• Szanowni Rodzice

    • Rada Rodziców podaje nr. konta na które można wpłacać wcześniej deklarowane darowizny.


     Nr konta 18-8023-0009-2001-0010-3642-0001


     Imię i nazwisko ucznia,kwota

     tytuł: Darowizna na rzecz Rady Rodziców

     Wpłaty Państwa są przeznaczane na cele wspólne wszystkich uczniów,min. dofinansowanie wycieczek szkolnych, zakup niespodzianek na bal karnawałowy, dyskotekę , rokrocznie z Państwa pomocą uzupełniamy księgozbiór w Bibliotece, zakupujemy dyplomy oraz nagrody na zakończenie roku szkolnego. Możemy pochwalić się również odnowieniem świetlicy szkolnej,biblioteki oraz zakupem wielu innych potrzebnych szkole rzeczy.

     Serdecznie dziękujemy za wpłaty.
     Z poważaniem Rada Rodziców

     DEKLARACJA DO POBRANIA

      

     DANE DO PRZELEWU:

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1

     im.Olofa Palmego w Józefowie

     ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów

     KONTO I NUMER: Bank Spółdzielczy w Karczewie

     18-8023-0009-2001-0010-3642-0001

     zapis bez myślników 18802300092001001036420001

     TYTUŁ PRZELEWU: darowizna na rzecz Rady Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa

      

     KONTAKT:

     Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH RODZICÓW do współpracy z nami.

     Dane:

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1

     im.Olofa Palmego w Józefowie

     ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów

     NIP:532-17-66-180

     PREZYDIUM

     p. Justyna Leszczak – przewodniczący