• Nagłówek

        • „Polonia Restituta. Polskie drogi do niepodległości” – dzięki uprzejomości Dyrekcji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze udęstopniliśmy wystawę 24 plansz przygotowaną w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

          \