• Projekty

     • Projekty edukacyjne

     • Innowacje pedagogiczne, programy, akcje i projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2019/2020  we współpracy z  instytucjami zewnętrznymi i organizacjami szkolnymi

       

      INNOWACJE PEDAGOGICZNE

      1. „Stacja Józefów. Tropiciele z Jedynki” – polonistyczno – przyrodnicza innowacja pedagogiczna.
      2. Klub Czytelniczy -  „Łączy nas czytanie” – innowacja pedagogiczna.
      3. „Odkrywanie tajemnic Szachowego Królestwa” – innowacja pedagogiczna realizowana w świetlicy szkolnej.
      4. „W Krainie Ortografii” – innowacja programowo – metodyczna.
      5. „Angielski z zakodowanym kalendarzem” – innowacja organizacyjno – metodyczna.

       

      DZIAŁANIA KSZTAŁTUJĄCE POSTAWY PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE WŚRÓD UCZNIÓW

      1. Wyślij kartkę Powstańcom Warszawskim - akcja BohaterON! – podziękowania dla  powstańców za poświęcenie i walkę w obronie ojczyzny – udział  w akcji całej społeczności szkolnej.
      2. „Z jedynką po Niepodległość” – bieg patriotyczny w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej – organizatorzy  SP nr 1 i UKS „Jedynka” z udziałem uczniów i ich rodziców oraz zaproszonych gości.
      3. Włączenie się w akcję „Szkoła pamięta” organizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – X – XI 2019 r. – działania upamiętniające ważne postacie i wydarzenia z Józefowa (porządkowanie i odwiedzanie grobów osób zasłużonych, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, spotkania uczniów z kombatantami, wystawy upamiętniające ważne wydarzenia historyczne).
      4. II Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej – Wszystko co mamy, Polsce oddamy” pod patronatem Starosty Otwockiego i Muzeum II Korpusu Polskiego w Józefowie.
      5. Akcja „Szkoła do hymnu” – włączenie się uczniów i pracowników szkoły do inicjatywy Ministerstwa edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci I Młodzieży.

       

      PROJEKTY EDUKACYJNE

      1.  „Szachy w mazowieckiej szkole” – projekt realizowany we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
      2. Współpraca z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej – wspólne realizowanie projektu unijnego w ramach ścieżek edukacyjnych: „Młodego Obrońcy Ziemi”, „Cyberbezpieczeństwa”.
      3. Projekt "SZKOŁA 6.0" – realizowany od XI 2019 r.   – projekt organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Senatem RP. Naszym partnerem w projekcie jest ABC Polska Szkoła Popołudniowa Carrigaline z  Irlandii.
      4. Ogólnopolski Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego – prowadzenie koła informatycznego dla uczniów w ramach GRANTU – dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków EFRR.
      5. Ogólnopolski Projekt „ Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?” realizowany we współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci; przeznaczenie: uczniowie klas I – III.
      6. Ogólnopolski Projekt „ Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?” realizowany we współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci; adresaci: uczniowie klas I – III.

       

       PROGRAMY

      1. XIV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę”  -  mająca na  celu kształtowania prozdrowotnych nawyków młodzieży szkolnej przez promocję zasad aktywnego stylu życia  - zorganizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polską Federację Producentów Żywności, Związek  Pracodawców oraz Fundację Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.
      2. Program eTwinning - „A drop in the ocean”  („Kropla w oceanie”) – realizowany od 25 XI 2019 r. we współpracy ze szkołą w Armenii.
      3. XI edycja Programu „ Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Policji i Kuratorium Oświaty - realizacja tematyki związanej z bezpieczeństwem dzieci na drodze, w domu, w szkole i w Internecie – przeznaczenie: klasy I
      4. XII edycja Ogólnopolskiego Programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”– realizacja: klasy I – III.
      5. Program „Lekkoatletyka dla każdego”, którego celem jest popularyzacja lekkiej atletyki. Program realizowany w ramach koła lekkoatletycznego promującego aktywność fizyczną wśród uczniów.

       

      AKCJE

      1. Akcja „Zdrowo i Sportowo”  - organizowana przez Kids& Sport; skierowana do przedszkoli i szkół podstawowych i mająca na celu aktywizację ruchową dzieci do 10 roku życia.
      2. Akcje organizowane przez zespół do spraw promocji zdrowia:
      • Święto Jabłka
      • Światowy Dzień Chleba
      • Dzień Życzliwości.
      1. Akcje charytatywne – we współpracy z Bankiem Żywności, Stowarzyszeniem Forum Chrześcijańskie, Fundacją „Kresy w potrzebie – Polacy – Polakom”
      • Szlachetna Paczka
      • Paczka na Kresy
      • kawiarenki organizowane przez całą społeczność szkolną
      • zbiórka żywności w sklepach
      • udział szkoły w Jarmarku Charytatywnym „Gwiazdobranie i Dawanie”,.Cele akcji: pomoc finansowa i rzeczowa osobom potrzebującym wsparcia
      1. Wewnątrzszkolna akcja „Odblaski” – poprawienie widoczności dzieci na drogach – akcja adresowana do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-VII.
      2. Ogólnopolska Akcja Tornister – akcja edukacyjna mająca na celu zwrócenie uwagi rodzicom, uczniom i nauczycielom na zjawisko przeciążonych plecaków – organizator MEN we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym.
      3. Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – 18. – 24.11.2019 r. Formy realizacji:
      • warsztaty marketingowe „Czy jesteś przedsiębiorczy?” dla uczniów klas VII
      • kreatywne zajęcia przeprowadzane z uczniami przez nauczycieli wychowawców i   przedmiotów/edukacji
      • warsztaty „Twoje pieniądze” przeprowadzone przez wolontariusza – pracownika banku;  we współpracy z Warszawskim Instytutem  Bankowości w ramach projektu Bakcyl
      • poznawanie ciekawych zawodów – lekcje z doradztwa zawodowego
      • „Galeria zawodów” – prezentacje uczniów.