• Ważne informacje dla rodziców

    • W celu zapobiegania negatywnym skutkom aktywności osób małoletnich w sieci we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Otwocku postanowiliśmy udostępnić Państwu informator na temat specyfiki i potencjalnych zagrożeń związanych z popularnymi wśród dzieci i młodzieży aplikacjami oraz grami on-line. Informator ten został opracowany przez Radosława Jóźwika, twórcę akademii kompetencji cyfrowych dla dzieci CyberSkill. Znajdują się w nim najważniejsze informacje dotyczące tego, o co chodzi w poszczególnych grach, jakie zagrożenia ze sobą niosą oraz są tam wskazówki dla rodziców, na co powinni szczególnie zwrócić uwagę.

     Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi informacjami.

      

      

      

     palakt_CyberSkill_GTA_pdf.pdf

     plakat_CyberSkill_among_us_pdf.pdf

     plakat_CyberSkill_brawlstars_pdf.pdf

     plakat_CyberSkill_fortnite_pdf.pdf

     plakat_CyberSkill_GoogleFamilyLink_pdf.pdf

     plakat_CyberSkill_Minecraft_pdf.pdf

     plakat_CyberSkill_roblox_pdf.pdf

     plakat_CyberSkill_tiktok_pdf.pdf

      

     POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM
     DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA JÓZEFOWA    
      

     Osoby, które chcą skorzystać ze stypendium szkolnego proszone są o złożenie w terminie do 13 września 2021 r. wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

     Druki wniosków o stypendium szkolne należy pobrać ze strony internetowej  urzędu miasta lub Szkoły Podstawowej nr 1

     (zakładka sekretariat).

     W tym roku o stypendium mogą się ubiegać 

     rodziny, w których dochód na osobę  nie przekroczył 528 zł netto  

     w sierpniu 2021.

     Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

     Plik do pobrania:

     Wniosek_o_przyznanie_stypendium_szkolnego_2021-2022.docx