• Plan dnia

    • RAMOWY   PLAN   DNIA

      

     7.00 – 9.00  Przyjmowanie dzieci do świetlicy. Wpisanie na listę obecności. Sprawdzenie pracy domowej. Praca z dziećmi mającymi kłopoty z nauką. Zabawy indywidualne lub w grupach koleżeńskich /gry planszowe, zręcznościowe, uzupełnianie kolorowanek, budowanie z klocków…/

     9.00 – 10.00  Zajęcia ruchowe na placu zabaw i na boisku szkolnym.

     10.00 – 12.40  Zajęcia zorganizowane, związane z tematyką realizowaną w danym tygodniu /zajęcia plastyczne, czytelnicze, muzyczno- ruchowe). Zabawy indywidualne i w małych grupach koleżeńskich.

     Wyjście na obiad z wyznaczoną grupą uczniów.

      

     12.40 – 15.00   Zajęcia ruchowe na powietrzu.

     15.00- 16.30  Odrabianie prac domowych, zajęcia plastyczne, zabawy indywidualne; w piątki  seans filmowy dla dzieci.

     16.30-17.30  Dokończenie prac domowych. Zabawy w małych grupach koleżeńskich. Porządkowanie pomieszczeń świetlicowych przed zakończeniem zajęć.