• ???

    • Udział szkoły w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

      

     W roku szkolnym 2019/20 Aneta Kunert nauczyciel biologii realizuje projekt Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów. II etap edukacyjny Mazowieckiej Akademii  Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania, którego  rolą jest  system doskonalenia i wszechstronne wspieranie  nauczycieli. Popularyzacja nowych  koncepcji pedagogicznych, innowacyjne rozwiązania programowe i metodyczne.

     Celem Projektu MARKPIW jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania na terenie województwa mazowieckiego, w  szkołach w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym poprzez objęcie kompleksowym i wysokiej jakości wsparciem szkoleniowo-doradczym .

     Projekt realizowany jest w wyniku Konkursu otwartego nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 nt. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

     Czas realizacji: od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

     W ramach Projektu MARKPIW realizowane są zadania:
     *Doskonalenie pracowników instytucji wspomagania i trenerów indywidualnych z nimi współpracujących.
     *Przeprowadzenie procesu wspomagania szkół.
     *Projekt będzie realizowany równolegle do działań podejmowanych przez MEN w obszarze Zintegrowanych Ram Kwalifikacji;
     *Przygotuje uczestników do ubiegania się o certyfikat w zakresie jednej z kwalifikacji cząstkowych wchodzących w zakres kwalifikacji trener oświaty.
     *Uczestnicy na zakończenie każdego Cyklu poddadzą się walidacji w zakresie kompetencji cząstkowej wspomaganie szkoły.