• Ważne telefony

    • Numery telefonów do osób i instytucji wspierających rodziców i uczniów w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej  i wychowawczej :

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku, ul. Majowa 17/19– 22 710 15 50

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 22 719 48 10

     Rzecznik Praw Dziecka – 22 583 66 00 

     Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  - 800 12 12 12

     •  Tel zaufania dla młodzieży:   116 111
     • Dla dorosłych:   800 100 100

     Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne +48 801 889 880 – czynny codziennie w godz. 17-22.

     Telefon zaufania – narkomania +48 801 199 990 – czynny codziennie w godz. 16-21

     Telefon  Pomarańczowa linia 801 14 00 68

     Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00 (telefon informacyjno-interwencyjny). W zamierzeniu organizatorów jest ona przede wszystkim formą wsparcia dla rodziców, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci; którzy czują się bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol.

     Komisariat Policji w Józefowie – 22 789 21 07

     Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie 22 789 50 50

     MOPS – 22 789 53 93

      

     STRONY INTERNETOWE:

     uzaleznieniabehawioralne.pl – portal adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką tzw. uzależnień behawioralnych, tj. takich, które wiążą się z określonym typem zachowań np. hazard, komputer czy Internet i nie są związane z używaniem substancji psychoaktywnych,

     www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl

     www.sp1.jozefow.pl  (zakładka dotycząca bezpieczeństwa)

      

     Na ten adres można wysyłać zgłoszenia o sprawach budzących niepokój rodziców

     pedagog@sp1.jozefow.pl