• Harmonogramy zebrań

    • Szanowni Państwo,

     informujemy, że został zmieniony termin zebrań z rodzicami.

     Zebrania – informujące o postępach w nauce i zachowaniu uczniów odbędą się według następującego harmonogramu:

     5 kwietnia 2022 r. (wtorek) w godzinach 18:00 – 19:30 dla klas I-III

     6 kwietnia 2022 r. (środa) w godzinach 17:30-19:00 dla klas IV-VIII

     Szanowni Państwo,

     zebrania z rodzicami – podsumowanie I półrocza w roku szkolnym 2021/2022 odbędą się w trybie online za pomocą platformy Microsoft 365 (MS Teams) według następującego harmonogramu:

     24 stycznia 2022 r. (poniedziałek)

     kl. I-III

     • 17:00 - 17:45 – spotkanie z wychowawcą,
     • 17:50 – 18:40 – indywidualny kontakt rodziców z nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz specjalistami szkolnymi.

     25 stycznia 2022 r. (wtorek)

     kl. IV – VI

     • 17:00 - 17:45 - spotkanie z wychowawcą,
     • 17:50 – 18:40 - indywidualny kontakt rodziców z nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz specjalistami szkolnymi.

     kl. VII – VIII

     • 18:50 – 19:35 - spotkanie z wychowawcą,

     19:40 – 20:30 - indywidualny kontakt rodziców z nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz specjalistami szkolnymi.