MENU

MENU

  Stołówka

  Naliczenia miesięczne

             

      S z a n o w n i    P a ń s t w o!

   

  Uprzejmie informuję, że w II półroczu  roku szkolnego 2019/2020 r. opłaty za wyżywienie będą mogli Państwo uiszczać  na konto bankowe szkoły do 10-go dnia  każdego miesiąca.

  W związku z powyższym przekazuję Państwu miesięczne wykazy opłat za wyżywienie dzieci od 3 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. Wpłaty muszą być zgodne z poniższym wykazem.

  STYCZEŃ’ 20

  •    Cały obiad       19 dni x 6,00 = 114zł
  •    Drugie danie    19 dni x 4,50 = 85,50zł
  •    Zupa                19 dni x 1,50 = 28,50zł
  •    Wyżywienie w „całodziennej zerówce 19 dni x 8,50 = 161,50 zł

  LUTY’20

  •    Cały obiad      10 dni x 6,00 = 60,00 zł 
  •    Drugie danie   10 dni x 4,50 = 45,00 zł 
  •    Zupa               10 dni x 1,50 =  15,00zł  
  •    Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 10 dni x 8,50 = 85 zł       

  MRZEC ’20

  •    Cały obiad      19 dni x 6,00 = 114 zł 
  •    Drugie danie   19 dni  x 4,50 = 85,50zł 
  •    Zupa                19 dni x 1,50 = 28,50zł
  •    Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 22 dni x 8,50= 187 zł

    KWIECIEŃ’20

  • Cały obiad     17 dni x 6,00 = 102 zł
  • Drugie danie  17 dni x 4,50 = 76,50  zł
  • Zupa               17 dni x 1,50 = 25,50 zł
  • Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 17 dni x 8,50= 144,50 zł

    MAJ’20

  • Cały obiad     20 dni x 6,00 = 120 zł
  • Drugie danie  20 dni x 4,50 = 90,00zł
  • Zupa               20 dni x 1,50 = 30,00zł
  • Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 20 dni x 8,50= 170zł

    CZERWIEC’20

  • Cały obiad     17 dni x 6,00 = 102 zł
  • Drugie danie  17 dni x 4,50 = 76,50zł
  • Zupa               17 dni x 1,50 = 25,50zł
  • Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 17dni x 8,50= 144,50zł

   

  Numer konta:

  BS Karczew      68  8023 0009 2004 0008 7229 0004

   

  Na druku przelewu w miejscu „tytułem” proszę wpisywać: imię i nazwisko dziecka, klasę, krótką informację za co jest opłata (np.: „zupa”, „całodzienne wyżywienie”) i nazwę  miesiąca, za który wpłata jest dokonywana.

  Przykład: Jan Kowalski, kl. V d, cały obiad, wrzesień 2020

   

   

  Co zrobić w przypadku absencji ucznia w szkole?

  1. Tak jak zwykle należy zgłosić fakt nieobecności dziecka i odwołać obiady w kuchni szkolnej w godz. 7.00 – 8.00. (nr tel. 0 22 789 21 12 w. 1 )

   

                                                                                                       

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12
   (22) 789-14-95
   (22) 789-18-23

  Mapa