MENU

MENU

  Bezpieczeństwo

  Ważne telefony

  Numery telefonów do osób i instytucji wspierających rodziców i uczniów w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej  i wychowawczej :

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku, ul. Majowa 17/19– 22 710 15 50

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 22 719 48 10

  Rzecznik Praw Dziecka – 22 583 66 00 

  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  - 800 12 12 12

  •  Tel zaufania dla młodzieży:   116 111
  • Dla dorosłych:   800 100 100

  Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne +48 801 889 880 – czynny codziennie w godz. 17-22.

  Telefon zaufania – narkomania +48 801 199 990 – czynny codziennie w godz. 16-21

  Telefon  Pomarańczowa linia 801 14 00 68

  Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00 (telefon informacyjno-interwencyjny). W zamierzeniu organizatorów jest ona przede wszystkim formą wsparcia dla rodziców, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci; którzy czują się bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol.

  Komisariat Policji w Józefowie – 22 789 21 07

  Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie 22 789 50 50

  MOPS – 22 789 53 93

   

  STRONY INTERNETOWE:

  uzaleznieniabehawioralne.pl – portal adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką tzw. uzależnień behawioralnych, tj. takich, które wiążą się z określonym typem zachowań np. hazard, komputer czy Internet i nie są związane z używaniem substancji psychoaktywnych,

  www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl

  www.sp1.jozefow.pl  (zakładka dotycząca bezpieczeństwa)

   

  Na ten adres można wysyłać zgłoszenia o sprawach budzących niepokój rodziców

  pedagog@sp1.jozefow.pl

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12
   (22) 789-14-95
   (22) 789-18-23

  Mapa