MENU

MENU

  Nasze Priorytety

  Priorytet III

  PRIORYTET TRZECI:

  PROMOCJA ZDROWIA

  PSYCHICZNEGO

   

  GŁÓWNE ZADANIA:

  rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych;

  kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami;

  kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji oraz prawidłowych postaw społecznych, a także integracja grupy;

  budowanie poczucia własnej wartości;

  kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny oraz rozwijanie;

  postawy koleżeństwa i doceniania innych za ich zalety;

  upowszechnianie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów procedur i zasad obowiązujących w szkole, oraz czuwanie nad ich respektowaniem;

  udział w inicjatywach szkolnych i pozaszkolnych podnoszących stan bezpieczeństwa uczniów;

  kształtowanie nawyków dbania o stan środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu;

  propagowanie działań mających na celu utrzymanie otoczenia w należytym porządku.

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12
   (22) 789-14-95
   (22) 789-18-23

  Mapa