• Plan

    • Plan pracy zespołu problemowo – zadaniowego do spraw promocji zdrowia i podejmowania działań  towarzyszących realizacji Programu dla szkół na rok szkolny 2018/2019

     Cele:

     • Promowanie zdrowego stylu życia i zasad prawidłowego odżywiania.
     • Kształtowanie nawyków spożywania warzyw i owoców, mleka i produktów mlecznych.  
     • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych.
     •  Zachęcanie do podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych.

      

     W poszczególnych miesiącach planujemy następujące działania:

     Działania

      

     Termin realizacji

     Osoby odpowiedzialne

     • „ Warzywny teatrzyk” – wykonanie warzywnych kukiełek, krótka inscenizacja promująca jedzenie warzyw

      

     • „ Jem, piję i rosnę”– czytanie przez starszych kolegów w młodszych grupach literatury poruszającej dbanie o własne zdrowie i higienę

      

     • „Sałatka z darów jesieni” – warsztaty kulinarne,  przygotowanie sałatki owocowej lub warzywnej

      

     • „ Dbam o higienę osobistą i zdrowy uśmiech” –  spotkanie z pielęgniarką szkolną i stomatologiem.

      

     • Obchody „Światowego Dnia Uśmiechu”

      

     • „Dbajmy o swoje zdrowie” – prezentacja multimedialna i po zakończeniu zdrowa przekąska.

      

      

      

     • " Hałas a życie człowieka"  -zorganizowanie spotkania z lekarzem laryngologiem

      

     • Zorganizowanie debaty wśród  uczniów na temat

          „Jak zmniejszyć hałas na przerwach            

          - nasze pomysły”

      

     • „ Strefa ciszy” – organizacja akcji szkolnych copywriterów – przygotowanie tabliczek wskazujących na potrzebę zachowania ciszy w różnych miejscach szkoły

      

     • Wykonanie i umieszczenie na korytarzu plakatu pt: Szkolny przyjaciel ciszy to ja" - zachęcenie do złożenia deklaracji.

      

     • „ Lekcja ratownictwa” – poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy

      

     • Organizacja zdrowego tygodnia np.: pon. - Dzień Jogurtu, wt - Dzień zbożowego batonika, śr - Dzień zdrowego soku, czw. - Dzień suszonych owoców, pt – Dzień świeżych owoców

      

     • „Zdrowa kuchnia” – wspólne tworzenie książki kucharskiej z przepisami na zdrowe    i różnorodne potrawy

      

     • „ Wiem, co jem” - spotkanie  z dietetyczką, wykonanie piramidy zdrowia

      

     • „Recepta na zdrowie” – inscenizacja słowno – muzyczna

      

     • „ Moje zdrowie w moich rękach” – wiersze o tematyce zdrowotnej, konkurs

      

      

     • Mini ogródek w sali” – hodowla ziół na parapetach 
     • Obchody światowego Dnia Zdrowia, plakaty promujące zdrowie, hasła

      

     • „Zdrowie na talerzu” – warsztaty, przygotowanie zdrowych kanapek

      

     • „Europejski Dzień Otyłości” – stworzenie gazetki, pogadanka na temat otyłości przeprowadzona przez pielęgniarkę szkolną

      

     • Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego

      

      

     • „Zdrowe śniadanie” – wspólne celebrowanie drugiego śniadania

      

     • Aktualizacja gazetki szkolnej

      

      

      

     • Przeprowadzenie badania ankietowego – modyfikacja planu zgodnie z potrzebami wynikającymi z ankiety

      

     • Udział w programach, akcjach, imprezach  promujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną

       

      

      

     Wrzesień

      

      

      

      

     Wrzesień

      

      

      

      

     Październik

      

      

      

     Październik

      

      

      

      

     Październik

      

      

      

     Listopad

      

      

      

      

     Listopad/ grudzień

      

      

     Listopad

      

      

      

      

     Listopad

      

      

      

      

      

      

     Grudzień                                   

      

      

      

      

      

     Styczeń               

      

       

     Styczeń

      

      

                

      

      

      

     Luty

      

      

      

      

     Marzec

      

      

      

     Marzec

      

      

     Kwiecień

      

      

      

     Kwiecień

      

     Kwiecień

      

      

      

     Maj

      

      

     Maj

      

      

      

      

     Maj

      

      

      

      

     Cały rok szkolny

      

     Cały rok szkolny

      

      

     Wrzesień/ październik, czerwiec

      

      

     Cały rok szkolny

      

     B. Mętrak, M. Ragus

      

      

      

      

     K. Karpińska – Łączyńska

     Małgorzata Kaniewska

      

      

      

     M. Kanabus

      

      

      

     Zespół do spraw promocji zdrowia

      

      

      

     Zespół do spraw promocji zdrowia

      

      

     Zespół do spraw promocji zdrowia, wychowawcy klas

      

      

      

     Zespół do spraw promocji zdrowia

      

      

     Wychowawcy klas

      

      

      

      

     Wychowawcy klas

      

      

      

      

      

      

     Wychowawcy klas

      

      

      

      

      

     Zespół do spraw promocji zdrowia

      

     Zespół do spraw promocji zdrowia, wychowawcy klas

      

      

      

      

      

     Wychowawcy klas

      

      

      

      

     Zespół do spraw promocji zdrowia, wychowawcy klas

      

      

     Bożena Wach - Ciszewska

      

      

     Zespół do spraw promocji zdrowia

      

      

     Wychowawcy klas

      

     Zespół do spraw promocji zdrowia, wychowawcy, wychowawcy, nauczyciele przyrody

     Wychowawcy klas I – III               i oddziałów przedszkolnych

      

     Zespół do spraw promocji zdrowia

      

      

      

     J. Klang, A. Kunert

      

      

      

      

     Nauczyciele

      

      

     Zespół do spraw promocji zdrowia

      

      

     Zespół do spraw promocji zdrowia

      

      

      

     Nauczyciele