MENU

MENU

  Podręczniki

  Darmowe podręczniki

  Szanowni Państwo,

  Podręczniki do szkoły podstawowej zostaną wypożyczone uczniom bezpłatnie w pierwszych dniach września. Zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji MEN organizuje szkoła.

   

   

  WYCIĄG Z REGULAMINU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

  IM. OLOFA PALMEGO W JÓZEFÓWIE

  Rozdział 6

  Szczegółowe zasady korzystania z podręczników

  1. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki z obowiązkiem zwrotu.
  2. Biblioteka przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
  3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
  4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
  5. W przypadku gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
  6. Pierwsze części podręczników będą wypożyczone uczniom [od] września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu decyduje wychowawca. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki.
  7. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (np. nie pisanie wewnątrz).

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLYNYM 2019-2020:

  kl._1.doc

  kl._2.doc

  kl._3.doc

  kl._4.doc

  kl._5.doc

  kl._6.doc

  kl._7.doc

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLYNYM 2018-2019:

  kl._1.doc

  kl._2.doc

  kl._3.doc

  kl._4.doc

  kl._5.doc

  kl._6.doc

   

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12
   (22) 789-14-95
   (22) 789-18-23

  Mapa