• Innowancje 2021/2022

     • Nagłówek

     • INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JÓZEFOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      1. „Ciekawskie pierwszaki. Poznajemy świat w klasie” – dla uczniów klasy I A

      2. „Historyczne wędrówki po Polsce – spotkania z legendą” – dla uczniów klasy III B

      3. „Z mapą myśli przez edukację” – dla uczniów klas IV

      4. „Dlaczego ludzie ze sobą rywalizują?” – dla uczniów klasy VII B

      5. „W laboratorium” – dla uczniów klasy VII A i VII B

      6. „Podróż po równoleżniku 520N i południku 210E” – dla uczniów klas VIII

      7. „Modelowanie 3D” – dla uczniów klas VII

      8. Klub Czytelniczy "Łączy nas czytanie" - dla uczniów klas  IV

      9. „Młodzi pszczelarze” - dla uczniów z klas V – VIII