MENU

MENU

  Dokumenty

  Dokumenty

  Zapraszamy do pobierania i zapoznawania się z dokumentami:

  1. STATUT_SZKOLY_PODSTAWOWEJ_NR_1_IM._OLOFA_PALMEGO_W_JOZEFOWIE.pdf
  2. WEWNATRZSZKOLNE_ZASADY_OCENIANIA_OCENIANIE_ZDALNE_ZALACZNIK_DO_STATUTU_SZKOLY.odt
  3. PROGRAM_WYCHOWAWCZO_PROFILAKTYCZNY_SZKOLY_PODSTAWOWEJ_NR_1_W_JOZEFOWIE.pdf
  4. REGULAMIN_SAMORZADU_UCZNIOWSKIEGO.pdf
  5. REGULAMIN_SZKOLNY_.pdf
  6. ZASADY_ORGANIZOWANIA_NAUKI_RELIGII_I_ETYKI.pdf
  7. REGULAMIN_DYZUROW.pdf
  8. PROCEDURY_WSPOLPRACY__Z_POLICJa.pdf
  9. PROCEDURA_POSTEPOWANIA_W_SYTUACJI_WYPADKU_UCZNIA.pdf
  10. PROCEDURY_POSTEPOWANIA_W_SYTUACJACH_PROBLEMOWYCH.pdf
  11. REGULAMIN_DZIALALNOSCI_KOLA_TPD.pdf
  12. PROCEDURA_UZYSKANIA_ZWOLNIEN_Z_WYCHOWANIA_FIZYCZNEGO.pdf
  13. REGULAMIN_PRZEPROWADZANIA_EGZAMINOW_POPRAWKOWYCH_KLASYFIKACYJNYCH_SPRAWDZAJaCYCH.pdf
  14. PLAN_PRACY_SZKOLY.pdf
  15. REGULAMIN_ORGANIZACJI_WYCIECZEK_SZKOLNYCH.pdf
  16. REGULAMIN_WYJSC_POZA_TEREN_SZKOLY_W_TRAKCIE_TRWANIA_ZAJEC_LEKCYJNYCH.pdf
  17. REGULMIN__SWIETLICY_SZKOLNEJ.pdf
  18. PROCEDURA_PRZEKAZYWANIA_DANYCH_NA_WWW_SZKOLY.pdf
  19. REGULAMIN_BIBLIOTEKI.pdf
  20. PROCEDURA_OBSLUGI_I_KORZYSTANIA_Z_MONITORINGU_WIZYJNEGO.pdf
  21. REGULAMIN_SZKOLNEGO_KOLA_WOLONTARIATU.pdf
  22. zachowanie___ocenianie_punktowe_sp1.docx___poprawione__1__NOWE.docx
  23. REGULAMIN_KLASY_SPORTOWEJ.pdf
  24. REGULAMIN_SCIANKI_WSPINACZKOWEJ.pdf

   

  PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA 2019/2020

  KLASY I - III

  1. PSO_EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA_KLASY_I_III.pdf
  2. PSO_EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA_ZAL_KLASY_III.pdf
  3. PSO_JEZYK_ANGIELSKI_KLASY_I_.pdf
  4. PSO_JEZYK_ANGIELSKI_KLASY_II.pdf
  5. PSO_JEZYK_ANGIELSKI_KLASY_III.pdf
  6. PSO_RELIGIA_KLASY_I_III.pdf

   

  KLASY IV - VIII

  1. PSO_BOILOGIA_IV_VII.pdf
  2. PSO_ETYKA_KLASY_I_VIII.pdf
  3. PSO_HISTORIA_KLASY_IV_VIII.pdf
  4. PSO_INFORMATYKA_KLASY_IV_VIII.pdf
  5. PSO_JEZYK_ANGIELSKI_KLASY_IV_VIII.pdf
  6. PSO_JEZYK_POLSKI_KLASY_IV_VII.pdf
  7. PSO_MATEMATYKA_KLASY_IV_VIII.pdf
  8. PSO_MUZYKA_KLASY_IV_VIII.pdf
  9. PSO_PLASTYKA_KLASY_IV_VII.pdf
  10. PSO_PRZYRODA_KLASY_IV.pdf
  11. PSO_RELIGIA_KLASY_IV_VIII.pdf
  12. PSO_TECHNIKA_KLASY_IV_VIII.pdf
  13. PSO_WYCHOWANIE_FIZYCZNE_KLASY_IV_VIII.pdf
  14. PSO_FIZYKA_KLASY_VII_VIII.pdf
  15. PSO_GEGRAFIA_KLASY_V_VIII.pdf
  16. PSO_CHEMIA_KLASA_VII_VIII.pdf
  17. PSO_JEZYK_NIEMIECKI_KLASY_VII_VIII.pdf

   

  FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

  1. regulamin_FSS.pdf
  2. wykaz_zalacznikow.pdf
  3. zalaczniki_do_pobrania.pdf

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12
   (22) 789-14-95
   (22) 789-18-23

  Mapa