• Kadra pedagogiczna

    • KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOEJ NR 1 W JÓZEFOWIE

     W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     Ewa Ziemińskadyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

     Bożena Banulskawicedyrektor szkoły, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wychowawca świetlicy

     Emilia Nielepkowicedyrektor szkoły, nauczyciel biologii, geografii

     Marzena Barcznauczyciel – wychowawca świetlicy

     Kamila Bartczaknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, matematyki

     Agnieszka Brodawkanauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie

     Agnieszka Brzozowskanauczyciel matematyki, informatyki

     Beata Ciarskanauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy

     Claudio Chavesnauczyciel języka hiszpańskiego

     Klaudyna  Czermaknauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, etyki

     Dobrońska Danutanauczyciel – wychowawca świetlicy

     Aneta   Głowniaknauczyciel wspomagający

     Joanna Jachowicz – Wróblewskanauczyciel wychowania fizycznego

     Magdalena Jedlińskanauczyciel języka polskiego

     Jolanta Justyniarskanauczyciel religii

     Bartosz Kaczyńskinauczyciel historii, języka angielskiego

     Małgorzata Kanabus – Zielińskanauczyciel techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki

     Małgorzata Kaniewska-Pieniaknauczyciel geografii, biologii

     Katarzyna Kardanauczyciel wychowania przedszkolnego

     Kinga Karpińska – Łączyńskanauczyciel wspomagający

     Małgorzata Kmieć psycholog szkolny

     Hanna Kowalewskanauczyciel matematyki, informatyki

     Martyna Kozłowskanauczyciel fizyki, chemii

     Aneta Kunertnauczyciel przyrody, biologii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

     Monika Kurdejnauczyciel języka polskiego

     Kinga Kwiatkowskanauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

     Agnieszka Laskowskanauczyciel bibliotekarz

     Izabela Latuszek – Ratyńskanauczyciel wychowania fizycznego

     Emilia Lępkowskanauczyciel geografii, języka angielskiego

     Agnieszka Lorencnauczyciel języka angielskiego

     Jolanta Ładno - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     Aneta   Łęczyckapedagog szkolny

     Alina Marciniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

     Beata Mętrak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

     Agnieszka Mierzejewskanauczyciel historii

     Adam Olszewskinauczyciel wychowania fizycznego

     Maria Owczarczyknauczyciel wychowania przedszkolnego

     Julita Pomianowskanauczyciel matematyki, chemii

     Ks. Piotr Protaśnauczyciel religii

     Marzena Ragusnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

     Michał Romannauczyciel muzyki

     Agnieszka Rusek - nauczyciel języka angielskiego

     Katarzyna Stachelska - nauczyciel języka polskiego

     Wacław Szymanowski - nauczyciel języka angielskiego

     Krzysztof Ślesickinauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, doradztwa zawodowego

     Bożena Wach - Ciszewska - nauczyciel – wychowawca świetlicy

     Małgorzata Wargocka -  nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, wychowawca świetlicy

     Wojdowicz Agnieszkanauczyciel języka polskiego

     Wojtkowicz Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     Wtykło Hannanauczyciel wychowania fizycznego

     Zawadka Marzena - nauczyciel matematyki, informatyki

     Ziubińska Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej