• DZIEŃ DZIECKA
     • DZIEŃ DZIECKA

     •  

       

       

       

      Życzenia od nauczycieli

      Naszej Szkoły

       

      Piosenka Roberta Wrońskiego – życzenia od pracowników administracji Naszej Szkoły

      Przedstawienie kukiełkowe ”Domeczek” w wykonaniu

      Koła Młodego Artysty

      SP-inki z Jedynki 

    • KONSULTACJE 1-7.VI
     • KONSULTACJE 1-7.VI

     • Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 01.06.2020 r. do 07.06.2020 r. szkoła zapewnia uczniom  konsultacje indywidualne/grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz umożliwia korzystanie z biblioteki szkolnej.

      Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły w zakładce – Edukacja zdalna.

      Dyrektor szkoły zaleca  zapoznać się z dokumentami opracowanymi na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN, aby zapewnić sprawną organizację pracy szkoły oraz bezpieczeństwo uczestników zajęć.

      1. Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie z dnia 22 maja 2020 r.
      2. Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa nr 3 w zakresie organizacji konsultacji dla uczniów klas I-VII w czasie epidemii.
      3. Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa nr 3a – zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece w czasie epidemii.
      4. Instrukcje postępowania w sytuacji podejrzenia u dziecka lub pracownika objawów chorobowych – załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.
      5. Regulamin korzystania z biblioteki w czasie epidemii COVID-19.
      6. Ramowy harmonogram konsultacji dla uczniów klas I-VII.

      Szczegółowy harmonogram konsultacji dla uczniów opracują nauczyciele przedmiotów/edukacji we współpracy z rodzicami i uczniami.

      Udział uczniów w konsultacjach jest dobrowolny.

    • OPIEKA W KL.I-III
     • OPIEKA W KL.I-III

     • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I-III  będą zorganizowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia od  25.05.2020 r. w godzinach 8 00 - 16 00. Zajęcia dla uczniów będą prowadzili nauczyciele- wychowawcy świetlicy.

      Warunkiem zgłoszenia dziecka jest pobranie przez rodzica ze strony internetowej szkoły z zakładki – Edukacja wczesnoszkolna  - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki wniosku o zorganizowanie zajęć  w czasie  epidemii, wypełnienie go i przesłanie na adres mailowy: sekretariat@sp1.jozefow.pl  lub złożenie wniosku osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 8 00 – 12 00.

      Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  im. Olofa Palmego w  Józefowie z dnia 20 maja 2020 r. dyrektor w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez rodzica przekaże informację o możliwości wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki w czasie epidemii dla dziecka, korzystając z danych kontaktowych podanych we wniosku.

      Szczegółowe  informacje o zasadach organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki  zawarte są w Wewnętrznej Procedurze Bezpieczeństwa nr 2 w zakresie  organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas I-III w czasie epidemii COVID-19 z załącznikami – zakładka na stronie internetowej szkoły – Edukacja wczesnoszkolna.                                                                              

       

       

                                                                            Ewa Ziemińska – dyrektor szkoły

    • ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE
     • ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

     • Opieka dla dzieci będzie zorganizowana zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia od  11.05.2020 r. w godzinach 8 00 - 16 00.

      Warunkiem zgłoszenia dziecka jest pobranie przez rodzica ze strony internetowej szkoły z zakładki - Oddziały Przedszkolne - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, wypełnienie go i przesłanie na adres mailowy: sekretariat@sp1.jozefow.pl

      Zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2020 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 6 maja 2020 r. dyrektor szkoły na rozpatrzenie wniosku rodzica ma 2 dni.

      Szczegółowych  informacji o organizacji pracy oddziałów przedszkolnych udzielają nauczyciele wychowawcy i są one dostępne w zakładce na stronie internetowej szkoły  - oddziały przedszkolne - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

                                                                                   Ewa Ziemińska - dyrektor szkoły

    • OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA
     • OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA     • Drodzy Przyjaciele!

       

      Trzeci Maja radością wiosenną

      wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,

      Sztandarami biało-czerwonymi

      umaiła się Rzeczpospolita.

      Umaiły się też pierwszym kwieciem

      łąki, pola i w ogrodach drzewa,

      Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny

      zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał.

      Rozpłynęła się już pieśń radosna

      głośnym echem po ojczystym kraju

      – Witaj, witaj, Majowa Rocznico,

      pamiętny Trzeci Maju.

