MENU

MENU

  Stołówka

  Naliczenia miesięczne

  S z a n o w n i    P a ń s t w o!

   

  Uprzejmie informuję, że w I półroczu  roku szkolnego 2019/2020 r. opłaty za wyżywienie będą mogli Państwo uiszczać  na konto bankowe szkoły do 10-go dnia  każdego miesiąca.

  W związku z powyższym przekazuję Państwu miesięczne wykazy opłat za wyżywienie dzieci od 3 września 2019 r. do grudnia  2019 r. Wpłaty muszą być zgodne z poniższym wykazem.

  Wrzesień’ 19

  •    Cały obiad       19 dni x 6,00 = 114zł
  •    Drugie danie    19 dni x 4,5 = 85,50zł
  •    Zupa                19 dni x 1,50 = 28,50zł
  •    Wyżywienie w „całodziennej zerówce 20 dni x 8,50 = 170,00 zł

   

  Październik’19

  •    Cały obiad      22 dni x 6,00 = 132 zł 
  •    Drugie danie   22 dni x 4,50 =  99,00 zł 
  •    Zupa                22 dni x 1,50 =  33,00zł  
  •    Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 22 dni x 8,50 = 187,00 zł       

   

  Listopad ’19

  •    Cały obiad      19 dni x 6,00 = 114 zł 
  •    Drugie danie   19 dni  x 4,50 = 85,50zł
  •    Zupa                19 dni x 1,50 = 28,50zł
  •    Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 19 dni x 8,50= 161,50 zł

   

    Grudzień’19

  • Cały obiad     15 dni x 6,00 = 90,00zł
  • Drugie danie  15 dni x 4,50 = 67,50zł  
  • Zupa               15dni x 1,50 = 22,50zł
  • Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 15 dni x 8,50= 127,50 zł

   

  Numer konta:

  BS Karczew      68  8023 0009 2004 0008 7229 0004

   

  Na druku przelewu w miejscu „tytułem” proszę wpisywać: imię i nazwisko dziecka, klasę, krótką informację za co jest opłata (np.: „zupa”, „całodzienne wyżywienie”) i nazwę  miesiąca, za który wpłata jest dokonywana.

  Przykład: Jan Kowalski, kl. V d, cały obiad, wrzesień 2019

   

   

  Co zrobić w przypadku absencji ucznia w szkole?

  Tak jak zwykle należy zgłosić fakt nieobecności dziecka i odwołać obiady w kuchni szkolnej w godz. 7.00 – 8.00. (nr tel. 0 22 789 21 12 )

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Mapa