MENU

MENU

  Dokumenty

  Dokumenty

  Zapraszamy do pobierania i zapoznawania się z dokumentami:

  1. STATUT_SP_1_W_JOZEFOWIE.pdf
  2. WEWNATRZSZKOLNE_ZASADY_OCENIANIA_OCENIANIE_ZDALNE_ZALACZNIK_DO_STATUTU_SZKOLY.odt
  3. PROCEDURA_ORGANIZOWANIA_I_UDZIELANIA_POMOCY_PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNEJ.pdf
  4. PPP_arkusz_Zalacznik_nr_1.docx
  5. PPP_Zalacznik_nr_2_-_Informacja_dla_rodzicowprawnych_opiekunow_o_formach_pomocy_psychologiczno_-.doc
  6. PPP_Zalacznik_nr_3_protokol.docx
  7. PROGRAM_WYCHOWAWCZO_PROFILAKTYCZNY_2020_21.pdf
  8. REGULAMIN_SAMORZADU_UCZNIOWSKIEGO.pdf
  9. REGULAMIN_SZKOLNY.pdf
  10. ZASADY_ORGANIZOWANIA_NAUKI_RELIGII_I_ETYKI.pdf
  11. REGULAMIN_DYZUROW.pdf
  12. PROCEDURY_WSPOLPRACY__Z_POLICJa.pdf
  13. PROCEDURA_POSTEPOWANIA_W_SYTUACJI_WYPADKU_UCZNIA.pdf
  14. PROCEDURY_POSTEPOWANIA_W_SYTUACJACH_PROBLEMOWYCH.pdf
  15. REGULAMIN_DZIALALNOSCI_KOLA_TPD.pdf
  16. PROCEDURA_UZYSKANIA_ZWOLNIEN_Z_WYCHOWANIA_FIZYCZNEGO.pdf
  17. REGULAMIN_PRZEPROWADZANIA_EGZAMINOW.pdf
  18. PLAN_PRACY_SZKOLY.pdf
  19. REGULAMIN_ORGANIZACJI_WYCIECZEK_SZKOLNYCH.pdf
  20. ANEKS_DO_REGULAMINU_ORGANIZACJI_WYCIECZEK_I_WYJSC_SZKOLNYCH_.pdf
  21. REGULAMIN_WYJSC_POZA_TEREN_SZKOLY_W_TRAKCIE_TRWANIA_ZAJEC_LEKCYJNYCH.pdf
  22. REGULAMIN_SWIETLICY.pdf
  23. PROCEDURA_PRZEKAZYWANIA_DANYCH_NA_WWW_SZKOLY.pdf
  24. REGULAMIN_BIBLIOTEKI.pdf
  25. ANEKS_DO_REGULAMINU_BIBLIOTEKI_2020_2021.pdf
  26. PROCEDURA_OBSLUGI_I_KORZYSTANIA_Z_MONITORINGU_WIZYJNEGO.pdf
  27. REGULAMIN_SZKOLNEGO_KOLA_WOLONTARIATU.pdf
  28. PUNKTOWE_OCENIANIE_ZACHOWANIA.pdf
  29. REGULAMIN_KLASY_SPORTOWEJ.pdf
  30. REGULAMIN_SCIANKI_WSPINACZKOWEJ.pdf
  31. REGULAMIN_KORZYSTANIA_Z_SZAFEK_SZKOLNYCH.pdf

   

  PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA 2020/2021

  KLASY I - III

  1. PSO_EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA.pdf
  2. PSO_EDUKACJA_WCZESNOSZKOLNA_ZALACZNIK_KLASY_III.pdf
  3. PSO_JEZYK_ANGIELSKI_KL_I_III.pdf
  4. PSO_RELIGIA_KL_I_III.pdf

   

  KLASY IV - VIII

  1. PSO_BIOLOGIA.pdf
  2. PSO_CHEMIA.pdf
  3. PSO_EDUKACJA_DLA_BEZPIECZENSTWA.pdf
  4. PSO_ETYKA.pdf
  5. PSO_FIZYKA.pdf
  6. PSO_GEOGRAFIA.pdf
  7. PSO_HISTORIA.pdf
  8. PSO_INFORMATYKA.pdf
  9. PSO_JEZYK_ANGIELSKI.pdf
  10. PSO_JEZYK_HISZPANSKI.pdf
  11. PSO_JEZYK_NIEMIECKI.pdf
  12. PSO_JEZYK_POLSKI.pdf
  13. PSO_MATEMATYKA.pdf
  14. PSO_MUZYKA.pdf
  15. PSO_PLASTYKA.pdf
  16. PSO_PRZYRODA.pdf
  17. PSO_RELIGIA.pdf
  18. PSO_TECHNIKA.pdf
  19. PSO_WIEDZA_O_SPOLECZENSTWIE.pdf
  20. PSO_WYCHOWANIE_FIZYCZNE.pdf

   

  FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

   

  1. regulamin_FSS.pdf
  2. wykaz_zalacznikow.pdf
  3. zalaczniki_do_pobrania.pdf
  4. Tabela_doplat_do_swiadczen_ZFSS_2020.pdf

   

  STRATEGIA PRZYGOTOWANIA I ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PANDEMII

  1. Zarzadzenie_Dyrektora_Szkoly.pdf
  2. Zalacznik_nr_1.pdf
  3. Zalacznik_nr_2.pdf

   

  INNE:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12
   (22) 789-14-95
   (22) 789-18-23

  Mapa