• Plan

     • Plan

     • Plan pracy zespołu problemowo – zadaniowego do spraw promocji zdrowia i podejmowania działań  towarzyszących realizacji Programu dla szkół na rok szkolny 2018/2019

      Cele:

      • Promowanie zdrowego stylu życia i zasad prawidłowego odżywiania.
      • Kształtowanie nawyków spożywania warzyw i owoców, mleka i produktów mlecznych.  
      • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych.
      •  Zachęcanie do podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych.

       

      W poszczególnych miesiącach planujemy następujące działania:

      Działania

       

      Termin realizacji

      Osoby odpowiedzialne

      • „ Warzywny teatrzyk” – wykonanie warzywnych kukiełek, krótka inscenizacja promująca jedzenie warzyw

       

      • „ Jem, piję i rosnę”– czytanie przez starszych kolegów w młodszych grupach literatury poruszającej dbanie o własne zdrowie i higienę

       

      • „Sałatka z darów jesieni” – warsztaty kulinarne,  przygotowanie sałatki owocowej lub warzywnej

       

      • „ Dbam o higienę osobistą i zdrowy uśmiech” –  spotkanie z pielęgniarką szkolną i stomatologiem.

       

      • Obchody „Światowego Dnia Uśmiechu”

       

      • „Dbajmy o swoje zdrowie” – prezentacja multimedialna i po zakończeniu zdrowa przekąska.

       

       

       

      • " Hałas a życie człowieka"  -zorganizowanie spotkania z lekarzem laryngologiem

       

      • Zorganizowanie debaty wśród  uczniów na temat

           „Jak zmniejszyć hałas na przerwach            

           - nasze pomysły”

       

      • „ Strefa ciszy” – organizacja akcji szkolnych copywriterów – przygotowanie tabliczek wskazujących na potrzebę zachowania ciszy w różnych miejscach szkoły

       

      • Wykonanie i umieszczenie na korytarzu plakatu pt: Szkolny przyjaciel ciszy to ja" - zachęcenie do złożenia deklaracji.

       

      • „ Lekcja ratownictwa” – poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy

       

      • Organizacja zdrowego tygodnia np.: pon. - Dzień Jogurtu, wt - Dzień zbożowego batonika, śr - Dzień zdrowego soku, czw. - Dzień suszonych owoców, pt – Dzień świeżych owoców

       

      • „Zdrowa kuchnia” – wspólne tworzenie książki kucharskiej z przepisami na zdrowe    i różnorodne potrawy

       

      • „ Wiem, co jem” - spotkanie  z dietetyczką, wykonanie piramidy zdrowia

       

      • „Recepta na zdrowie” – inscenizacja słowno – muzyczna

       

      • „ Moje zdrowie w moich rękach” – wiersze o tematyce zdrowotnej, konkurs

       

       

      • Mini ogródek w sali” – hodowla ziół na parapetach 
      • Obchody światowego Dnia Zdrowia, plakaty promujące zdrowie, hasła

       

      • „Zdrowie na talerzu” – warsztaty, przygotowanie zdrowych kanapek

       

      • „Europejski Dzień Otyłości” – stworzenie gazetki, pogadanka na temat otyłości przeprowadzona przez pielęgniarkę szkolną

       

      • Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego

       

       

      • „Zdrowe śniadanie” – wspólne celebrowanie drugiego śniadania

       

      • Aktualizacja gazetki szkolnej

       

       

       

      • Przeprowadzenie badania ankietowego – modyfikacja planu zgodnie z potrzebami wynikającymi z ankiety

       

      • Udział w programach, akcjach, imprezach  promujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną

        

       

       

      Wrzesień

       

       

       

       

      Wrzesień

       

       

       

       

      Październik

       

       

       

      Październik

       

       

       

       

      Październik

       

       

       

      Listopad

       

       

       

       

      Listopad/ grudzień

       

       

      Listopad

       

       

       

       

      Listopad

       

       

       

       

       

       

      Grudzień                                   

       

       

       

       

       

      Styczeń               

       

        

      Styczeń

       

       

                 

       

       

       

      Luty

       

       

       

       

      Marzec

       

       

       

      Marzec

       

       

      Kwiecień

       

       

       

      Kwiecień

       

      Kwiecień

       

       

       

      Maj

       

       

      Maj

       

       

       

       

      Maj

       

       

       

       

      Cały rok szkolny

       

      Cały rok szkolny

       

       

      Wrzesień/ październik, czerwiec

       

       

      Cały rok szkolny

       

      B. Mętrak, M. Ragus

       

       

       

       

      K. Karpińska – Łączyńska

      Małgorzata Kaniewska

       

       

       

      M. Kanabus

       

       

       

      Zespół do spraw promocji zdrowia

       

       

       

      Zespół do spraw promocji zdrowia

       

       

      Zespół do spraw promocji zdrowia, wychowawcy klas

       

       

       

      Zespół do spraw promocji zdrowia

       

       

      Wychowawcy klas

       

       

       

       

      Wychowawcy klas

       

       

       

       

       

       

      Wychowawcy klas

       

       

       

       

       

      Zespół do spraw promocji zdrowia

       

      Zespół do spraw promocji zdrowia, wychowawcy klas

       

       

       

       

       

      Wychowawcy klas

       

       

       

       

      Zespół do spraw promocji zdrowia, wychowawcy klas

       

       

      Bożena Wach - Ciszewska

       

       

      Zespół do spraw promocji zdrowia

       

       

      Wychowawcy klas

       

      Zespół do spraw promocji zdrowia, wychowawcy, wychowawcy, nauczyciele przyrody

      Wychowawcy klas I – III               i oddziałów przedszkolnych

       

      Zespół do spraw promocji zdrowia

       

       

       

      J. Klang, A. Kunert

       

       

       

       

      Nauczyciele

       

       

      Zespół do spraw promocji zdrowia

       

       

      Zespół do spraw promocji zdrowia

       

       

       

      Nauczyciele