                               S. Aleksandrzak Rocznica


      Pomimo obecnej, jakże trudnej sytuacji , uczniowie klasy 2c i 3b, którzy uczestniczą w projekcie Szkoła 6.0, nie zapomnieli o Narodowym Święcie Trzeciego Maja i uczcili je w gronie rodzinnym. 

      Relację możecie także obejrzeć na szkolnym Facebooku.

      Zapraszamy do obejrzenia prezentacji:

      Jan_Brodowicz_klasa_2c_Polska_moja_ojczyzna.pptx

      Magda Jedlińska i Katarzyna Stachelska


    • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
     • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

     • Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

       

      Do czasu zakończenia pracy zdalnej szkół, aby złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły należy:

      1. Wejść w zakładkę rekrutacja i wybrać właściwy oddział.

      2. Pobrać komplet dokumentów.

      3. Czytelnie wypełnić dokumenty, zwłaszcza dane personalne oraz dane do kontaktu telefonicznego i mailowego.

      4. Przesłać skany lub zdjęcia dokumentów wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych na adres mailowy:

      sp1jozefow.rekrutacja@gmail.com

      5. Zamknięcie rekrutacji uzupełniającej 31.08.2020 r.

       

      Po otrzymaniu wniosku będziemy się z Państwem kontaktować.

    • KLASA 1A CZAS WOLNY
     • KLASA 1A CZAS WOLNY

     • W ramach wykorzystania czasu wolnego oraz dostępnych zużytych materiałów, uczniowie klasy 1a wykazali się kreatywnością i wykonali ekologiczne zabawki. Galeria zdjęć w albumie:

      FACEBOOK

    • KARTKA DLA MEDYKA
     • KARTKA DLA MEDYKA

     • #KartkadlaMedyka

      Uczniowie SP1 w Józefowie włączyli się w ogólnopolską akcję "Kartka dla Medyka". W ten sposób wyrazili szacunek i podziękowanie wszystkim osobom związanym ze służbą medyczną za ich niezwykle trudną pracę, zwłaszcza w czasie pandemii.

      Zapraszamy do galerii zdjęć:

      FACEBOOK

    • PILNE!
     • PILNE!

     •  

       

       

       

       

      PILNE!

       

      Szanowni Państwo,

      Przesyłam oficjalny komunikat Urzędu Miasta 

      - Burmistrza Miasta Józefowa Marka Banaszka

       

      W związku z decyzją Premiera z dnia 11 marca 2020 r.

      od 12 marca do 25 marca 2020 r. włącznie

      zamknięte zostaną wszystkie placówki edukacyjne.

       

      Tym samym wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki w Józefowie nie będą przyjmowały w tym czasie dzieci i nie będą świadczyły usług dydaktyczno-opiekuńczych.

      Rodzice, którzy  nie mają możliwości  zapewnienia dzieciom opieki w czwartek i piątek 12.03. i 13.03.2020 r.- szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach pracy świetlicy szkolnej  6.45-17.30

      12.03 i 13.03.2020 szkoła zapewnia także opiekę dzieciom z oddziałów przedszkolnych  w godz. 7.00 – 18.00

      Miejskie Przedszkole nr 2 pozostaje w tych dniach zamknięte.

       

      Szkoły nadal prowadzą rekrutację i zgodnie z wyznaczonym terminem, przyjmują dokumenty aplikacyjne do jutra 12 marca.

      Egzamin predyspozycji językowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Józefowie zostanie przeprowadzony w terminie późniejszym. O nowym terminie poinformuje  dyrektor SP nr 3 w Józefowie.

       

      Instytucje kultury – MOK i biblioteki oraz  sportowe - ICSiR (pływalnia i hale sportowe przy ul. Długiej 44 i Sienkiewicza 2 oraz Miejskie Tereny Sportowo – Rekreacyjne przy ul. Dolnej 19) zostają zamknięte od dnia jutrzejszego 12  marca.

       

      Prosimy, aby dzieci przebywały w tym czasie w domu i ograniczały kontakt z innymi.

      Informuję, że w przypadku nieprzewidzialnego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły rodzicowi do 8 roku życia, przysługuje zasiłek opiekuńczy ( art. 32 ust 1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368); Rodzic składa stosowne oświadczenie u pracodawcy.

