystkie opracowane podręczniki dla danego oddziału.
      5. Ponieważ podręczniki dostarczane są do szkoły sukcesywnie, część z nich będzie dostępna
       w późniejszym terminie.
      6. Wychowawcy oddziałów 1-3 oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów osobiście odbierają ćwiczenia i przekazują je uczniom.

       

      4. Korzystanie z komputerów.

      1. Korzystanie z komputerów jest możliwe jedynie do przygotowania się do lekcji, o ile uczeń nie ma możliwości zrobienia tego w domu.

       

       

      WYCIĄG Z REGULAMINU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

      W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

      IM. OLOFA PALMEGO W JÓZEFÓWIE

      Rozdział 6

      Szczegółowe zasady korzystania z podręczników

      1. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki z obowiązkiem zwrotu.
      2. Biblioteka przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
      3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
      4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
      5. W przypadku gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
      6. Pierwsze części podręczników będą wypożyczone uczniom [od] września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu decyduje wychowawca. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki.
      7. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (np. nie pisanie wewnątrz).

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2023-2024

       

       

      Szkolny_Zestaw_Podrecznikow_2023_2024(1).docx

       

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

      kl._1.doc

      kl._2.doc

      kl._3.doc

      kl._4.doc

      kl._5.doc

      kl._6.doc

      kl._7.doc

      kl._8.doc

       

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021-2022

      kl._1.doc

      kl._2.doc

      kl._3.doc

      kl._4.doc

      kl._5.doc

      kl._6.doc

      kl._7.doc

      kl._8.doc

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020-2021:

      kl._1.doc

      kl._2.doc

      kl._3.doc

      kl._4.doc

      kl._5.doc

      kl._6.doc

      kl._7.doc

      kl._8.doc

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLYNYM 2019-2020:

      kl._1.doc

      kl._2.doc

      kl._3.doc

      kl._4.doc

      kl._5.doc

      kl._6.doc

      kl._7.doc

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018-2019:

      kl._1.doc

      kl._2.doc

      kl._3.doc

      kl._4.doc

      kl._5.doc

      kl._6.doc