• ???

    •  

     Załącznik nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

      

     Klauzula obowiązku informacyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie

      

     Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

     1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 11, 05 – 420 Józefow.

     2. Inspektorem Ochrony Danych jest Kamila Rudzińska-Kępka

     e-mail: iod.jozefow@edukompetencje.pl .

     3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

     4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie.

     5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

     6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

     7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

     9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

     10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.