      Dyrektor Szkoły

      Ewa Ziemińska

      PLIKI DO POBRANIA:

       

    • Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej
     • Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

     • Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie 4.03.2020 r.

      Przesłaniem wydarzenia stały się słowa Jana Pawła II: „Sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale jego zdolności intelektualne i duchowe”.

      Nowy budynek sali gimnastycznej był marzeniem całej społeczności szkolnej. Chodziło o stworzenie optymalnych warunków i takiego miejsca, gdzie każde dziecko swobodnie mogłoby rozwijać się poprzez ruch, uprawiać wybrane dyscypliny sportowe i uczestniczyć w zdrowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair play. Budowa sali gimnastycznej rozpoczęła się w lipcu 2018 roku. Oddano ją do użytku 21 stycznia 2020 roku. Obiekt sportowy jest wyposażony w nowoczesne boiska do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową oraz w ściankę wspinaczkową o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

      Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej uświetnili swoją obecnością znakomici goście, m.in. Burmistrz Miasta Józefowa Marek Banaszek, zastępca Burmistrza Piotr Gąszcz, Burmistrz Miasta Józefowa od III do VII kadencji – Stanisław Kruszewski, Skarbnik Miasta Józefowa Halina Siwek, kierownik Referatu Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu Dorota Kembrowska, przedstawiciele Rady Miasta VIII kadencji i Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej, proboszcz Parafii pw św. Jana Chrzciciela Piotr Klimek, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej w Józefowie, posłanka na Sejm Bożena Żelazowska, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie Anna Kościańska-Dobosz, Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, mistrzynie sportu Urszula Kielan i Ludwika Chewińska, dyrektorzy józefowskich szkół, przedszkoli i ICSiR, przedstawiciele Rady Rodziców, wykonawcy i projektanci – autor projektu sali gimnastycznej Anna Okraska, przedstawiciele stowarzyszeń związanych ze sportem i organizacji lokalnych oraz osoby zaprzyjaźnione ze szkołą.                         

      W oficjalnej części uroczystości dokonano symbolicznego otwarcia sali gimnastycznej poprzez przecięcie wstęgi oraz poświęcenia obiektu sportowego.

      Uroczystość uświetniły pokazy sportowe uczniów: klasy 4b sportowej, Klubu Sportowego Buschi – sekcji karate i gimnastyki z elementami akrobatyki. Zaproszeni goście mogli podziwiać talenty wokalne, taneczne i recytatorskie uczniów SP 1 w Józefowie.

      Dyrektor szkoły Ewa Ziemińska złożyła w imieniu całej społeczności szkolnej serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania nowoczesnego obiektu sportowego. Szczególne podziękowania skierowała do władz lokalnych, które wspierają edukację i dbają o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

      Na zakończenie uroczystości wykonano grupowe zdjęcie pamiątkowe na tle ścianki wspinaczkowej. Wszyscy  goście otrzymali tomiki  wierszy uczniów „Poetycka olimpiada” wydane przez SP1 w Józefowie.

                                                                                                                                                Dyrekcja SP1 w Józefowie

    • Spotkanie ze szkolną panią pielęgniarką
     • Spotkanie ze szkolną panią pielęgniarką

     • Dziś uczniowie wszystkich klas wzięli udział w spotkaniu ze szkolną panią pielęgniarką. Przypomnieli sobie podstawowe zasady higieny i profilaktyki chorób przenoszonych drogą kropelkową:

       

      1. Chore dzieci powinny zostać w domu.

      2. Kichać należy w zgięcie łokcia lub w jednorazową chusteczkę, którą należy natychmiast wyrzucić do kosza.

      3. Należy zachować, w miarę możliwości, odległość od innych uczniów.

      4. Ręce trzeba myć bardzo dokładnie lub dezynfekować je specjalnymi środkami.

       

      Uczniowie trenowali „na sucho” mycie rąk pod czujnym okiem pani pielęgniarki. Zostali także poinformowani, że na terenie szkoły znajdują się plakaty z powyższymi zasadami
      i pojemniki ze środkiem dezynfekującym dłonie.

