• Rada Rodziców

     • Rada Rodziców


     •                                 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            Rada Rodziców      WAŻNE - ZMIANA NUMERU KONTA !!!      KONTO I NUMER: Bank Millenium

      07 1160 2202 0000 0005 4717 84 54      DANE DO PRZELEWU:

      Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1

      im. Olofa Palmego w Józefowie

      ul. Mickiewicza 11, 05-420 Józefów

       

       

       

      Wpłaty Państwa są przeznaczane na cele wspólne wszystkich uczniów,min. dofinansowanie wycieczek szkolnych, zakup niespodzianek na bal karnawałowy, dyskotekę , rokrocznie z Państwa pomocą uzupełniamy księgozbiór w Bibliotece, zakupujemy dyplomy oraz nagrody na zakończenie roku szkolnego. Możemy pochwalić się również odnowieniem świetlicy szkolnej,biblioteki oraz zakupem wielu innych potrzebnych szkole rzeczy.

      Serdecznie dziękujemy za wpłaty.
      Z poważaniem Rada Rodziców

      KONTAKT:

      Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH RODZICÓW do współpracy z nami.

      Dane:

      Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1

      im.Olofa Palmego w Józefowie

      ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów

      NIP:532-17-66-180

      PREZYDIUM

      p. Justyna Leszczak – przewodniczący

       

      RADA_RODZICOW_REGULAMIN.pdf