• Stołówka

     • Aktualności

     •  

      UWAGA

      Dyrekcja szkoły informuje, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będą następujące stawki żywieniowe:

      • zupa - cena 2,00 zł
      • drugie danie - cena 6,00 zł
       • całodzienne wyżywienie - cena 13,00 zł

      Zmiana stawki za obiady podyktowana jest wysokim wzrostem cen produktów spożywczych oraz uzgodniona jest z Urzędem Miasta Józefowa.

      St. Intendent

      Alicja Kawka

       

       

      OPŁATA ZA OBIADY W MARCU 2023 WYNOSI:

      CAŁY OBIAD       23dni*8,00 = 184,00zł

      DRUGIE DANIE  23dni *6,00 = 138,00zł

      ZUPA                 23*2,00 = 46,00zł

      WYŻYWIENIE    23 * 13,00 = 299,00zł

       

      TERMIN PŁATNOŚCI DO 10.03.2023

       

       

       

       

                                                      Intendent

                                                    Kawka Alicja

       

       OPŁATA ZA OBIADY W STYCZNIU 2023

      CAŁY OBIAD  21 DNI * 8,00 = 168,00 ZŁ

      DRUGIE DANIE 21 DNI * 6,00 = 126 ZŁ

      ZUPA 21 DNI * 2,00 = 42 ZŁ

      WYŻYWIENIE 21 DNI * 13,00 = 273 ZŁ

      TERMIN PŁATNOŚCI DO 10.01.2023

                                                           

      Intendent

                                                    Kawka Alicja

       

      Numer konta:

       

      BS Karczew 68 8023 0009 2004 0008 7229 0004

                                                        

      Deklaracje elektroniczne prosimy przesłać na adres e-mail:                            

      intendent@sp1.jozefow.pl             

      Deklaracja jest umieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce Stołówka.