       

      Agnieszka Laskowska

    • Pogadanka profilaktyczna
     • Pogadanka profilaktyczna

     • POGADANKA PROFILAKTYCZNA POLICJANTKI Z ZESPOŁU
      DS. NIELETNICH I PATOLOGII Z  UCZNIAMI KL
      .VI i VII

      W dniach 25 i 26 lutego w naszej szkole odbyły się spotkania profilaktyczne uczniów klas VI i klasy VII z mł.asp. K. Pardej z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii z KPP
      w Otwocku. Tematyka spotkań dotyczyła pojęć demoralizacji (co kryje się pod tym określeniem, jakie zachowania mają znamiona demoralizacji), wykroczeń
      i przestępstw oraz odpowiedzialności prawnej młodzieży, która osiągnęła 13 rok życia. Podczas spotkań z uczniami policjantka uświadamiała młodzież, zachęcała
      do promowania wyłącznie zgodnych z prawem zachowań i tłumaczyła, aby w edukacji i życiu codziennym kierować się wyłącznie dobrem, rozsądkiem i uczciwością. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.”

    • Degustacja soków
     • Degustacja soków

     • Degustacja soków 24.02.2020

      Dziś gościliśmy przedstawicielkę firmy Sebex, dostawcę owoców i warzyw do naszej szkoły. W spotkaniach udział wzięli uczniowie klas 0-III. Dzieci rozmawiały z panią o tym, czym różnią się świeżo wyciskane soki od tych, które można kupić w sklepach oraz o zasadach zdrowego odżywiania. Następnie każdy mógł spróbować pysznych, właśnie wyciśniętych soków z marchewek i jabłek. Wszystkim bardzo one smakowały!

    • Wystawa IPN "Nie tylko Dywizjon 303"
     • Wystawa IPN "Nie tylko Dywizjon 303"

     • Dzięki uprzejmości Biura Edukacji Narodowej mogliśmy zabrać naszych uczniów w edukacyjną podróż razem z polskimi lotnikami walczącymi podczas II wojny światowej.

    • Wystawa "Straty 1939-1945"
     • Wystawa "Straty 1939-1945"

     • Szkolna wystawa pt. "Polska i Polacy 1939-1945. Starty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką i rosyjską".

      Wykonanie: Klasa 7a

      Kuratorzy wystawy: Magdalena Zawadzka i Sara Gietler

      Fotorelacja: Bartosz Serafin i Sebastian Rygielski

      Projekt: nauczyciele historii p.Agnieszka Mierzejewska i Krzysztof Ślesicki, na podstawie publikacji IPN/Karta "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką" oraz "Indeks represjonowanych".

    • Turniej historyczny.
     • Turniej historyczny.

     • Podczas festiwalu historycznego odbył się finał szkolnego turnieju o II wojnie światowej. W finale znalazły się 3 zwycięskie drużyny z klas: VIb, VId i VIIa, które we wcześniejszych eliminacjach pokonały drużyny z innych klas. Po zaciętym pojedynku I miejsce zdobyła klasa VId, którą reprezentowali: Jan Kotow, Jeremi Ornoch i Franciszek Bielak. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy także nagrody książkowe.

    • Turniej AWF
     • Turniej AWF

     • Na turnieju byliśmy w czwartek, piątek i sobotę. Uczniowe SP 1 wystąpili w 6 drużynach w rocznikach od 2007 do 2010. 

    • Gra Dywizjon 303
     • Gra Dywizjon 303

     • Zapraszamy do oglądania fotorelacji z dynamicznych rozgrywek na mapie sztabowej alianckich sił powietrznych w czasie "Bitwy o Anglię"

    • W nowej hali gimnastycznej
     • W nowej hali gimnastycznej

     • Od kilku dni odbywają się lekcje w naszej nowej sali gimnastycznej. Uczniowie mają do dyspozycji bardzo przestronny hall, szatnie, prysznice, toalety. Wszystkie pomieszczenia są bardzo jasne, czyste, pachną nowością.

      Salę można podzielić na trzy części za pomocą zasłon, które są sterowane automatycznie. W ten sam sposób opuszcza się kosze do koszykówki. Można także ustawić za pomocą przycisków odpowiednią temperaturę w sali. Za to słupki i siatka do siatkówki są montowane ręcznie przez nauczycieli wychowania fizycznego.

      Uczniowie są zachwyceni przestrzenią, bardzo chętnie ćwiczą i czekają na możliwość skorzystania ze ścianki wspinaczkowej.